INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber - Saint-Gobain

weber.therm plus ultra

Systemegenskaber

 • Førsteklasses isoleringsværdi - 0,020 W/mK (lambda 20)
 • Maksimal isoleringsevne og minimal lagtykkelse (46 % mindre end andre systemer)
 • Isolering af eksisterende byggeri til lav energiklasse
 • Nybyggeri med slankere ydervægge og større boligareal (6-8 m2 mere pr. bolig)
 • ETA-godkendt system, der giver sikkerhed for lang levetid

weber.therm plus ultra (lambda 20) med puds på højisolerende plader.


Systemet er velegnet til både nybyggeri og renovering og kan anvendes på underlag af tegl, beton, letbeton og porebeton.

Udførelse

Underlag

Anvendes på underlag af murværk, beton, letklinkerbeton og porebeton. Ujævnheder under 1 cm målt på 1 m retholt kan rettes op med weber.therm plus ultra klæbe- og armeringsmørtel. Større ujævnheder skal rettes op med puds. Før opsætning af weber.therm RS022 påbegyndes, skal underlaget være fast og tørt. 

Udførelse

Forstærkninger
Alle lysninger ved vinduer og ind- og udgående hjørner skal forstærkes. Anvend en hjørneliste (weber.therm 313), som monteres i pudsemørtlen (weber.therm plus ultra klæbe- og armeringsmørtel) dagen inden pudsningen. Hjørnelisten skal være samme længde som lysningen. I hjørnerne anvendes et formstøbt diagonalt armeringsnet, som sikrer korrekt overlap og minimerer risikoen for efterfølgende revnedannelser.

Alternativt kan det formstøbte diagonale armeringsnet erstattes af hjørnelisterne, hvis man sikrer sig, at de overlapper hinanden både i indvendig lysning og på facaden og samtidig udfører ekstra diagonal armering (30 x 40 cm), som skæres ud af glasfibernettet.

Bevægelsesfuger
Normalt er bevægelsesfuger kun påkrævet, hvis der i den eksisterende konstruktion er en bevægelsesfuge/dilatationsfuge. Dilatationsfugeliste (weber.therm 418) monteres i mørtel (weber.therm plus ultra klæbe- og armeringsmørtel), dagen inden facaden pudses.

Grovpudsning/netarmering
Den samlede tykkelse for pudsemørtel (weber.therm plus ultra klæbe- og armeringsmørtel) skal minimum være 8 mm.

Første lag trækkes eller sprøjtes på isoleringen til ca. 6 mm tykkelse. Anvendelse af 6 mm pudseledere anbefales (alternativt kan en 14 mm tandspartel bruges).

Armeringsnettet (weber.therm 397 EF) lægges ind i pudslaget og udjævnes. Nettet skal overlappe mindst 100 mm i alle samlinger. Nettet skal ligge i den yderste tredjedel af det samlede pudslag for at undgå revner i pudsen på forsiden.

Efter tidligst et døgn påføres yderligere ca. 2 mm pudsemørtel.

Når overfladen skønnes tilstrækkelig tør, pudses til efterfølgende afslutning med indfarvet puds. Alternativt filtses overfladen til efterfølgende maling.

Afsluttende overfladebehandling
Efter 1-2 ugers tørretid overfladebehandles facaden. Weber tilbyder facadepuds i stort set alle farver (dog må der ikke anvendes mørke farver) og i flere forskellige kornstørrelser (1 og 1,5 mm). Som afsluttende overfladebehandling kan vælges mellem følgende produkter:

- weber colour
- Weber-silikatpuds: weber.pas 461 (Weber anbefaler at prime først med weber.prim 403)
- Weber-silikoneharpiks: weber.pas 481 top (Weber anbefaler at prime først med weber.prim 403)
- Webers malingsprodukter: weber.ton 411 top eller weber silikatmaling (tilsættes weber fixativ)

Weber anbefaler silikoneharpiksprodukterne. Produkterne sikrer svære vækstbetingelse for alger, og derfor er vedligeholdelsesintervallerne lange sammenlignet med andre lignende produkter på markedet.

Produkterne har desuden vundet respekterede designpriser i Tyskland.  

Montering

Montering og fastgørelse af bundskinne

Der findes to løsninger:

 • PVC-sokkel profil kan anvendes, hvor der både er sokkelisolering og facadeisolering. Efter montage af begge typer isolering skubbes PVC-sokkelprofilen ind imellem. Her kan man med fordel starte med at fastgøre sokkelisoleringen i vater og arbejde videre herfra.
   
 • weber.therm 390 er en aluskinne, hvor man skubber en forstærkningsprofil ned over. Først monteres bundlister (weber.therm 390) i vater med 3 mm afstand for at sikre plads til ekspansion. Listerne fastgøres med EJOT Nail anchor ND-K 6 x 60 mm. Anvend tre stk. pr. løbende m.

Montering og fastgørelse af isolering

Pladerne skal altid klæbes med weber.therm plus ultra klæbe- og armeringsmørtel. Ved jævne underlag fuldfladeklæbes isoleringspladerne med weber.therm plus ultra klæbe- og armeringsmørtel, som påføres med en 10 mm tandspartel på pladen. Pladekanterne skal være fri for klæber.

Isoleringspladerne monteres i forbandt. Pladekanterne må ikke falde sammen med linjerne for facadeåbningerne.

Man kan med fordel opbygge en tolagsløsning med isoleringspladerne, så man på den måde sikrer sig mod kuldebroer.

Dagen efter forankres der med skruedybel – antal i henhold til skema i montageanvisning.

 • Længde på skruedybler i massiv mur: isoleringstykkelse + 35 mm (forboring 50 mm ind i underlag).
   
 • Længde på skruedybler i porebeton: isoleringstykkelse + 75 mm (forboring 90 mm ind i underlag).

Husk at sætte isoleringspropper i skruehul. 

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.