INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.therm 261 EF Pudsemørtel

Serpo 261 EF (DB-nr. 5745810)

weber.therm 261 EF Pudsemørtel
weber.therm 261 EF Pudsemørtel

Produktegenskaber

 • Fiberforstærket pudsemørtel
 • Elastisk
 • Høj vedhæftningsstyrke

Pudsemørtel til ud- og indvendig brug, hvor der er særlige krav til god vedhæftning.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.therm 261 EF Pudsemørtel er en elastisk og vandafvisende tørmørtel på kalk-/cementbasis. weber.therm 261 EF Pudsemørtel er fiberforstærket, hvilket giver en god styrke og mindsker risikoen for revner. Pudslaget kan forstærkes med et glasfiberarmeringsnet (weber.therm 397 EF), som yderligere modvirker revnedannelser.weber.therm 261 EF Pudsemørtel indgår også i Weber Facadesystem Serpomin (puds på mineraluld) og Serpotherm (puds på styropor).Der henvises til arbejdsanvisning for Weber Facadesystem.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

Bindemiddel kalk og cement
Tilslag natursand
Trykstyrke CSIII
Vandtilsætning 22% (se under blanding)
Luftindhold ca. 20%
Kornstørrelse maks. 1,0 mm
Fiber ja
Diffusionsåbenhed meget åben
Vandoptagelse lav
Forbrug 1,5 kg/m² pr. mm lagtykkelse

Produktoversigt

Lagtykkelse

 • 3-10 mm

Oplagringstid

 • Ca. 12 måneder i tørt rum og uåbnet emballage

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 25 kg sæk

Varenr.

 • 2258930

DB-nr.

 • 5745810

PR-nr.

 • 1587414

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.therm 261 EF Pudsemørtel anvendes ud- og indvendigt, hvor der er særlige krav til god vedhæftning. weber.therm 261 EF Pudsemørtel anvendes som puds i tynde lag. Som sokkelpuds anvendes weber.therm 260 EF-A. weber.therm 261 EF Pudsemørtel anvendes som revneoverbyggende puds, samt hvor der er risiko for revnedannelser. Produktet må ikke anvendes på gipsholdige underlag og kalkpuds.

Forarbejde

Underlaget skal være bæredygtigt, tørt, rent og støvfrit. weber.therm 261 EF Pudsemørtel kan ikke anvendes på svage underlag som f.eks. kalkmørtel. Huller og ujævnheder rettes op før pudsning.

Underlag

 • Tegl
 • Puds
 • Beton
 • Porebeton
 • Letklinkerbeton/-blokke
 • Kalksandsten
 • Maling (fastsiddende)
 • Mineraluld
 • EPS-isolering
 • Kalciumsilikatplader (se anvisning for Weber facadesystem Serposol)

Blanding

weber.therm 261 EF Pudsemørtel blandes i tvangsblander eller dertil egnet sprøjtepudsmaskine til normal pudsekonsistens. Vandtilsætning normalt 5,5 l pr. 25 kg tørmørtel.

Udførelse

Pudsning med netarmering: weber.therm 261 EF Pudsemørtel opbygges i 2 lag. Ved første lag påføres pudsen i en lagtykkelse på 4-7 mm, og glasfibernettet lægges på og trykkes ind i pudslaget. Tidligst dagen efter påføres 2. lag i 2-3 mm lagtykkelse. Glasfiberarmeringsnettet placeres i den yderste tredjedel af pudslaget. Ved montering af glasfibernet regnes med 10 cm overlæg.

Murværk med større gennemgående revner: Fuger udfræses til ca. 50 mm dybde, og der ilægges i flere skifter over hinanden rustfri stålstænger med kamme (Ø 5-6 mm - minimumslængde 600 mm) til fordeling af revner ved fremtidige bevægelser i murværket. Armeringen skal gå minimum 30 cm forbi yderste revne. Stålstængerne skal være omsluttet af mørtel. Der fuges efterfølgende, og glasfibernet weber.therm 397 klæbes over revnen med weber.therm 261 EF Pudsemørtel. Der pudses derefter med netarmering som ovenfor anført. weber.therm 261 EF Pudsemørtel påføres traditionelt ved at trække mørtlen på med stålbræt. Produktet kan også sprøjtes på underlaget med dertil egnet sprøjtepudsmaskine. Temperaturen under udførelsen skal være min 5 °C (også underlaget). Ved lavere temperaturer anbefales inddækning og evt. opvarmning. Obs.: Må ikke påføres med tandspartel. For anvendelse til Weber facadesystemer se specielle anvisninger.

Slutbehandling

Overfladen færdigbehandles, når den er egnet hertil. Der kan anvendes et af følgende produkter:

 • weber silikatmaling
 • weber.ton 411 top Silikoneharpiksmaling
 • weber cempexo
 • weber colour
 • weber.pas 481 top

Ny puds skal være gennemhærdet og tør i mindst 5 mm dybde. Udtørringstid ved normal temperatur (15-21 °C) ca. 1 uge.

Efterbehandling

Pudsen beskyttes mod for hurtig udtørring og frost.

EHS

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25