INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber - Saint-Gobain

weber.floor 4850 Combi

weber.floor 4850 Combi
weber.floor 4850 Combi

Produktegenskaber

 • Opløsningsmiddelfri
 • Universal
 • Egnet til trafik med rullende stolehjul
 • Let at bearbejde

Trykfølsom pvc-lim og gummilim, opløsningsmiddelfri.Weber.floor 4850 anvendes til udlægning af pvc/vinylbanevarer og -fliser

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.floor 4850 er en opløsningsmiddelfri akrylpolymer-emulsionslim, der er beregnet til at tørre til en klæbrig film (hæftelim).

 

 

 • Opløsningsmiddelfri
 • Universal
 • Egnet til trafik med rullende stolehjul
 • Let at bearbejde
 • Meget høj begyndelsesklæbeevne og slutstyrke
 • Kan bruges oven på almindelig gulvvarme

 

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

Materialeforbrug:
A1: 200-230 ml/m² eller 220-250 g/m²
A2: 260-300 ml/m² eller 290-330 g/m²
Eller ca. 3,3-5,0 m² pr. liter eller 3,0-4,5 m² pr. kg afhængigt af overfladeprofilen, underlagets sugeevne og tandstørrelsen på den anvendte spartel.Tandstørrelse/værktøj:
A1/A2 V-tandspartel
Tanddybde: A1: 1,10 mm / A2: 1,40 mm
Tandbredde: A1: 1,50 mm / A2: 1,70 mm
Bredde mellem tænder: A1: 0,50 mm / A2: 1,30 mm
Spartel af pvc iht. svensk standard - 4,0 m²/lLuftningstid:
Hvis gulvbelægningen udlægges efter "trykfølsom" metode, er tørretiden ca. 40 minutter.
Hvis gulvbelægningen udlægges efter våd-/halvvåd-metoden, er tørretiden ca. 10 minutter.
Lave temperaturer og høj fugtighed i luft og underlag forlænger, høje temperaturer og lav fugtighed i luft og underlag forkorter tørretiden og påføringstiden.Åbentid:
Op til 2,5 time.
Lave temperaturer og høj fugtighed i luft og underlag forlænger, høje temperaturer og lav fugtighed i luft og underlag forkorter tørretiden og påføringstiden.Hærdetid (inden gangtrafik):
Let gangtrafik er tilladt umiddelbart efter påføringen.Hærdetid (inden normal trafik):
Efter 24 timer.
Svejsearbejder kan udføres 24 timer efter påføringen.Fibre: NejEgnet til rullende stolehjul: JaProduktkode: FLOOR 4850GISCODE: D1
Opløsningsmiddelfri iht. TRGS 610MAL-kode: 0-3 (1993)

Produktoversigt

Farve

 • Hvid

Påføringstemperatur

 • 10-30 °C

Densitet

 • 1,1 kg/liter

Udvendig brug

 • Nej

Indvendig brug

 • Ja

Hærdetid (inden gangtrafik)

 • Let gangtrafik er tilladt umiddelbart efter påføringen

Hærdetid (inden normal trafik)

 • 24 timer
 • Svejsearbejder kan udføres 24 timer efter påføringen

Konsistens

 • Viskos væske

Afjævning

 • Brug relevante Weber Floor-produkter, hvis der er behov for afjævning

Opbevaring

 • 12 måneder efter produktionsdatoen i uåbnede beholdere
 • Opbevaringstemperatur mellem 5 °C og 30 °C ved tør opbevaring

MAL-kode

 • 0-3 (1993)

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.floor 4850 anvendes til udlægning af pvc/vinylbanevarer og -fliser, som opfylder EN 651, 654 og 649, tekstilbelægninger med bagside af vinyl, latex og PUR-skum, gummibelægninger i en tykkelse på op til 4,5 mm (f.eks. Norament®, Noraplan®).

Forberedelse

Grundig forberedelse af underlaget er en betingelse for korrekt udlægning af enhver form for gulvbelægning. Underlaget skal være sundt, jævnt, tørt og frit for enhver form for forurening, som kan påvirke vedhæftningen.

