INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber eksp elementbeton 0-4 mm (kl P)

DB-nr. 5104536

weber eksp elementbeton 0-4 mm (kl P)
weber eksp elementbeton 0-4 mm (kl P)

Produktegenskaber

  • Elementbeton til understopning og fugning

weber ekspanderende elementbeton 0-4 mm (kl. P) anvendes til understopning af betonelementer og til fugning mellem disse, til understopning af letbetonelementer samt til omstøbning af søjler og udfugning af betonelementdæk med pumpe.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Ekspanderende elementbeton 0-4 mm (kl. P) er en 1-komponent tørbeton, der kun skal tilsættes vand.

Produktet er fremstillet på basis af chromat-neutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til produktets som oplyst under Opbevaring.

Produktegenskaber

Cement: Portlandcement
Additiver: Luft, superplast, ekspansion
Tilslag: 0-4 mm
Trykstyrke: 30 MPa (DS/EN 196-1)
Sætmål:

  • Vand-/cementforhold = 0,40: 10-40 mm (DS/EN 12350-2)
  • Vand-/cementforhold = 0,55: > 150 mm (DS/EN 12350-2)

Ekspansion: 0,5-2 % (SS EN 445)
Densitet: 2,1 kg/liter (DS/EN 12350-6)

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktdata

Varenr.

  • 2257157

DB-nr.

  • 5104536

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Opbevaring

Ekspanderende elementbeton 0-4 mm (kl. P) skal frem til blanding opbevares tørt og i uåbnet emballage. Forudsat tør opbevaring kan produktet anvendes i 12 mdr. fra produktionsdato.

Udførelse

Anvendelsesområde

Weber ekspanderende elementbeton 0-4 mm (kl. P) anvendes til understopning af betonelementer og til fugning mellem disse, til understopning af letbetonelementer samt til omstøbning af søjler og udfugning af betonelementdæk med pumpe.

Produktet kan anvendes i temperaturer ned til + 5 °C. Produktet kan anvendes i eksponeringsklasse X0 og XC1 jvf DS/EN 206-1 (passiv miljøklasse).

Blanding

Der kræves effektiv blanding i tvangs-, horisontalblander eller lignende. Vanddosering pr. 25 kg:

  • Flydende konsistens (pumpe): 3,3 liter (vand-/cementforhold = 0,55) -
  • Jordfugtig konsistens (understopning):2,4 liter (vand-/cementforhold = 0,40)

Udførelse

Før støbning mod eksisterende overflader renses underlaget grundigt og forvandes om nødvendigt. Temperaturen skal være over 5 °C og porerne isfri i underlaget. Benyttet som under­stopningsmørtel anbringes, understoppes og komprimeres betonen med egnet hånd­værktøj, således at betonen danner en tæt ensartet masse, der udfylder hulrummet maksimalt. Ved udfugning af dækelementer og omstøbning af søjler etc. anbringes betonen med pumpe via slange påmonteret mundstykke. I pumpekonsistens må det sikres, at mellemrummene mellem de enkelte elementer er tætte for at forhindre gennemflydning - evt. ved hjælp af kortvarig underforskalling.

Ekspanderende elementbeton 0-4 mm (kl. P) beskyttes mod udtørring og frost ved overdækning med plast eller lignende. Overdækningen bibeholdes længst muligt.

Anvendelsesbegrænsninger

Ekspanderende elementbeton 0-4 mm (kl. P) må ikke frostbelastes før tidligst efter 18 modenhedstimer. Vanddoseringen skal overholdes. Der må ikke tilsættes frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

 

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25