INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber rep 05 Betoheft

DB-nr. 1816509

weber rep 05 Betoheft
weber rep 05 Betoheft

Produktegenskaber

  • Vedhæftningsprimer og rustbeskyttelse i ét produkt
  • En del af Webers system til betonreparationer
  • CE-mærket iht. EN 1504-4

weber rep 05 Betoheft er en vedhæftningsforbedrende primer/svummemørtel til beton og stål samt korrosionsbeskyttelse af stål.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber rep 05 Betoheft er en tørmørtel til svumning af betonoverflader og armeringsstål inden reparation med Weber-betonreparationsprodukter. Skal kun blandes med vand, for at en brugsklar svummemørtel kan opnås. Giver vedhæftning og rustbeskyttelse. weber rep 05 Betoheft indgår i Webers system til betonreparationer.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 

   
Hærdetid Fuldt udhærdet efter 28 døgn
Udendørs anvendelse Ja
Vandbehov Ca. 1,2 liter/5 kg
Vandcementtal < 0,50
Trykstyrke, 28 døgn > 30 MPa ved + 20 °C
Vedhæftning Brud i beton (EN 1504-4)
Bindemiddel Cem I 52,5 R (portlandcement)
Polymerforstærket Ja
Tilslag Natursand 0-0,25 mm
Anvendelsestid Ca. 60 minutter ved + 20 °C
Vintertilsætningsstof Nej
Luftindhold 2-3 %
Frostbestandighed Ja (SS 137244, salt miljø)

Forbrug

3-4 kg/m2 til 2-3 mm lagtykkelse.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Weber ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

20 kg sæk

Varenr.

  • 2207485

DB-nr.

  • 1816509

Opbevaring

Holdbarheden for sække på plastinddækket palle er ca. 12 måneder fra produktionsdatoen. Opbevares tørt.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber rep 05 Betoheft anvendes ved istandsættelse og reparation af beton både udendørs og indendørs. weber rep 05 Betoheft påføres på rengjort armeringsstål for at beskytte dette mod korrosion samt som primer/svummemørtel på grundigt rengjort beton for at opbygge vedhæftning mellem den gamle beton og den nye reparationsmørtel. Anvendes også som karbonatiseringsbremsende afslutning og til fyldning af porer eller svumning af overflade inden maling.

Forberedelse

Løse, porøse og fedtede urenheder samt revnet beton, overfladehud og maling fjernes med betonfræser, mejslemaskine el.lign. Glittede og andre glatte overflader rugøres. Ved beton med armeringsstål skal karbonatiseret beton om muligt fjernes. Dette kontrolleres med en ”betonindikator”. Hvis betonen farves stærkt lilla, er den ikke karbonatiseret.

1. Rengør armeringsstål og andre indstøbningsdetaljer mekanisk for betonrester og rust ved hjælp af stålbørstning.
2. Der må ikke forefindes revner, snavs eller dårlig beton på tilstødende betonoverflader. Mejslingen bør udføres med forsigtighed, så der ikke opstår nye skader. Kanterne mellem reparationssted og ubeskadiget overflade må ikke skråne. Udfør tilslutningerne vinkelret.
3. Forvand underlaget efter behov, så dette ved svumning er fugtigt, men sugende. Frit vand må ikke forekomme. Forvanding kan være nødvendig i flere døgn.

Underlag

  • Beton
  • Stål

Blanding

weber rep 05 Betoheft blandes maskinelt (boremaskine med piskeris) i ca. 5 minutter med ca. 1,2 liter vand/5 kg weber rep 05 Betoheft, hvilket giver ca. 3,0 liter brugsklar, letflydende svummemørtel. Bland pulveret i vand.

Påføring

1. Svumning med weber rep 05 Betoheft udføres dagen efter rengøring og forvanding. Påfør weber rep 05 Betoheft i en tykkelse på ca. 2 mm. Underlaget skal være fugtigt, men stadig sugende. Svumning udføres med stiv pensel, så både armeringsstål, porer og betonoverflader bliver helt dækkede.
2. Påfør reparationsmørtlen, når weber rep 05 Betoheft er begyndt at hærde, men ikke tørret, næsten vådt i vådt. Anbring reparationsmørtlen med egnet værktøj og byg den op til ønsket tykkelse. Ved tykkere reparationer påføres næste lag, når det første er hærdet tilstrækkeligt til at bære det efterfølgende lag. Overfladen mellem lagene skal have en grov struktur for den bedst mulige vedhæftning. Forhindr hurtig udtørring.
3. Efter afsluttet reparation kan hele overfladen svummes med 2-3 mm weber rep 05 Betoheft for at opnå en ensartet struktur. Påfør med sprøjte, blød kost eller spartel. Forvand underlaget inden svumningen. weber rep 05 Betoheft giver en ”karbonatiseringsbremsende” porefri overflade, som er velegnet til maling, hvis dette ønskes.

Efterbehandling

Forhindr hurtig udtørring pga. sol, blæst, varmestråling osv. Ved risiko for hurtig udtørring anbefales overdækning, alternativt nogle døgns eftervanding.

Bemærkninger

  • Vinterforanstaltninger: Ved temperaturer lavere end + 5° C standser styrketilvæksten. Ved risiko for lavere temperatur de nærmeste døgn fraråder vi at påbegynde reparation, hvis beskyttelsesforanstaltninger som fx inddækning og opvarmning ikke er mulige.
  • weber rep 05 Betoheft blandes med vand svarende til et vandcementtal på 0,5. Ved anvendelse på svagt sugende beton og bearbejdning vådt i vådt med en reparationsmørtel vil det faktiske vandcementtal blive lavere.

EHS

EHS

PR-nr.: 2406646
Kodenr.: 00-4
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres på www.weber.dk

CE-klassificering
EN 1504-4 Vedhæftning mod beton