INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber elementsprøjtebeton vinter 0-2 mm

DB-nr. 1316007

weber  elementsprøjtebeton vinter 0-2 mm
weber  elementsprøjtebeton vinter 0-2 mm

Produktegenskaber

  • Skal kun tilsættes vand

weber elementsprøjtebeton vinter anvendes til understøbning af betonelementer og til opsprøjtning af betonelementsamlinger (fuger) i forbindelse med montering af betonvægelementer. Produktet anbefales til støbearbejde i temperaturintervallet ÷ 5 til +10 °C. Der kan støbes ned til ÷ 5 °C, såfremt porerne i underlaget er isfri.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Elementsprøjtebeton vinter er en 1-komponent, vægtdoseret, færdigblandet tørbeton, der tilsættes vand og blandes til brugsklar konsistens.

Produktet er fremstillet på basis af chromat-neutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til produktets som oplyst under "Opbevaring".

Produktegenskaber

Densitet: 2,1 kg/liter(DS/EN 12350-6)
Luftindhold: 5% (DS/EN 12350-7)
Vedhæftning: > 1 MPa på beton (TI-B 13)
Forbrug: 25 kg giver ca. 12 liter færdig beton
Trykstyrke: 45 MPa (DS/EN 196.1)
Lagtykkelse: 5-50 mm (lodrette fuger)
Lagtykkelse: 5-40 mm (vandrette fuger)

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

  • 25 kg

PR-nr.:

  • 1244454

Vare-nr.:

  • xx7132

DB-nr.:

  • 1316007

Opbevaring

Weber elementsprøjtebeton vinter skal frem til blanding opbevares tørt og i uåbnet em­ballage. Forudsat tør opbevaring kan produktet anvendes i 6 mdr. fra produktionsdato.

Udførelse

Anvendelsesområde

Weber elementsprøjtebeton vinter anvendes til understøbning af betonelementer og til opsprøjtning af betonelementsamlinger (fuger) i forbindelse med montering af betonvægelementer.

Produktet anbefales til støbearbejde i temperaturintervallet ÷ 5 til +10 °C.
Der kan støbes ned til ÷ 5 °C, såfremt porerne i underlaget er isfri.

Blanding

Blanding og fremføring til brugsstedet foretages med pumpe. Der benyttes typisk ca. 4,5 liter rent vand pr. 25 kg pose til plastisk konsistens. Normalt benyttes kun en slangelængde. Operatøren bør have mulighed for at starte og stoppe pumpen via kontakt ved mundstykket. Ved anvendelse af Putzmeitser MP25 anbefales benyttet en mantel 4 ¼. Ved anvendelse af Vergumat P0 6 anbefales benyttet MP3 pumpedel.
Ved alle pumpetyper skal det tilstræbes at vælge en vandflowmåler med en kapacitet, således at setpunktet ligger midt i flowmålerens arbejdsområde.

Udførelse

Det forudsættes, at underlaget er rent, fast og evt. forvandet for at sikre maksimal vedhæftning. Ved understøbningsopgaver indpumpes elementsprøjtebeton vinter, således at hulrummet udfyldes maksimalt. Når der ikke er risiko for nedsynkning, komprimeres elementsprøjtebeton vinter effektivt fra begge sider med egnet værktøj. Tidspunktet for komprimering varierer med temperaturen på udførelsestidspunktet. Ved fugeopgaver mellem de enkelte betonelementer monteres til den ene side ethafoamlister afpasset fugetykkelsen for at skabe modhold. Fra den modsatte side indsprøjtes derefter nedefra og op weber elementsprøjtebeton vinter, til hulrummet er udfyldt. Når betonen kan bære, afskæres overskydende materiale, og fugen komprimeres med fugeværktøj. Ethafoamlisten kan fjernes, og fugen efterfyldes eller udspartles.

Anvendelsesbegrænsninger

Der efterbehandles i henhold til Publikation nr. 35, Dansk Betonforening for at forhindre udtørring. Der må ikke indblandes tilsætningsstoffer.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

 

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25