INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.therm 260 EF-A

DB-nr. 1425032

weber.therm 260 EF-A
weber.therm 260 EF-A

Produktegenskaber

  • Til sokler i berøring med jord
  • Fiberforstærket
  • Høj styrke

 

weber.therm 260 EF-A anvendes som sokkelpuds hvor der kræves ekstra høj styrke og holdbarhed, f.eks. sokler, som går under terrænhøjde.

 

 

 

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.therm 260 EF-A er en fabriksfremstillet, cementbaseret fiberforstærket tørmørtel med velgraderet natursand som tilslag.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

Materialeforbrug: Ca. 12 kg/m²
Emballage: 25 kg sæk/storsæk 1000 kg
Udendørs anvendelse: Ja
Indendørs anvendelse: Ja
Vandbehov: Ca. 22 %
Trykstyrke 28 døgn: > 10 MPa
Bindemiddel: Cement
Ballast: Natursand 2 mm
Fibre: Ja
Luftindhold: Ca. 20 %
Sammensætning: Mørtelklasse A

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

25 kg sæk
1000 kg storsæk

DB-nr.: 1425032

Opbevaring

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato.

Produktet skal opbevares tørt.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.therm 260 EF-A anvendes som sokkelpuds i serpo facadesystem EF på overflader, hvor ekstra styrke og holdbarhed kræves, f.eks. sokler, som går under terrænhøjde.

Forarbejde

Underlaget skal være tørt, fast, rent og støvfrit. Ekstruderet celleplast skal rives op med tænderne på en sav eller slibes, så al blank plaststøbehud forsvinder. Løst materiale fjernes.

Underlag

Ekstruderet polystyrencelleplast, XPS-plade til sokler, samt tegl, beton og Leca® blokke.

Blanding

Bland med vand i hurtigtgående blander i 3-4 minutter eller i langsomtgående blander i 7-10 minutter. Som alternativ kan bruges gennemstrømningsblander Modul-K.

Påføring

weber.therm 260 EF-A påføres i to lag til en samlet tykkelse på ca. 8-10 mm. Første lag skal være 6-8 mm. Armeringsnettet (weber.therm 397 EF) lægges efterfølgende i det første lag. Det kan glittes ind i pudsen. Andet lag, ca. 2 mm, påføres tidligst dagen efter. Armeringsnettet bør placeres i den yderste tredjedel af det samlede pudslag. Det andet lag filtses, når mørtlen er hærdet tilstrækkeligt.

Ved montage af glasfibernet regnes med 10 cm overlæg ved alle samlinger. Hjørner og lysninger forstærkes med hjørnenet (weber.therm 314) samt diagonalnet ved lysningshjørner. For mere detaljeret anvisning, se montagevejledning for isolerende facadesystemer.

Slutbehandling

Overfladen færdigbehandles, når den er egnet hertil. weber.therm 260 EF-A kan stå filtset, alternativt kan et af følgende produkter anvendes:

  • weber sokkelmaling
  • weber silikatmaling
  • weber colour

Ny puds skal være gennehærdet og tør i minimum 5 mm dybde.

Udtørringstid ved normal temperatur (15-21 °C): Ca. 2 uger.

Efterbehandling

Pudslaget skal eftervandes. Anvend slange med finspredermundstykke.

Bemærkninger

Blandet mørtel skal anvendes inden for to timer, da bindemidlet er cementbaseret. For at forhindre hurtig udtørring skal facaden altid inddækkes. Der skal altid bruges regntag over stillads.

Pudsning må ikke finde sted, hvis der er risiko for temperaturer under 5 °C, medmindre der træffes vinterforanstaltninger.

EHS

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25