INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Betonrenovering - blotlagt armering

Dæklag er afskallet ved korrosionsramt armering.

Problem

Dæklag er afskallet ved korrosionsramt armering.

Årsag til skade

De typiske årsager til ovenstående skadesbillede er karbonatisering eller påvirkninger fra klorider (saltvand, glatførebekæmpelse, kloridbaserede tilsætningsstoffer i betonen m.m.).

I dette konkrete tilfælde er der tale om karbonatisering. CO2 fra luften diffunderer ind i betonen, hvor den reagerer med calciumhydroxid (Ca(OH)2) i pore- vandet, og der dannes calciumcarbonat (CaCO3). Denne proces betyder, at pH-værdien i betonen falder fra 12-14 til typisk 7-9, og begyndende korrosion i armeringsjern vil opstå. Korrosionen bortsprænger efterfølgende betonen.

Skadesbilledet opstår ofte ved manglende/lille dæklagstykkelse, eller hvor der er benyttet en mere "åben" beton. Grænsen mellem karbonatiseret og ikke karbonatiseret beton kan bestemmes ved hjælp af indikatorvæsken phenolphtalein. Ikke-karbonatiseret beton bliver rød ved påføring af phenolphtalein, hvor karbonatiseret beton forbliver farveløs.

Løsning

Fjern karbonatiseringsramt beton. Armeringsjern sand-blæses til ønsket renhedsgrad (f.eks. SA 2½). Hvis det dimensioneringsmæssigt er nødvendigt, istøbes tillægsarmering. Armeringsjern svummes med weber rep 05 Betoheft. Hvor der skal repareres, svummes betonen ligeledes med weber rep 05 Betoheft, og reparationsstedet udfyldes "vådt-i-vådt" med weber rep 25/45 (afhængigt af styrke, lagtykkelse m.m.).

NB: Min. dæklagstykkelse skal overholdes.

Produktforslag

1. forslag

weber rep 25 reparationsmørtel

weber rep 25 reparationsmørtel anvendes til beton-reparationer på lodrette, vandrette og "neden-op"-overflader som f.eks. beskadigede betonflader i 5-50 mm lagtykkelse uden forskalling samt altaner, facader og trapper.

weber rep 45 reparationsmørtel

weber rep 45 reparationsmørtel anvendes til betonreparationer og renoveringsarbejde indendørs og udendørs på lodrette, vandrette og "neden-op" overflader.