INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber exm 715

DB-nr. 5161825

weber exm 715
weber exm 715

Produktegenskaber

 • Kraftig styrketilvækst

weber exm 715 anvendes til understøbning af maskiner, skinner og betonelementer, til udstøbning mellem betonelementer samt til faststøbning af armeringsjern og bolte.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

EXM 715 er en fabriksfremstillet, cementbaseret tørmørtel, der er tilsat additiver, der giver ekspansion, forbedret bearbejdelighed og styrketilvækst selv ved temperaturer under 0 ºC. Efter optøning opnås en kraftig styrketilvækst, der hurtigt overstiger 40 MPa. Ved udstøbning ekspanderer mørtelen i frisk tilstand, hvilket eliminerer risikoen for utilstrækkelig udfyldning af formen. Ekspansionen forårsager normalt ikke større spændinger på formen, end at man kan bruge en normal dimensionering af denne.

EXM 715 er certificeret og godkendt i henhold til Sveriges Vejvæsens certificeringsordning BRO 2004.

Dokument

Printvenlig version

Sikkerhedsdatablad 1

Ydeevnedeklaration (DoP)

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 • Lagtykkelse: 15-100 mm
 • Til udendørs/indendørs brug: Ja
 • Vandbehov: Ca. 3,55 liter/25 kg
 • V/C-tal: 0,39
 • Bindemiddel: Portlandcement
 • Materiale: Natursand 0-4 mm
 • Anbefalet vandindhold: 14,2 %
 • Ekspansion: 0,5-2 %
 • Hærdning: Efter ca. 1 time
 • Vandtæt: Ja, SS 137214
 • Vinteradditiv: Ja
 • Luftindhold: Ca. 5 %
 • Konsistens: Letflydende
 • Frostbestandig: Ja, SS 137244 1 A
 • Eksponeringsklasse: X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA1
 • Anvendelsestid: Ca. 25 minutter

Trykstyrke

 • 1 døgn: > 20 MPa ved 20 ºC
 • 3 døgn: > 10 MPa ved ÷ 10 ºC
 • 28 døgn: > 50 MPa ved 20 ºC, > 30 MPa ved ÷ 10 ºC

Produktoversigt

Udbytte

 • Ca. 14 liter pr. 25 kg sæk

Anvendelsestemperatur

 • ÷10 ºC < t < 5 ºC

Efterbehandling

 • Eksponerede overflader vandes de første døgn. Når vandingen stoppes, eller den anvendte form fjernes, påføres Weber Krympspærre for at opnå det bedste hærdeforløb

Opbevaring

 • Holdbarheden for sække på plastomviklet palle er 12 mdr. fra produktionsdagen.
 • Skal opbevares tørt
 • Ved opbevaring på byggeplads overdækkes med presenning

Produktdata

Varenr.

 • 2257458

DB-nr.

 • 5161825

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Udførelse

Anvendelsesområde

 • Til understøbning af maskiner, skinner og betonelementer
 • Til udstøbning mellem betonelementer
 • Til faststøbning af armeringsjern og bolte

Galvaniserede overflader skal beskyttes før støbning. Det anbefales ikke at støbe imod aluminium

Forberedelse

Støbestedet rengøres grundigt. Løse partikler, cementslam, olie og fedt fjernes, om nødvendigt ved sandblæsning. Overfladerne skal være fri for is og sne. For at opnå den optimale vedhæftning ruhugges overfladerne. Borede huller blæses fri for støv. Boreslam skylles væk med rent vand.

Inden støbning forvandes der (ikke ved minusgrader).

Metaloverflader skal være fri for rust og rustflager. Evt. fedt og oliespild fjernes.

Blanding

EXM 715 blandes maskinelt i 2 minutter med ca. 3,55 liter vand pr. 25 kg, hvorved man får ca. 14 liter færdig mørtel. Det bør tilstræbes, at brugstemperaturen på det færdigblandede materiale er 20 ºC.

Der må ikke tilsættes yderligere additiver.

Blandingen foretages med en tvangsblander eller en langsomtgående boremaskine med blandespiral.

Udførelse

Tilpas konsistensen til støbeopgaven. Undgå at der opstår luft ved understøbning ved at udstøbe fra én side. For at opnå maksimal udfyldning bankes der let på formen, eller mørtelen kan vibreres let med en vibratorstav. Det anbefales at anvende en form med overhøjde. Weber EXM 715 skal anvendes inden 25 minutter. Den færdige udstøbning skal beskyttes mod udtørring.

EXM 715 er en letflydende mørtel og derfor velegnet til pumpning, dog skal der tages hensyn til produktets hurtige afbindingstid.

Bemærkninger

Der skal tages hensyn til mørtelens korte bearbejdningstid.

EXM 715 bør være 15-20 ºC, og udstøbningsstedet skal være frit for is, sne og frit vand ved udstøbningen.

EHS

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25