INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber - Saint-Gobain

weber.floor 4830 MS Polymer

weber.floor 4830 MS Polymer
weber.floor 4830 MS Polymer

Produktegenskaber

 • Høj-fleksibel
 • Opløsningsmiddelfri
 • Let at bearbejde
 • Hurtig hærdning
 • Høj vedhæftningsstyrke
 • Beskyttet mod biologisk nedbrydning
 • Kan bruges på gulvvarme

Parketlim weber.floor 4830 MS Polymer anvendes til limning af trægulve.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.floor 4830 MS Polymer er en højeffektiv, fleksibel, en-komponent MS-polymertrælim. Limen er opløsningsmiddelfri, ikke brændbar og hurtighærdende og udvikler desuden en høj slutvedhæftningsstyrke. Produktet er beskyttet mod biologisk nedbrydning og er velegnet til anvendelse på gulvvarme. Let at bearbejde.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

Værktøj: B3-B11 V-tandspartel (se afsnit om påføring).
Afhængigt af typen af trægulvbelægning. Den nødvendige udskæringsstørrelse oplyses af producenten af gulvbelægningen.
Parketspartel iht. svensk standard.
Materialeforbrug: B3: 800 g/m². B11: 1000 g/m2. Afhængigt af underlagets tilstand og sugeevne og af størrelsen på den anvendte udskæring.
Fibre: Nej
Åbentid: Op til 20 minutter.
Lave temperaturer og høj fugtighed i luft og underlag forlænger, høje temperaturer og lav fugtighed i luft og underlag forkorter tørretiden og påføringstiden.
Relativ luftfugtighed: < 65 %
Produktkode: FLOOR 4830
Udluftningstid: Ikke påkrævet

Produktoversigt

Farve

 • Beige

Påføringstemperatur

 • 10-30 °C

Udvendig brug

 • Nej

Indvendig brug

 • Ja

Hærdetid (inden normal trafik)

 • 3 dage
 • Slibning: 2 dage

Konsistens

 • Pasta

Afjævning

 • Brug relevante produkter fra Weber, hvis der er behov for afjævning

Opbevaring

 • 9 måneder efter produktionsdatoen i uåbnede beholdere.
 • Opbevaringstemperatur mellem + 5 °C og + 30 °C ved tør opbevaring.

MAL-kode

 • 00-1 (1993)

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 16 kg spand

Varenr.:

 • 2177586

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor 4830 MS Polymer anvendes til fastgørelse af:

 • Træblokke (tykkelse > 10 mm)
 • Mosaikparket
 • Stavparket
 • Træplanker (maks. længde 150 cm)
 • Trælister

Forberedelse

Grundig forberedelse af underlaget er en betingelse for korrekt udlægning af enhver form for gulvbelægning. Underlaget skal være sundt, jævnt, tørt og frit for enhver form for forurening, som kan påvirke vedhæftningen.

Underlag

weber.floor 4830 MS Polymer kan påføres følgende sunde, jævne og tørre underlag:

 • Beton
 • Jævne pudslag
 • Spartelmasse
 • Træ
 • Maskinglittede underlag

Belægninger bestående af asfalt, epoxy, vandtætningsmembraner og støbeasfalt skal spartles med Weber spartelmasse eller flydemørtellag i mindst 3 mm tykkelse.

Påføring

Rør godt op i limen inden brug. En tandspartel, som er anbefalet til den valgte type gulvbelægning, holdes i en vinkel på 60 °, og limen spredes jævnt over et område af underlaget, som kan dækkes, mens limen stadig er modtagelig og giver god overføring.Følg producentens anvisninger. Placer træbelægningen og giv den et fast tryk over hele overfladen for at sikre en god overføring.

Rengøring

Værktøj rengøres med et spritbaseret rengøringsmiddel.

Bemærkninger

Gulvvarme skal være afbrudt i mindst 48 timer før og efter udlægningen.Påbegynd ikke efterbehandlingen, før limen er fuldstændig hærdet, typisk efter 24 timer på absorberende overflader og ca. 3 døgn på overflader med ringe eller ingen sugeevne.Træbelægningen skal være akklimatiseret inden udlægningen.For at forhindre limen i at sive op ad kanterne ved udlægning af tynde gulvbelægninger bør man undgå skridning, når belægningen lægges på plads.Fjern evt. lim fra træets overflade, før den hærder.

EHS

EHS

Miljøhenvisning
Evt. spild opsamles og bortskaffes iht. nationale og lokale affaldsregulativer.

Sikkerhedshenvisning
Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft under og efter brugen. Undgå langvarig kontakt med huden, brug beskyttende hudcreme eller handsker. Vask med vand, hvis stoffet kommer i øjne, mund eller næse, og søg læge. Professionelle brugere kan rekvirere sikkerhedsdatablad.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25