INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.rep 760

Cerinol Fix (DB-nr. 1454643)

weber.rep 760
weber.rep 760

Produktegenskaber

 • Lyncement
 • Har hurtigt en høj styrke
 • Har hurtigt en meget høj slutstyrke

weber.rep 760 anvendes til hurtig fastgørelse af bolte og lignende, til reparation af beton, mursten, puds og murværk samt som tilsætningsmiddel til puds- og betonarbejder.

Derudover egner weber.rep 760 sig til at standse indtrængende vand i kældre, skakte og lignende.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.rep 760 er en lyncement på cementbasis. weber.rep 760 passer almindeligvis godt til normal betonfarve.

Sammensætning: Uorganiske bindemidler, fyldstof, additiver. 

Produktegenskaber

 • Bredt anvendelsesområde
 • Høj styrke efter kort og lang tid
 • Ingen udblomstringer
 • Kan anvendes inde og ude
 • Kan belastes hurtigt
 • Trædefast efter ca. 30 minutter

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

Vandbehov Afhængigt af ønsket konsistens
Gennemtørringstid 12 min.-24 timer (afhængigt af anvendelse)
Bearbejdningstemperatur > 1 °C
Bearbejdningstid 3-8 min. afhængigt af temperatur
Bøjetrækstyrke efter 28 dage 10,4 N/mm2
Bøjetrækstyrke efter 1 dag 10,1 N/mm2
Trykstyrke efter 60 min. 15 N/mm2
Trykstyrke efter 1 dag 40,3 N/mm2
Trykstyrke efter 28 dage 54,1 N/mm2
Pulverrumvægt Ca. 1,3 kg/liter
Farve Cementgrå

Forbrug

Forbruget er ved anvendelse som accelerator til beton- og cementmørtel:
15-20 % af cementvægten.

Anvendt ren: Ca. 1,8 kg pr. liter færdigmørtel.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, anvendelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 15 kg spande (3 x 5 kg pakket i spanden)

Varenr.:

 • 5200812231

DB-nr.:

 • 1454643

Opbevaring

Tørt og frostfrit, kan da opbevares i maks. 9 måneder i uåbnet emballage.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.rep 760 anvendes til hurtig fastgørelse af bolte og lignende, til reparation af beton, mursten, puds og murværk samt som tilsætningsmiddel til puds- og betonarbejder. Derudover egner weber.rep 760 sig til at standse indtrængende vand i kældre, skakte og lignende.

Forberedelse

Underlaget skal være frostfrit, rent, fast og frit for olie, fedt, støv og løse dele. Underlaget forvandes, til det er matfugtigt (hellere for tørt end for vådt), med halvtør overflade.

Blanding

weber.rep 760 blandes med vand. Umiddelbart herefter omrøres kort, men kraftigt, idet blandingens hærdeproces ellers forstyrres og bliver ubrugelig.

Forskellige blandekonsistenser:
A: 2 dele weber.rep 760 til 1 del vand = flydende mørtelkonsistens
B: 3 dele weber.rep 760 til 1 del vand = stiv mørtelkonsistens

Anvendelse af cementpuds på fugtige, ikke-sugende underlag:
Tilsæt ca. 15-20 vægt-% weber.rep 760 til en tørmørtel. Derved opnås en omgående standfasthed og en større vandtæthed.

Bemærkninger

weber.rep 760 indeholder ikke stoffer, som forårsager udblomstringer. weber.rep 760 kan ikke anvendes direkte i forbindelse med aluminium, zink eller kobber. Disse skal ved forudgående behandling beskyttes.

weber.rep 760 må ikke blandes med eller komme i berøring med gips. Alle patentrettigheder såvel som eksisterende love og regulativer, hvad angår ulykkes- og helbredsbeskyttelse, påhviler udelukkende brugeren af vores produkter.

EHS

EHS

Miljødeklaration
PR-nr.: 1514346
Kodenr.: 00-4 (1993)
Sikkerhedsdatablad/produktblad kan rekvireres på www.weber.dk.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25