INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Elementfugemørtel 35 DK Vinter

weber Elementfugemørtel 35 DK Vinter

Produktegenskaber

  • Skal kun tilsættes vand

weber Elementfugemørtel 35 DK Vinter anvendes til vandrette fuger mellem betonelementer samt til omstøbning af søjler og udfugning af betonelementdæk. Kan anvendes i temperaturer ned til ÷ 5 °C.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Weber Elementfugemørtel 35 DK Vinter er en 1-komponent, cementbaseret tørmørtel, der alene skal tilsættes vand. Produktet indeholder portlandcement, plastificerende, ekspansionsfremmende og frysepunktssænkende additiver samt 0-2 mm kl. A sand. Produktet er fremstillet på basis af chromat-neutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til produktets som oplyst under Opbevaring.

Produktegenskaber

  • Trykstyrke, 28 døgn: > 35 MPa ved maks. 12 % vand (DS EN 196.1 )
  • Densitet: 2130 kg/m3 (DS /EN 12350-6)
  • Ekspansion: 1-2 % (EN 445)

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

  • 25 kg

PR-nr.:

  • 1198558

Vare-nr.:

  • xxx7143

Opbevaring

Weber Elementfugemørtel 35 DK Vinter skal frem til blanding opbevares tørt og i uåbnet emballage. Forudsat tør opbevaring kan produktet anvendes i 6 mdr. fra produktionsdato.

Udførelse

Anvendelsesområde

Weber Elementfugemørtel 35 DK Vinter anvendes til vandrette fuger mellem betonelementer samt til omstøbning af søjler og udfugning af betonelementdæk. Produktet kan anvendes i temperaturer ned til ÷ 5 °C og udstøbes senest 20 minutter efter blanding. Til lodrette fuger anbefales Weber Elementsprøjtebeton vinter 0-2 mm. Porerne i underlaget skal være isfri ved udstøbningen.

Blanding

Det anbefales at blande i tvangsblander. Anbefalet maks. vanddosering
pr. 25 kg 3,0 liter (12 vægt-%).

Udførelse

Før støbning mod eksisterende overflader renses underlaget grundigt og forvandes om nødvendigt. Ved udfugning af dækelementer og omstøbning af søjler etc. må det sikres, at mellemrummene mellem de enkelte elementer er tætte for at forhindre gennemflydning - evt. ved hjælp af kortvarig underforskalling. Den nyudstøbte beton afdækkes for at beskytte mod udvaskning og udtørring.

Anvendelsesbegrænsninger

Der må ikke tilsættes frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25