INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber elementlim

DB-nr. 4754628/5042970

weber elementlim

Produktegenskaber

  • Til sammenlimning og spartling af letbetonelementer

weber elementlim og weber elementlim vinter anvendes til sammenlimning og spartling af letbetonelementer. Anvendes typisk i lagtykkelser på 0,5 og op til maks. 5 mm. Ved temperaturer under 5 °C anvendes elementlim vinter.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Weber elementlim er en 1-komponent cementbaseret lim- og udjævningsmørtel, der består af port­landcement, vandreduktions- og klæbeforbedrende additiver samt rent sand med en sand­kurve på 0-0,6 mm.

Produktet er fremstillet på basis af chromat-neutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til produktets som oplyst under Opbevaring.

Produktegenskaber

Vandtilsætning: Ca. 21% (svarer til 5,3 liter pr. 25 kg tørmørtel)
Forbrug: Typisk ca. 1,8 kg/m2 pr. mm lagtykkelse
Vedhæftning: gasbeton : > 0,5 MPa (TI-B 13), beton: > 1,2 MPa (TI-B 13)

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

  • 25 kg

PR-nr.:

  • 1231872

Vare-nr.:

  • xxx4213/xxx4214

DB-nr.:

  • 4754628/5042970

Opbevaring

Weber elementlim skal frem til blanding opbevares tørt og i uåbnet emballage. Forudsat tør opbevaring kan produktet anvendes i 12 mdr. fra produktionsdato (vinterudgaven i 6 mdr. fra produktionsdato).

Udførelse

Anvendelsesområde

Weber elementlim og weber elementlim vinter anvendes til sammenlimning og spartling af letbetonelementer. Anvendes typisk i lagtykkelser på 0,5 og op til maks. 5 mm. Ved temperaturer under 5 °C anvendes elementlim vinter.

Blanding

Weber elementlim kræver effektiv blanding i tvangsblander eller med boremaskine. Vandtilsætning er ca. 21%. Blandetid er 5 minutter efterfulgt af 10 minutters henstand og 1 minuts genoprøring.

Udførelse

Underlaget skal være rent, frit for olie, fedt, cementslam og løse partikler. Underlaget skal være svagt sugende ved påføringen. Spartel og traditionelt murerværktøj anvendes. Værk­tøj rengøres umiddelbart efter brug med rent vand. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Anvendelsesbegrænsninger

Weber elementlim anvendes i temperaturer ned til 5 °C. Elementlim vinter ned til ¸ 5 °C; porerne i underlaget skal være isfri. Ved stærk sol og vindpåvirkning beskyttes mod udtørring.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25