INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Cempexo universalmørtel

DB-nr. 8009508

weber Cempexo universalmørtel
weber Cempexo universalmørtel

Produktegenskaber

  • Tør pudsemørtel
  • Klar til brug
  • Tilsæt kun vand

weber Cempexo universalmørtel anvendes som pudsemørtel og fugemørtel i forbindelse med reparationsopgaver på murværk. Cempexo universalmørtel kan anvendes både ude og inde.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber Cempexo universalmørtel er en fabriksfremstillet tørmørtel bestående af hydratkalk, portlandcement, plastificerende tilsætningsstof og 0-2 mm ovntørret sand. Tørmørtlen skal kun tilsættes vand før brug.

Produktet er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til produktets som oplyst under afsnittet Opbevaring.

Produktegenskaber

Primære egenskaber

Mørteltype: Kalkcementmørtel
Blandingsforhold: KC 50/50/700

 

Supplerende oplysninger

Vandtilsætning: Ca. 17 % (svarer til 4,25 liter pr. 25 kg tørmørtel)
Brugstid efter blanding (ved 20 oC): 60 minutter

Forbrug til pudseopgaver (ekskl. spild): Typisk ca. 2 kg/m² pr. mm lagtykkelse - normal ca. 20 kg/m²

Forbrug til fugning (ekskl. spild): Typisk 8-12 kg/m²

 

 

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Emballage

25 kg
Receptnr.: 5622
PR-nr.: 1278240

Opbevaring

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato.

Opbevaring: Tørt og uåbnet; hævet fra underlaget på paller. Tåler frost.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber Cempexo universalmørtel anvendes som pudsemørtel og fugemørtel i forbindelse med reparationsopgaver på murværk. Cempexo universalmørtel kan anvendes både ude og inde.

Forberedelse

Underlaget skal være rent, sundt og bæredygtigt og afrenset for belægninger som f.eks. plastik- og akrylmaling. Eventuelle algebelægninger fjernes med algefjerner. Bank svag og løstsiddende puds væk med hammer og mejsel, børst løse partikler af og forvand med rent vand.

Blanding

weber Cempexo universalmørtel blandes i tvangsblander, alternativt i murbalje eller spand med blandespiral, monteret på en langsomt gående boremaskine. Der tilsættes vand til ønsket brugskonsistens - normalt svarende til ca. 16-18 vægt-%. Der blandes i mindst 10 minutter, indtil homogen blanding opnås. Der bør ikke blandes mere mørtel end den mængde, der kan opbruges inden for ca. 60 minutter. Om nødvendigt kan genoprøring foretages uden tilsætning af vand.

Udførelse

Reparation af fuger

De beskadigede fuger udkradses til 13-25 mm dybde. Brug elværktøj eller en træklods med et stort søm banket i en korrekt dybde, hvis fugen er porøs.
Børst rent med en tør kost. Lige før fugningen påbegyndes fugtes området for at binde mørtelstøv.

Mørtel lægges på et pudsebræt, som holdes ind til muren lige under fugen. Med fugeskeen skubbes mørtel ind i fugen. Der arbejdes fra højre mod venstre, hvis du er højrehåndet – fra venstre mod højre, hvis du er venstrehåndet.

Med jævne mellemrum skrabes overskydende mørtel af muren og fugen trykkes sammen og glattes med fugeskeen. Det er mest normalt, at fugen ligger 1-2 mm tilbage fra stenens forkant.

Efter endt fugning afbørstes forsigtigt med en stiv kalkkost. Der børstes på skrå af fugerne.

Når fugen er tilstrækkelig tør, skal murværket afsyres. Dette gøres for at få de hvidlige udfældninger af stenene. Til dette bruger man en saltsyre, som man køber færdigblandet. Den færdigblandede saltsyre fortyndes med 1:20 dele vand.

Den fugtige svamp køres igen diagonalt hen over murværket forsigtigt og ikke mere fugtig end vandet ikke må løbe ned over facaden. Så vidt muligt må der kun afsyres 1 gang. Undgå syrestænk på vinduer og omgivelser. Husk briller og handsker til denne opgave.

Inden for de første par dage, når mørtlen er tør, så bør man lige vande muren med haveslangen. Dette sikrer en stærk fuge, samt at syren bliver vasket af.

Undgå mørtelstænk på omgivelserne: afdæk med plast før arbejdet begynder. Mørtelstænk fjernes straks med rent vand. Efterbehandling anbefales.

Reparation af puds

Løstsiddende puds afbankes forsigtigt. Børst efter med en stiv kalkkost, og fugt derefter med rent vand for at binde støvet.

Området grundes med en tyndt oprørt Cempexo Universalmørtel. Den tynde mørtel føres på med spandeske eller pudsebræt, og kostes grundigt ind i underlaget med en fugtig kalkkost.

Når grundingslaget er tørt, kan Cempexo Universalmørtel påføres – ved at trække den med pudsebrættet, eller sætte den på med spandeskeen.

Afretning foregår med et bræt, der holdes ind mod den gamle puds og trækkes opad, så pudsen jævnes. Derefter bearbejdes pudsen med et pudsebræt, der bevæges i cirkler.

Overgangen mellem ny og gammel puds klares bedst med et lille pudsebræt ved at du starter på det gamle pudslag og arbejder dig ind i det nye pudslag og samtidig fugter brættet med vand.

Ved hjørner benyttes et bræt som ”leder” for at få skarpe og lige kanter. Prøv at fugte kanten af brættet før der pudses. Når pudsen er rettet af fjernes brættet, forsigtigt. Hvis der er huller, fyldes de ud, og derefter bearbejdes pudsen med det lille pudsebræt fra hjørnet og indefter.

Efterbehandling

For at undgå svindrevner holdes overfladen fugtig ved vandforstøvning, så udtørring sker langsomt.

Vægge, der skal fremstå glatte før maling eller tapetsering, bør finpudses med Cempexo Vandskuringsmørtel, når pudsen er tør.

Anvendelsesbegrænsninger

Færdigblandet weber Cempexo universalmørtel skal anvendes inden for 1 time.
Der må ikke tilsættes frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer.
Mørtlen må ikke udsættes for frost, før fuld hærdning er opnået.
Temperaturer ved udførelsen skal være over 5 °C - også i underlaget.
Lagtykkelser over 8 mm pr. arbejdsgang (ved pudsning) medfører risiko for svind- og skridrevner.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25