INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber cempexo støbebeton

DB-nr. 1973483

weber cempexo støbebeton

Produktegenskaber

 • Skal kun tilsættes vand
 • Kan også anvendes til reparation af beton

weber cempexo støbebeton er en 1-komponent tørbeton, der anvendes til fx støbning af klaplag og fundamenter og omstøbning af pæle.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber cempexo støbebeton er en 1-komponent tørbeton, der alene skal tilsættes vand. Produktet indeholder portlandcement, 0-4 mm sand og plastificerende additiv.

Produktet er fremstillet på basis af chromat-neutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til produktets som oplyst under Opbevaring.

Produktegenskaber

 • Bindemiddel: Portlandcement
 • Additiver: Plastificeringsmiddel
 • Tilslag: 0-4 mm kl. P sand (DS/EN 12620)
 • Trykstyrke: > 30 MPa (DS/EN 196-1)
 • Sætmål: 40-100 mm (DS/EN 12350-2)
 • Lagtykkelse: Uden form maks. 40 mm. I form 50 mm 

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 15 kg sæk

PR-nr.

 • 1198574

Varenr.

 • 5200836821

DB-nr.

 • 1973483

Opbevaring

 • Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato
 • Opbevaring: Tørt og uåbnet. Tåler frost

Udførelse

Anvendelsesområde

weber cempexo støbebeton anvendes fx til støbning af klaplag og fundamenter og omstøbning af pæle. Anvendes ligeledes til reparation af beton. Temperaturkrav min. 5 °C.

 

Blanding

Bland weber cempexo støbebeton i tvangsblander.

Tilsæt vand svarende til maks. 14 vægt-% (2,1 l pr. 15 kg sæk).

Højere vanddosering medfører reduktion i vedhæftning og styrke samt risiko for revnedannelse.
Det anbefales kun at blande hele poser.

Udførelse

Forarbejde
Ved reparationsarbejder på eksisterende beton skal underbetonen afrenses til hård, sund og ren beton. Underlaget forvandes til svagt sugende tilstand. Hvis der benyttes svummemørtel, udføres reparationen "vådt i vådt" med svummemørtlen.

Udlægning
weber cempexo støbebeton anbringes og afrettes med traditionelt murerværktøj. For at undgå ”stenreder” samt sikre optimal vedhæftning til underlaget, er det vigtigt, at der komprimeres effektivt. Hvor der udstøbes i form, kan formsiden vibreres let. Hvis der anvendes armeringsjern, skal det sikres, at der er tilstrækkeligt dæklag over armeringsjernet.

Efterbehandling
weber cempexo støbebeton beskyttes mod udtørring og frost ved overdækning med plast eller lignende. Overdækningen bibeholdes længst muligt.

Anvendelsesbegrænsninger

Der må ikke tilsættes frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.