INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ad 785

Eurolan HL (DB-nr. 5042972)

weber.ad 785
weber.ad 785

Produktegenskaber

  • Forbedrer vedhæftning
  • Reducerer for hurtig udtørring
  • Undgår støv
  • Plastificerende virkning

 

weber.ad 785 anvendes som tilsætning til udkastningsmørtel og klæbelag, f.eks. i forbindelse med puds på murværk og slidlag på gulve. Ved tilsætning af weber.ad 785 kan der fremstilles svømmende, ikke-støvende slidlag. weber.ad 785 anvendes som tilsætning direkte til cementmørtel.

 

 

 

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.ad 785 er en vandopløselig, latex-baseret betonklæber uden blødgøringsmidler. Hvid. Ved anvendelse af weber.ad 785 opnås en besparelse, da det ikke er nødvendigt at rugøre overfladen før påføring af udkastningslag.

Det færdige slid- eller pudslag opnår en vandfasthed, en kemikaliebestandighed og en fleksibilitet, der i stor udstrækning eliminerer revnedannelser fra plastisk svind og spændinger i underlaget. weber.ad 785 nedsætter vandbehovet og forbedrer derfor vandcementtallet væsentligt.

Mørtel tilsat weber.ad 785 afbinder som normal mørtel.

Dokument

Printvenlig version

Sikkerhedsdatablad 1

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

pH-værdi

  • 9,5-10,5

Densitet

  • 1,0 kg/dm³

Bearbejdelighedstemperatur

  • Fra + 5 °C til + 30 °C

Forbrug

0,2-0,4 kg/m² afhængigt af anvendelsesområde

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, anvendelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

  • 5 kg dunk

DB-nr. 

  • 5042972

Varenr.

  • 2059300

Opbevaring

Undgå kontakt med uædle metaller. Ved tør, kølig og frostfri opbevaring i uåbnet originalemballage er weber.ad 785 holdbar i mindst 12 måneder. weber ad.785 må ikke opbevares ved mere end + 40 °C eller mindre end - 10 °C. Frosset materiale, der optøs langsomt ved stuetemperatur, kan genanvendes.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.ad 785 anvendes som tilsætning til udkastningsmørtel og klæbelag, f.eks. i forbindelse med puds på murværk og slidlag på gulve.

Ved tilsætning af weber.ad 785 kan der fremstilles svømmende, ikke-støvende slidlag. weber.ad 785 anvendes som tilsætning direkte til cementmørtel.

Klæbelag
Bland efter volumen 0,75 dele cement og 1 del weber.ad 785 og kost det grundigt ind i underlaget

Udkast
En blanding af cement og sand (maks. 4 mm kornstørrelse) røres i en væske bestående af weber.ad 785 og vand (1:2 til 1:4) til ønsket konsistens.

Det færdige slid-/pudslag må først påføres, når klæbelag/udkast er hærdet af, dog ikke senere end to dage efter det er lavet. Hvis der går mere end to dage, skal laget forvandes, inden slid-/pudslag påføres. Der skal arbejdes vådt i vådt på den hærdede overflade.

Forberedelse

Overfladen skal være ren, fast, sund og fri for støv, snavs, olie, fedt og løse dele. Kalkspringere og beskadiget beton skal fjernes. Overfladen skal forvandes til mætning, men skal være overfladehalvtør (matfugtig).

Blanding

weber.ad 785 kan blandes i betonen og mørtel med alle portlandcementtyper. Ved overholdelse af de angivne blandingsforhold kan cementmørtel og beton indeholdende weber.ad 785 betrædes med forsigtighed efter to dage og fuldt belastes efter 25-28 dage. Der må kun anvendes rent, vasket sand, hvor største korn maksimalt udgør halvdelen af den påførte lagtykkelse. weber.ad 785 plastificerer kraftigt, og mængden af blandevand reduceres derfor tilsvarende. Ved arbejde på gulvoverflader med fuger skal fugerne føres op igennem slidlaget.

Påføring

Bortset fra de steder, hvor der er tale om udkast, skal der fra forvanding til sidst påførte mørtellag arbejdes vådt i vådt. Klæbelag skal arbejdes grundigt ind i overfladen.

Ved støvbinding på gamle slidlag påføres weber.ad 785 to gange.

Efterbehandling

Ved tilsætning af weber.ad 785 kan der optræde mindre farveafvigelser.

weber.ad 785 har en meget kraftig vedhæftning til værktøj, og derfor bør dette rengøres med jævne mellemrum.

EHS

EHS

PR-nr.: Kræves ikke.
Kodenr.: 00-1 (1993).
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres på www.weber.dk. Prøveattest vedr. klæbeevne nr. 211474997 foreligger. Dokumentoplysninger: 2000-08-01.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25