INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Cempexo murfarve

weber Cempexo murfarve
weber Cempexo murfarve

Produktegenskaber

 • Stærk murmaling
 • Lysægte
 • Tilsæt kun vand

 

weber Cempexo murfarve anvendes til malerbehandling af mineralske underlag både uden- og indendørs.

 

 

 

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber Cempexo murfarve er et rent fabriksfremstillet mineralsk naturprodukt. weber Cempexo murfarve består af hvid portlandcement, konsistensgivende, vandafvisende og hærdningsregulerende tilsætningsstoffer, filler (fyldstof) samt uorganiske farvepigmenter.

weber Cempexo murfarve er et tørprodukt, der alene skal tilsættes vand før brug.

weber Cempexo murfarve er en svagt vandafvisende murfarve baseret på hvid portlandcement. Selv om den færdige overflade hærder op til en hård, vejrbestandig, samt lysægte slutoverflade, beholder weber Cempexo murfarve sine gode egenskaber angående diffusionsåbenhed.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Bindemiddel/tilslagstype

 • Hvid portlandcement
 • Fyldstof

Underlag

 • Tegl
 • Pudsede overflader
 • Beton
 • Porebeton
 • Cementmalinger
 • Letklinkerbeton

Farver

 • Hvid, grå, creme, gul og gråbeige

Eksponeringsklasse

 • MX 4

Påvirkninger

 • Stærk

Anvendelsestemperatur

 • Optimal temperatur ligger mellem 10 og 25 ºC i hærdeperioden

Forbrug

 • 1 kg Cempexo til 2-4 m² (2 strygninger)

Holdbarhed

 • I tæt emballage min. 24 mdr. fra produktionsdato

Opbevaring

 • Tørt og i lukket emballage

Varenr.

 • 3105612 (hvid)
 • 3105605 (grå)
 • 3105620 (creme)
 • 3105623 (gul)
 • 3105651 (gråbeige)

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

10 kg spand DB-nr.:
5363446-48/-450-51/-453/-455

1306473-77/-479-80

Udførelse

Anvendelsesområde

weber Cempexo murfarve anvendes til malerbehandling af mineralske underlag både uden- og indendørs.

Forbrug og antal påføringer afhænger af underlagets beskaffenhed, herunder struktur, sugeevne og påføringsmetode. Anvendt som vedligeholdelse af tidligere Cempexobehandlede overflader, hvor der ikke foretages farveskift, vil to påføringer typisk være tilstrækkelige for at give en ensartet og heldækkende overflade. Ved farveskift og på strukturerede underlag som fx grove pudslag, stænkpuds og lignende vil der sædvanligvis kræves flere behandlinger for at opnå tilstrækkelig dækkeevne.På de fleste underlag kan weber Cempexo murfarve påføres, uden at dets struktur forsvinder - eksempelvis murværk af teglsten.Ved tilsætning af ovntørret sand kornstørrelse ca. 0,6 mm opnås en mere rustik overflade. Sand tilsættes i blandingsforholdet 4 mål Cempexo + 4 mål vand + 1-3 mål sand. Der kan tilsættes sand i begge strygninger eller kun i den første.

Forarbejde

Alle overflader rengøres grundigt. Eksisterende malinger, afskallet puds, snavs, trafikfilm m.m. fjernes. Eventuelle puds- eller betonreparationer skal udtørre inden påføring af weber Cempexo murfarve. Vægflader, der ønskes behandlet med weber Cempexo murfarve, skal være min. 10 °C og maksimum 25 °C samt så vidt muligt have ensartet sugeevne. Fugt i underlaget giver farveforskelle i det færdige resultat. Puds som underlag for weber Cempexo murfarve skal have tilstrækkelig styrke samt vedhæftning til underlaget. I modsat fald risikeres der afskallinger.

Blanding

Bland 1 del (volumen) weber Cempexo murfarve med 1 del (volumen) rent vand ved hjælp af blandespiral påsat boremaskine. Bland til ensartet konsistens, dog ikke under 5 minutter. Efter oprøringen skal blandingen hvile i 5 minutter.
Omrør blandingen lige inden brug.
Under arbejdets udførelse skal der foretages hyppig omrøring for at hindre separation i blandingen med farveforskel til følge.
Den opblandede weber Cempexo murfarve skal anvendes inden for 2 timer.

Udførelse

weber Cempexo murfarve påføres bedst over 2-3 omgange i tynde og heldækkende lag. Der benyttes kalkkost, pensel eller malerrulle af god kvalitet. Valg af rulletype har erfaringsmæssigt stor indflydelse på slutresultatet. Stryg/rul vådt-i-vådt. Det første lag Cempexo skal være tørt og ikke afsmittende inden påføring af næste lag.

Det anbefales at starte tidligt på dagen i skyggesiden. På den måde undgås direkte sol på nymalede overflader. Farven skal kunne nå at tørre inden aften, hvor temperaturen falder, og der dannes dug på væggen. De malede overflader må ikke udsættes for regn, tåge, dis eller frost de første par hærdedøgn. I modsat fald kan der opstå skæmmende udfældninger.

Priming

Der anbefales generelt en grunding med Cempexo murgrunder.
Specielt på stærkt og uens sugende underlag vil dette lette påføringen af Cempexo.

Endvidere anbefales grunding, hvis der foretages farveskift, eller hvis misfarvninger eller udfældninger skal overmales, samt hvor der er foretaget reparationer i underlaget.

Der grundes altid på tørt og støvfrit underlag. Ny puds eller reparationer skal være afbundet typisk 1 dag pr. mm lagtykkelse ved 20 °C. Længere tid ved lave temperaturer.

Cempexo murgrunder leveres i 1 liters flaske, der blandes med 10-12 dele rent vand. Dette rækker afhængigt af underlagets sugeevne til 50-60 m².
En nygrundet overflade bør tørre og hærde i mindst 1 døgn.

Efterbehandling

I varme og tørre perioder forhindrer man en for hurtig udtørring i hærdeperioden ved at forstøve overfladen med vand og ved afdækning mod direkte sol. Vandet må ikke løbe direkte ned ad vægfladen. Fænomenet ses ofte i forbindelse med støvende og afsmittende overflader af weber Cempexo murfarve.

Anvendelsesbegrænsninger

weber Cempexo murfarve anbefales ikke anvendt på underlag af træ, plast eller metal samt overflader, som tidligere er behandlet med kalk eller plast- og akrylmaling. Ren kalkpuds er ikke stærk nok til påføring med weber Cempexo murfarve.

Bemærkninger

 • Malerstænk på ruder eller andet fjernes med det samme for at undgå ætsning.
 • Det anbefales at bruge produkter med samme produktionsdato. Hvis der er tale om forskellige produktionsdatoer på spandene, kan man med fordel blande produkterne inden brug, så man har til hele fladen/facaden. 

EHS

EHS

 • Miljøvenlige råvarer
 • Ingen opløsningsmidler
 • MAL-kode: 00-4
 • PR-nummer: 1239639
 • Deklarationsblad
 • Leverandørbrugsanvisning
 • Udførelsesblad 552
 • DS/EN ISO 14001
 • DS/EN ISO 9001:2000

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25