INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber exm 711

DB-nr. 5750015

weber exm 711
weber exm 711

Produktegenskaber

 • Gode flydeegenskaber
 • God bearbejdelighed
 • Fortræffelig vedhæftning til stål og beton
 • Frostbestandig
 • Lav permeabilitet

 

weber exm 711 svindfri flydemørtel 0-1 mm, vinter anvendes til støbning under maskiner, jernbaneskinner, konstruktioner, brofundamenter, præfabrikerede betonelementer etc., fugning mellem præfabrikerede betonelementer, udfyldning af revner og reparation af beskadigede strukturer samt til forankring af bolte og rækværk.

 

 

 

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

EXM 711 (Svindfri Flydemørtel 0-1 mm, Vinter) er en fabriksfremstillet, cementbaseret, klorid- og svindfri flydemørtel til brug ved temperaturer under frysepunktet. Produktet er fremstillet på basis af portlandcement, sand og additiver.

Dokument

Printvenlig version

Sikkerhedsdatablad 1

Ydeevnedeklaration (DoP)

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 • D100: 1 mm
 • Anvendelsestemperatur: +5 °C - ÷10 °C
 • Vandforbrug: ca. 4 liter/25 kg (ca. 16 %)
 • Tidlig ekspansion: 0,5-2 %
 • Hærdning: Efter ca. 30-60 minutter
 • Anvendelsestid: Ca. 15 minutter
 • Luftindhold: Ca. 5 %
 • Vandtæthed: Ja (SS 137214)
 • Frostbestandighed: Ja (SS 137214)

Trykstyrke

 • 1 døgn: > 20 MPa ved + 20 °C
 • 7 døgn: > 15 MPa ved ÷ 10 °C
 • 28 døgn: > 25 MPa ved ÷ 10 °C
 • 28 døgn: > 40 MPa ved + 20 °C
 • 91 døgn: > 40 MPa ved - 10 °C i 28 døgn og + 20 °C i 63 døgn.

Tekniske specifikationer
Den tidlige ekspansion finder sted i mørtlens plastiske stadium, inden for de første 2 timer, afhængig af temperaturen.

Produktoversigt

Forbrug

 • 1 sæk med 25 kg tørmørtel giver ca. 14 liter færdigblandet mørtel.

Efterbehandling

 • Udsatte overflader skal straks beskyttes imod for hurtig afkøling samt udtørring. Dette gøres lettest ved at påsprøjte en curingmembran eller afdække med plastic og derefter afdække med en isoleringsmåtte.

Opbevaring

 • Mørtlen kan opbevares i op til 12 mdr. på et tørt sted, tildækket med plasticfilm. Sække, der er åbnet, skal bruges inden for kort tid.

Brugstid efter blanding

 • Ca. 15 min. ved 20 ºC

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 25 kg imprægnerede papirsække

DB-nr.:

 • 5750015

Varenr.:

 • 2257453

Udførelse

Anvendelsesområde

 • Til støbning under maskiner, jernbaneskinner, konstruktioner, brofundamenter, præfabrikerede betonelementer etc.
 • Til fugning mellem præfabrikerede betonelementer
 • Til udfyldning af revner og reparation af beskadigede strukturer
 • Til forankring af bolte og rækværk

Galvaniserede overflader skal beskyttes ved brug i fugtigt miljø. Aluminium anbefales ikke i fugtigt miljø. Aluminium skal altid beskyttes ved brug i forbindelse med cement.

Weber EXM 711 (Svindfri Flydemørtel 0-1 mm, Vinter) er beregnet til støbning ved lave temperaturer ned til ÷ 10 ºC i 15-100 mm lagtykkelse.

Forberedelse

Før støbning renses alle betonoverflader grundigt. Løse partikler, cementslam og støv fjernes ved sandblæsning eller anden metode. For optimal vedhæftning opkradses overfladen. Overfladen gøres fri for sne og is. Boltehuller blæses fri for støv og eventuelle løse partikler. Metaloverflader skal være fri for rust og rustflager. Eventuelt fedt og oliespild fjernes.

Blanding

Produktet hældes i en beholder med ca. 4 liter vand. Der blandes til der opnås en smidig mørtel, som ikke separerer. Anvend langsomt gående boremaskine med blandespiral eller mørtel-/betonblander. Det er vigtigt, at der ikke kommer luft i mørtlen. På grund af indholdet af antifrostmiddel skal mørtlen opbruges relativt kort tid efter blanding. For at strække brugstiden så langt som muligt skal følgende overholdes:

 • Temperaturen i den færdigblandede mørtel bør være 20 ºC.

Udførelse

Ved understøbning af et objekt bygges en forskalling rundt om fundamentspladen. Forskallingen skal være en smule højere end mellemrummet, der skal udstøbes. Den bør laves af vandskyende materiale og være godt forseglet, således at udsivning undgås.

Mørtlen bør fyldes i fra den ene side, indtil den kommer ud på alle sider.

For at opnå optimal opfyldning kan der bankes let på forskallingen, eller mørtlen kan vibreres med stav. Pas på ved støbning mod kolde underlag. Anvend mørtel med en temperatur på 20 ºC og beskyt nystøbt mørtel imod for hurtig afkøling.

Mørtlen afbinder hurtigt, og udlægning med pumpe anbefales derfor ikke.

EHS

EHS

Helbred og sikkerhed
Før brugen af EXM 711 (Svindfri Flydemørtel 0-1 mm, Vinter) skal oplysningerne i sikkerhedsdatabladet læses.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25