INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber fiberbeton 0-4 mm

DB-nr. 5171955

weber fiberbeton 0-4 mm
weber fiberbeton 0-4 mm

Produktegenskaber

  • Til betonarbejder, hvor der stilles krav til tæthed og sejhed i den hærdnede beton
  • Aggressivt miljø
  • Fiberforstærket
  • Høj styrke

weber fiberbeton 0-4 mm anvendes til betonarbejder, hvor der stilles krav til tæthed og sejhed i den hærdnede beton, f.eks. som beskrevet i SBI-anvisning 180, afsnit "Let badeværelse i gammel bolig", hvor der kræves revnefri overflader.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber fiberbeton 0-4 mm indeholder portlandcement, silica, polypropylenfiber, plastificerende og vandreducerende additiver samt 0-4 mm klasse A sand.

Produktet er fremstillet på basis af chromat-neutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til produktets som oplyst under Opbevaring.

Produktegenskaber

Bindemidler: Portlandcement, mikrosilica
Tilsætningsstoffer: Superplastificering, polypropylenfiber
Sand: Sand 0-4 mm, kl. A
Vand-/cementforhold: 0,40 ved 2,2 liter pr. 25 kg
Konsistens: 60 mm sætmål (DS/EN 12350-2)
Densitet: 2,2 kg/liter (DS/EN 12350-6)
Luftindhold: 4-7% (DS/EN 12350-7)
Svind: 0,7‰ (middel, 84 døgn) (TI-B 26)
Sammenhængsstyrke: > 1,5 MPa (TI-B 13)
Trykstyrke (28 døgn): 50 MPa (DS/EN 196-1)
Pumpebar: (Nej)

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

25 kg sæk

Vare-nr.: 2257134

PR-nr.:   1198654

DB-nr.:   5171955

Opbevaring

weber fiberbeton 0-4 mm skal frem til blanding opbevares tørt og i uåbnet emballage. Forudsat tør opbevaring kan produktet anvendes i 12 mdr. fra produktionsdato.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber fiberbeton 0-4 mm anvendes til betonarbejder, hvor der stilles krav til tæthed og sejhed i den hærdnede beton, f.eks. som beskrevet i SBI-anvisning 180, afsnit "Let badeværelse i gammel bolig", hvor der kræves revnefri overflader. Anvendes i miljøklasse A (XS1,XF2 jvf DS/EN 206-1) i lagtykkelser mellem 15 og 50 mm ned til 5 °C.

Blanding

Der kræves effektiv blanding i tvangsblander. Blandetid 10 minutter. Vanddosering pr. 25 kg sæk maks. 2,3 kg.

Udførelse

Underlaget renses grundigt, og der forvandes eller svummes. Afretning udføres med traditionelt murerværktøj. Overfladen vil fremstå med synlige fibre selv efter grundig afrivning. weber fiberbeton 0-4 mm er sejere og tungere at arbejde med end traditionel beton, hvorfor der må påregnes kraftigere bearbejdning under udførelsen. Komprimeres effektivt.

Den nyudstøbte beton beskyttes mod udvaskning og udtørring jævnfør DS 482, 1. udg.

Anvendelsesbegrænsninger

Der må ikke iblandes frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer. Vanddosering udover det anbefalede medfører lavere styrker og øget svind samt risiko for separation. weber fiberbeton 0-4 mm må ikke frostbelastes før tidligst efter 20 modenhedstimer.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25