INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber 6,6 % bakkemørtel 0-4 mm, frost

weber 6,6 % bakkemørtel 0-4 mm, frost
weber 6,6 % bakkemørtel 0-4 mm, frost

Produktegenskaber

  • Vådmørtel til opmuring
  • Med frysepunktssænkende middel
  • Tilsæt cement

 

weber 6,6% bakkemørtel 0-4 mm med frysepunktssænkende middel anvendes som basismørtel til byggepladsfremstilling af receptmørtler KC 60/40/850 og KC 50/50/700 iht DS/EN 998-2.

 

 

 

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber 6,6 % bakkemørtel 0-4 mm med frysepunktssænkende middel er en kalktilpasset vådmørtel med blandingsforholdet 100 kg kalkhydrat til 1415 kg 0-4 mm bakkesand.

Denne receptmørtel anvendes primært som muremørtel til vægge af teglsten.

Produktegenskaber

Deklarerede egenskaber
Mørteltype: Kalktilpasset vådmørtel
Blandingsforhold: K 100/1415Supplerende oplysninger
Brugstid efter blanding: 60 minutter Styrker
Sammenhængen mellem receptmørtlens blandingsforhold, trykstyrke og bøjningstrækstyr­ke er angivet i DS/INF 167. Mørteltrykstyrken benyttes som indgang til tabelvær­di­er­ne for vedhæftningsstyrke, og derigennem fastlægges grundlaget for beregning af murværkets lod­rette og vandrette bæreevne. NB: Der skal regnes med en reduktion på 20 % for alle styrkeparametre jf. DS/INF 167:2010.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Varenr.:
1566

DB-nr.:
5156687/5023922/5031391/5232344

Opbevaring

Weber 6,6 % bakkemørtel 0-4 mm med frysepunktssænkende middel skal beskyttes mod udtørring og frost. Forudsat en sådan opbevaring kan produktet anvendes i 6 mdr. fra produktionsdato.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber 6,6% bakkemørtel 0-4 mm med frysepunktssænkende middel anvendes som basismørtel til byggepladsfremstilling af receptmørtler KC 60/40/850 og KC 50/50/700 iht DS/EN 998-2.

Blanding

Mørtlen blandes i tvangsblander, og der tilsættes cement og rent vand til korrekt blandingsforhold og ønsket murekonsistens. Der blandes, indtil homogen blanding opnås - dog maksimalt i 15 minutter. Der bør ikke blandes mere mørtel end den mængde, der kan anvendes inden for ca. 60 minutter. Den tilsatte cementmængde må højst afvige med 5% i re­ceptmørtel KC 60/40/850 og KC 50/50/700 i forhold til den krævede mængde, når mørtlen anvendes som muremørtel. Det aktuelle vandindhold og våddensiteten af den kalktilpassede mør­tel skal være kendt, for at den korrekte cementmængde kan beregnes og udmåles. Der henvises til Weber-hånd­bo­gen og branchelitteratur vedrørende blanding.

Udførelse

Der benyttes traditionelt murerværktøj. Teglsten skal være rene og tørre. Der mures med fyldte fuger og alligevel så rent, at afsyring kan undgås. Når mørtlen er tilpas afbundet, trykkes fugerne. Murværket afkostes derefter diagonalt for fjernelse af eventuelle mørtelrester. Ved særlige krav til murværkets holdbarhed, kan fugerne i stedet færdiggøres ved traditionel udkradsning (dybde min. 13 mm) og efterfølgende fugning.

Senest ved arbejdets ophør - under mørtlens afbinding og start af hærdning - skal der afdækkes effektivt mod nedbør og frost. Der henvises til Murerhåndbogen (MURO), SBI-anvisning 64 og diverse pjecer fra Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg (Teknologisk Institut).

Anvendelsesbegrænsninger

Temperaturen under udførelsen tilstræbes at være over ÷ 5 °C.

Der må ikke iblandes tilsætningsstoffer. Som transportsikring er tilsat 1 l frysepunktssænkende middel pr. 100 l mørtel. Der må i alt højst tilsættes 4 l pr. 100 l mørtel.

Når blanding af mørtlen er afsluttet, må der ikke senere iblandes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand. Såfremt murværket ønskes afsyret, skal mørtlen forinden være hærdnet.

Derefter foretages afsyring med en svag opløsning af teknisk saltsyre (1:20 eller svagere).

Vær særligt opmærksom på, at visse byggesten ikke tåler afsyring, hvorfor der henvises til fabrikantens anvisninger og branchelitteratur.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25