INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ton 411 top

weber.ton 411 top
weber.ton 411 top

Produktegenskaber

 • God dækkeevne
 • Ringe modtagelighed for tilsmudsning
 • Diffusionsåben
 • Opløsningsmiddelfri
 • Giver ringe vækstbetingelser for alger og svampe
 • Uden biocider

 

Maling til indendørs og udendørs brug

weber.ton 411 top silikoneharpiksmaling er en opløsningsmiddelfri og dermed miljøvenlig facademaling med silikoneharpiks af høj kvalitet.

 

 

 

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber.ton 411 top silikoneharpiksmaling er en opløsningsmiddelfri og dermed miljøvenlig facademaling med silikoneharpiks af høj kvalitet. På grund af en speciel råvarekombination vil den malede overflade optage og afgive fugt (hydrofil overflade) på en sådan måde, at alger vil have vanskelige vækstbetingelser. Man kan derfor undlade den traditionelle biocide facadekonservering og alligevel opnå en særdeles god beskyttelse mod alge- og svampeangreb uden udvaskelige biocide tilsætningsstoffer.weber.ton 411 top:
Har god dækkeevne
Har ringe modtagelighed for tilsmudsning
Er diffusionsåben
Er opløsningsmiddelfri
Giver ringe vækstbetingelser for alger og svampe
Uden Biocider

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 • Tørretid: Under normale betingelser (+ 20 °C/65 % luftfugtighed) er tørretiden ca. 12 timer. Lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænger denne tid
 • Vanddampdiffusionsmodstand: Vanddampdiffusions-strømdensitet: Klasse V i henhold til EN ISO 7783-2
 • Vanddampdiffusionsmodstands-koefficient µ: ca. 300
 • Vandgennemtrængelighedsrate: < 0,2 kg/m2.?h
 • sd-værdi: ca. 0,1
 • Gennemtrængelighed for vand: Klasse W2: 0,1-0,5 (kg/m2/h 0,5) i henhold til EN 1062-3

Produktoversigt

Tørretid

 • Under normale betingelser (20 °C/65 % luftfugtighed) er tørretiden ca. 12 timer. Lavere temperaturer og højere luftfugtighed forlænger denne tid.

Udvendig anvendelse

 • Ja

Indvendig anvendelse

 • Ja

Materialeforbrug

 • Ved to påføringer ca. 0,4 l/m2 (afhængigt af underlagets art og sugeevne)

Farver

 • Lagerføres i hvid. Kan leveres farvet i henhold til farvekort for silikat-/silikoneharpiksprodukterne.

Opbevaring

 • 12 måneder i original emballage, frostfrit

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 10 liter spand (24 spande pr. palle)

Varenr.
2106800-2106899, 10 liter hvid: 2106812

DB-nr.
1647144 m.fl., 10 liter hvid: 1618857

Udførelse

Anvendelsesområde

- Maling på alle typer weber top-slutpuds/-ædelpudsprodukter.
- Grunding og dæklag på alle mineralske eller pastøse slutpudsprodukter.
- Maling (grunding og dæklag) på alle bæredygtige og tilstrækkeligt sugende mineralske underla

Underlag

Underlaget skal være tørt og fast samt frit for støv og løse dele eller skillemidler. Eksisterende malingslag og slutpuds kontrolleres mht. bæreevne og fjernes evt. fuldstændigt. Sugeevnen i eksisterende puds og maling undersøges. Der skal være en vis sugeevne i underlaget. Hvis den eksisterende slutpuds/maling ikke har tilstrækkelig sugeevne, påføres et nyt pudslag med f.eks. weber multi 292/weber.therm 302.

Forbehandling

Evt. alge-/svampeangreb skal fjernes fuldstændig ved hjælp af f.eks. damprensning. Alternativt afvaskes med dertil egnede algefjernere.

Blanding

weber.ton 411 top silikoneharpiksmaling er klar til brug. Fortynding med rent vand kan ske indtil maks. 10 % ved grunding og mellemmaling og indtil maks. 5 % ved dækmaling.

Udførelse

weber.ton 411 top silikoneharpiksmaling påføres ved hjælp af lammeskindsrulle, pensel eller egnet sprøjteværktøj i et tyndt og jævnt lag. Påføring må tidligst finde sted 1 uge efter færdiggørelse af slutpudsen/ædelpudsen. Ved anvendelse på ny mineralsk ædelpuds, f.eks. weber color/color plus, eller til renovering kræves mindst to dækkende lag (grunding og dæklag).Objekt- og omgivelsestemperaturen må under forarbejdning og tørring ikke komme under + 5 °C og over + 30 °C.

Bemærkninger

Undgå blanding med andre typer materiale. Rør godt op i materialet inden forarbejdningen. Tilgrænsende bygningsdele dækkes godt eller beskyttes mod stænk. Rengør værktøj grundigt med vand efter brug. Spandene tømmes helt og afleveres til genbrug. Bortskaffelse af affald i henhold til myndighedsforskrifter.Webers top-pudsprodukter og -farver er fremstillet på en sådan måde, at de giver stor sikkerhed mod forekomster af alger og svampe, selv om biocider er undladt. Dette skyldes dannelsen af en hydrofil facadeoverflade, hvilket vil sige, at vand – f.eks. kondensvand - optages af overfladen. Det vigtigste livsgrundlag (flydende vand) for alger/svampe er derfor næsten ikke til stede. Systemet har en god frost-tøbestandighed, selv om der optages vand gennem systemets hydrofile overflade.
I modsætning til de traditionelle biocide facadesystemer undgås udvaskning af disse tilsætningsstoffer konsekvent ved anvendelse af webers top-systemer. Dermed er indvendig brug mulig og endda meget anbefalelsesværdig. Desuden bidrager den særdeles gode vanddampdiffusionsevne (sd < 0,2 m) til et optimalt velvære.

EHS

EHS

Anvendelsen af gennemprøvede og løbende kontrollerede råstoffer garanterer en altid god kvalitet. De mest moderne produktionsanlæg giver konstante produktegenskaber.Emballagen skal tømmes fuldstændig og afleveres til genbrug.weber.ton 411 top silikoneharpiksmaling er ifølge vores oplysninger ikke faremærket i henhold til EU’s retningslinjer. Dog skal de almindelige sikkerhedsregler overholdes ved håndtering af produktet. Opbevares utilgængeligt for børn. Vandfareklasse: 1.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25

Film