INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber 6,6 % strandmørtel 0-4 mm

weber 6,6 % strandmørtel 0-4 mm
weber 6,6 % strandmørtel 0-4 mm

Produktegenskaber

  • Vådmørtel til opmuring
  • Tilsæt cement

 

6,6% Strandmørtel 0-4 mm anvendes som basismørtel til byggepladsfremstilling af receptmørtler KC 60/40/850 og KC 50/50/700.

 

 

 

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber 6,6 % strandmørtel 0-4 mm er en kalktilpasset vådmørtel med blandingsforholdet 100 kg kalkhydrat til 1415 kg 0-4 mm strandsand.Denne receptmørtel anvendes primært som muremørtel til vægge af teglsten.

Produktegenskaber

Deklarerede egenskaber

Mørteltype: Kalktilpasset vådmørtel
Blandingsforhold: K 100/1415

 

Supplerende oplysninger

Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Receptnr.: xxx1567
PR-nr.: 1195306
DB-nr.: 5136735/5051611/5156662

 

Forbehold

Weber 6,6 % strandmørtel 0-4 mm skal beskyttes mod udtørring. Forudsat en sådan opbevaring kan produktet anvendes i 6 måneder fra produktionsdato.

Udførelse

Anvendelsesområde

6,6% strandmørtel 0-4 mm anvendes som basismørtel til byggepladsfremstilling af receptmørtler KC 60/40/850 og KC 50/50/700.

Blanding

Mørtlen blandes i tvangsblander, og der tilsættes cement og rent vand til korrekt blandingsforhold og ønsket murekonsistens. Der blandes, indtil homogen blanding opnås - dog maksimalt i 15 minutter. Der bør ikke blandes mere mørtel end den mængde, der kan anvendes inden for ca. 60 minutter. Den tilsatte cementmængde må højst afvige med 5 % i re­ceptmørtel KC 60/40/850 og KC 50/50/700 i forhold til den krævede mængde, når mørtlen anvendes som muremørtel. Det aktuelle vandindhold og våddensiteten af den kalktilpassede mør­tel skal være kendt, for at den korrekte cementmængde kan beregnes og udmåles. Der henvises til Weber-hånd­bo­gen og branchelitteratur vedrørende blanding.

Udførelse

Der benyttes traditionelt murerværktøj. Teglsten skal være rene og tørre. Der mures med fyldte fuger og alligevel så rent, at afrensning kan undgås. Når mørtlen er tilpas afbundet, trykkes fugerne. Murværket afkostes derefter diagonalt for fjernelse af eventuelle mørtelrester. Ved særlige krav til murværkets holdbarhed, kan fugerne i stedet færdiggøres ved traditionel udkradsning (dybde min. 13 mm) og efterfølgende fugning.

Senest ved arbejdets ophør - under mørtlens afbinding og start af hærdning - skal der afdækkes effektivt mod nedbør og frost. Der henvises til Murerhåndbogen (MURO), SBI-anvisning 64 og diverse pjecer fra Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg (Teknologisk Institut) samt "Afdækning af murværk og materialer" (BYGITEGL.DK).

Anvendelsesbegrænsninger

Temperaturen under udførelsen tilstræbes at være over 5 °C.

Der må ikke iblandes tilsætningsstoffer; dog må ethanol (denatureret sprit) og blandingsprodukter af ethanol og isopropanol med op til 40 % indhold af isopropanol anvendes som frysepunktssænkende middel under forudsætning af, at der tilsættes mindst 1 og højst 4 liter pr. 200 liter mørtel. I så fald skal man regne med en reduktion på 20 % for alle mørtlens styrkeparametre.

Når blanding af mørtlen er afsluttet, må der ikke senere iblandes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand. 

Afrensning af murværket bør ske med vand. Se vejledning på www.weber.dk.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2015 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Byggepladskontrol

Når våd kalkmørtel blandes med cement på byggeplads og anvendes til formål, hvor der stilles specifikke krav til styrke eller holdbarhed, bør der foretages mørtelprøvning af den færdigblandede mørtel.

 

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25