Underlag

Weber.floor 4850 påføres sunde, jævne, tørre underlag som beton, pudslag af grus og cement, afretningslag af kalciumsulfat (anhydrit), spartlede overflader og krydsfiner. Asfalt, keramiske fliser, natursten og isoleringslag skal spartles med Weber Floor-spartelmasse. Følg Webers anbefalinger eller spørg os til råds, hvis der er tale om specielle underlag.

Påføring

Gulvbelægninger af vinyl og tekstil med bagside af vinyl, latex og PUR-skum:
Rør godt op i limen inden brug. Fordel limen jævnt på underlaget. Følg belægningsproducentens anvisninger vedrørende udlægningen samt nedenstående retningslinjer. Læg gulvbelægningen i limen og tryk fra midten og ud for at holde luft ude. Rul derefter med en gulvrulle fra den ene ende til den anden og fra side til side. Rul atter efter 1-4 timer i to retninger. På sugende overflader påføres limen med tandspartel A1 eller A2, som holdes i en vinkel på 60 °. Fordel limen jævnt over et område af underlaget, som kan dækkes, mens limen stadig er modtagelig og giver god overføring. Gulvbelægninger kan lægges i limen med det samme, men ved lægning af fliser tilrådes det at lade limen tørre i ca. 10 minutter, inden gulvbelægningen placeres, for at mindske skridrisikoen. På ikke sugende underlag påføres limen som beskrevet ovenfor. Dog skal limen tørre til fast klæbeevne, inden gulvbelægningen udlægges. Ved banevaregulvbelægninger kan man anvende dobbelt fald-teknikken til at reducere limens tørretid. Læg gulvbelægningen i den våde lim, tryk over det hele for at opnå overførsel og træk derefter belægningen tilbage, så limen frilægges. Lad limen tørre til fast klæbeevne og læg derefter belægningen nøjagtigt på plads igen.Gulvbelægninger af gummi:
Rør godt op i limen inden brug. Fordel limen jævnt på underlaget. Følg belægningsproducentens anvisninger vedrørende udlægningen og brug en tandspartel A2, som holdes i en vinkel på 60 °. Fordel limen jævnt over et område af underlaget, som kan dækkes, mens limen stadig er modtagelig og giver god overføring. Lad limen tørre i 10-15 minutter, inden gulvbelægningen lægges i den endnu våde lim. Udeluk luftlommer ved at gnide forsigtigt nedad, idet gulvbelægningen placeres. Hertil er en korkplade effektiv. Dette vil give en god fugtning af gummibelægningens bagside. Rul med en gulvrulle efter 45 minutter efter behov for at være sikker på, at der stadig er total kontakt.

Rengøring

Rengør værktøj med varmt sæbevand, mens limen endnu er våd.

Bemærkninger

 • Gulvvarme skal være afbrudt under og i mindst 48 timer før og efter udlægningen.
 • Ved gulvbelægninger af gummi må limen ikke tørre til en trykfølsom film, da belægningen i så fald ikke binder.
 • Undgå at belaste gulvbelægningen eller at flytte møbler oven på den, indtil limen er helt størknet.
 • Undgå at svejse gulvbelægninger, indtil limen har haft tilstrækkelig tid til at udvikle en god vedhæftning, normalt 24 timer.
 • Gulvbelægningerne kan afvaskes 24 timer efter udlægningen.
 • Undgå at bruge malerrullen til at strække limen, da dette vil reducere vedhæftningen.
 • Obs.: Hvis limen påføres direkte på hærdet, vandtæt overflademembran, skal det sikres, at membranen ikke beskadiges.
 • Under påføringen bør den omgivende relative luftfugtighed ligge på 40-75 %.

EHS

EHS

Miljøanvisninger
Evt. spild opsamles og bortskaffes iht. nationale og lokale affaldsregulativer.

Sikkerhedshenvisninger
Dette produkt er ikke omfattet af et kemikalieregulativ.

Professionelle brugere kan rekvirere sikkerhedsdatablad.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25