INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.therm 309

DB-nr. 1425030

weber.therm 309
weber.therm 309

Produktegenskaber

 • Diffusionsåben
 • Let at forarbejde
 • Leveres klar til brug

Klæbemørtel til træunderlag

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.therm 309 er en opløsningsmiddelfri, enkomponent, pastaklæber på dispersionsbasis beregnet til varmeisolerende facadesystemer. Produktet er diffusionsåbent, let at forarbejde og leveres klar til brug.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Materialeforbrug

 • Ca. 3 kg/m²

Påføringstemperatur

 • 5-30 °C

Udendørs anvendelse

 • Ja

Indendørs anvendelse

 • Nej

Vinterreceptur

 • Nej

Opbevaring

 • Spande opbevares ved mindst 5 °C
 • Åbnede spande lukkes tæt
 • Ved frostfri opbevaring i originale, uåbnede spande er produktet holbart i mindst 12 måneder

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

• Spand a 25 kg
• Paller a 24 spande = 0,6 t/palle DB-nr.: 1425030

Udførelse

Anvendelsesområde

weber.therm 309 anvendes primært til klæbning af mineraluld på træunderlag. Den kan ligeledes anvendes på andre ikke-mineralske underlag. 

Underlag

Produktet anvendes på ikke-mineralske underlag såsom organisk bundne plader af træmateriale/lamineret træ og byggekrydsfiner samt plader af cement eller gipsbundet træmateriale, gipsfiberplader samt kunststofbundne underlag og keramiske beklædninger. Ved glaserede, keramiske beklædninger skal der generelt arbejdes med en mekanisk fastgørelse.

Påføring

Klæbemørtlen omrøres før brug. Det er muligt at fortynde med maks. 1 % vand.
Klæbemørtlen påføres på isoleringspladerne med 6-10 mm tandspartel, afhængig af underlagets planhed.
Isoleringspladerne trykkes fast mod underlaget inden der dannes film på overfladen.
Underlaget skal være plant, tørt, rent, fast, bæredygtigt og let sugende. Fugtigheden i træet må ikke overstige 12,5 %. Mineraluldsplader skal altid have ekstra mekanisk fastgøring.
Keramiske beklædninger skal først påføres weber.prim 403 (hæftegrunder). 

Efterbehandling

Under normale betingelser (20 °C/65 % luftfugtighed) er tørretiderne ca. 24-48 timer, alt efter påføringstykkelse. Ved lave temperaturer og høj luftfugtighed skal man evt. tage højde for en tørretid på flere dage.

Bemærkninger

Kontakt Weber for yderligere oplysninger om forarbejdning, underlag, mekanisk fastgørelse eller særlige byggemæssige forhold. Der må ikke tilsættes fremmedstoffer. I øvrigt gælder bestemmelserne i de aktuelle normer.

weber.therm 309 må ikke blandes med andre typer materialer. Rør godt op i materialet inden påføringen. Tildæk tilgrænsende bygningsdele omhyggeligt for beskyttelse mod stænk. Rengør værktøj grundigt med vand efter brug.

EHS

EHS

Anvendelsen af gennemprøvede og løbende kontrollerede råstoffer garanterer en altid god kvalitet. De mest moderne produktionsanlæg giver konstante produktegenskaber.

Spandene tømmes helt og afleveres til genbrug.

Spandene tømmes helt og afleveres til genbrug.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25