INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber tørbeton 0-4 mm

DB-nr. 5104537

weber tørbeton 0-4 mm
weber tørbeton 0-4 mm

Produktegenskaber

 • God bearbejdelighed
 • God styrke
 • Skal kun tilsættes vand

weber tørbeton 0-4 mm anvendes i miljøklasse P (X0,XC1 jf DS/EN 206-1). Den anvendes til pudsning af fundamenter, som lægnings- og fugemørtel til klinker, til faststøbning af stolper og stolpesko samt til reparationsarbejde på betonunderlag i øvrigt. Temperaturkrav min. 5 °C.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber tørbeton 0-4 mm er en 1-komponent tørbeton, der alene skal tilsættes vand. Produktet indeholder portlandcement, 0-4 mm sand og plastificerende additiv.

Produktet er fremstillet på basis af chromat-neutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til produktets som oplyst under Opbevaring.

Produktegenskaber

Bindemiddel: Portlandcement
Additiver: Plastificeringsmiddel
Tilslag: 0-4 mm kl. P sand (DS/EN 12620)
Trykstyrke: > 30 MPa (DS/EN 196-1)
Sætmål: 40-100 mm (DS/EN 12350-2)
Lagtykkelse: Uden form maks. 40 mm. I form 50 mm

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktdata

Varenr.

 • 2257050

DB-nr.

 • 5104537

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 25 kg sæk
 • Bigbags a 1500 kg
 • Bulk

Varenr.

 • xxx7050

DB-nr.

 • 5104537 (sæk)

PR-nr.

 • 1198574

Opbevaring

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato.
Opbevaring: Tørt og uåbnet. Tåler frost.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber tørbeton 0-4 mm anvendes til støbearbejder i miljøklasse P (X0, XC1 jf DS/EN 206-1). Den anvendes f.eks. til støbning af klaplag, fundamenter og omstøbning af pæle. Anvendes ligeledes til reparation af beton. Temperaturkrav min. 5 °C.

Blanding

Bland tørbeton 0-4 mm i tvangsblander.
Tilsæt vand svarende til maks. 14 vægt-% (3,5 l pr. 25 kg sæk).
Højere vanddosering med­fø­rer reduktion i vedhæftning og styrke samt risiko for revnedannelse.
Det anbefales kun at blande hele poser.

Udførelse

Forarbejde
Ved reparationsarbejder på eksisterende beton skal underbetonen afrenses til hård, sund og ren beton. Underlaget forvandes til svagt sugende tilstand. Hvis der benyttes svumme­mør­tel, udføres reparationen "vådt i vådt" med svummemørtlen.

Udlægning
weber tørbeton 0-4 mm anbringes og afrettes med traditionelt murerværktøj. For at undgå ”stenreder”, samt sikre optimal vedhæftning til underlaget, er det vigtigt, at der komprimeres effektivt. Hvor der udstøbes i form, kan formsiden vibreres let. Hvis der anvendes armeringsjern, skal det sikres, at der er tilstrækkeligt dæklag over armeringsjernet.

Efterbehandling
weber tørbeton 0-4 mm beskyttes mod udtørring og frost ved overdækning med plast eller lignende. Overdækningen bibeholdes længst muligt.

Anvendelsesbegrænsninger

Der må ikke tilsættes frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25