INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber rep 955

weber rep 955
weber rep 955

Produktegenskaber

 • Frostbestandig i salt miljø

weber rep 955 anvendes til beklædning af tunneler, forstærkning af piller, bjælker og plader, til reparation af kajer, kraftværksdæmninger, broer, tunneler, vandtårne, mobile mørtelværker, facader eller andre betonkonstruktioner.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Produktet har en særlig fordel, det er frostbestandigt i salt miljø iht. SS 13 72 44.

Sprøjtebetonen er hovedsagelig beregnet til betonsprøjtning efter tørsprøjtemetoden.

Dokument

Printvenlig version

Sikkerhedsdatablad 1

Ydeevnedeklaration (DoP)

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Basis/art

 • Portlandcement (anlægscement)
 • Natursand 0-4 mm

Konsistens

 • Pulver

Opløsningsmidler

 • Ingen

Underlag

 • Beton

Farve

 • Grå

Påføringsmåde

 • Sprøjtemaskine

Vandbehov

 • Reguleres i sprøjten

Luft- og emnetemperatur ved bearbejdning

 • Fra + 5 °C til + 30 °C

Forbrug

 • Afhængigt af underlag, lagtykkelse og sprøjteteknik. Ca. 30 kg/m²/cm er en god vejledende værdi. Tilbageslaget er medregnet

Vandcementtal

 • Ca. 0,35

Trykstyrke, 28 dage

 • > 70 MPa

Opbevaring

 • Tørt og frostfrit, kan da opbevares i maks. 12 måneder i uåbnet emballage

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 25 kg sæk
 • 1.000 kg big-bag

Produktet er en bestillingsvare. Min. bestilling 3 t.

Varenr.:

 • 2257463

Udførelse

Anvendelsesområde

Weber rep 955 anvendes til beklædning af tunneler, forstærkning af piller, bjælker og plader, til reparation af kajer, kraftværksdæmninger, broer, tunneler, vandtårne, mobile mørtelværker, facader eller andre betonkonstruktioner.

Produktet er egnet til ud- og indvendigt brug.

Rep 955 anvendes, blandes og sprøjtes med egnet udstyr. Alle betonsprøjtearbejder kræver god øvelse og omhu.

Forberedelse

Klipper sprænges. Vandlækager drænes eller tætnes med f.eks. weber-vandstop eller -fugtstop eller ved injektion. Løs, dårlig eller karbonatiseret beton fjernes. Rengøring udføres med vand og trykluftspuling. Evt. olie fjernes med affedtningsmidler. Løst, gammelt betonspild m.m. fjernes ved behugning, sandblæsning, stålbørstning el.lign. Behugningen bør udføres med forsigtighed, så der ikke opstår nye skader. Rengøring bør ske oppefra og ned. Efter rengøring med vand skal overflader af klippe eller beton tørre, så de ved sprøjtningen er noget sugende. Forvanding kræves normalt ikke. Rå, ruggede overflader giver den bedste vedhæftning.

Blanding

Ved den såkaldte tørsprøjtemetode tilsættes den nødvendige vandmængde i en vandsløjfe placeret i mundstukket ved slangeudmundingen. Tørmørtlen bør forvandes for at mindske spild, tilbageslag og støvproblemer og for at forbedre bestandigheden og vedhæftningsegenskaberne. Dette kan ske ved at tilsætte vand i endnu en vandsløjfe placeret ca. 3,5 m før mundstykket, alternativt ved at bruge en automatblander eller planblander. Det forvandede materiale bør have et vandcementtal på ca. 0,25. Den endelige vandmængde bestemmes af sprøjteoperatøren, således at betonmassen får den optimale konsistens.

Påføring

Undgå at sprøjte på overflader med lavere temperatur end + 5 °C. Mundstykket skal så vidt muligt holdes vinkelret mod den overflade, som skal sprøjtes, og i en afstand på 0,5-1,0 m fra denne. Det er dog vigtigt, at trykluft og tilbageslagsmateriale har helt frit udløb til alle sider. Sprøjtning på lodrette overflader skal normalt ske nedefra og op. Fordybninger i overfladen skal først fyldes. Der bør ikke påføres tykkere lag end 5 cm. Opholdet mellem to påføringer skal være tilstrækkelig langt til, at det første lag kan bære det efterfølgende lag. Tiden bør normalt ikke overskride et døgn.

Efterbehandling

Undgå hurtig udtørring. Eftervanding kan være påkrævet. Herefter påføres Weber-krympespærre eller en anden membranhærder for at opnå maksimal overfladestyrke og bestandighed.

Bemærkninger

Slå aldrig direkte på armeringsjernet med hammer og mejsel. Eventuelt blotlagt armeringsjern skal være frilagt, således at armeringsjernet kan omsluttes af betonen.Kontakt Weber i evt. tvivlstilfælde vedrørende anvendelsen. Ovenstående oplysninger er vejledende, og da bl.a. arbejdets udførelse ligger uden for vores kontrol, er vores ansvar begrænset til kvaliteten af den leverede vare.

EHS

EHS

Miljødeklaration
PR-nr.: 2118492
Kodenr.: 00-4 (1993)

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25