INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber FM5® farvet funktionsmørtel

DB-nr. 5161813-14/5161816-22/5161824/1670013

weber FM5® farvet funktionsmørtel
weber FM5® farvet funktionsmørtel

Produktegenskaber

  • Flot æstetisk finish på det færdige murværk
  • God frostbestandighed
  • Høj vedhæftningsstyrke

 

weber FM5® farvet funktionsmørtel anvendes til opmuring og fugning af teglsten, hvor minutsugningen er mellem 1 og 3 kg/m².

 

 

 

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber FM5® farvet funktionsmørtel er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder portlandcement, kalkfiller, luftindblandende og konsistensforbedrende tilsætningsstoffer, vandopløselige farvestoffer samt 0-4 mm ovntørret sand. Sammensætningen sikrer væsentligt bedre materialeegenskaber end ved traditionelle mørteltyper, bl.a. i form af kortere blandetid og forbedret bearbejdelighed.

Produkterne med receptnr. 1201, 2252 og 2253 fremstillet på basis af cement med et indhold af vandopløseligt chromat mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. For disse recepter er sikkerhedsdatablad 1 på hjemmesiden gældende.

Produkterne med receptnr. 1093, 1154, 1176, 1202, 4214 og 4314 er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. For disse recepter er sikkerhedsdatablad 2 på hjemmesiden gældende. Neutraliseringens holdbarhed svarer til produktets som oplyst under holdbarhed.

Produktegenskaber

Deklarerede egenskaber
Mørteltype: Funktionsmørtel
Trykstyrke fm: 5 MPa (50 %-fraktil)
Vedhæftningsstyrke fm,xk1 : 0,25 MPa (5 %-fraktil) for mursten med minutsugning mellem 1 og 3 kg/m².

Supplerende oplysninger
Vandtilsætning: Ca. 15 % (svarer til ca. 3,8 liter pr. 25 kg tørmørtel)
Brugstid efter blanding (ved 20 ºC): 60 minutter

Styrker
Mørtlens deklarerede vedhæftningsstyrke fm,xk1 og teglstenens deklarerede trykstyrke fb er grundlaget for fastsættelse af murværkets basisbøjningstrækstyrke fxk1 og fxk2 iht. DS/INF 167 og NA til EN 1996-1-1.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Kornstørrelse: 0-4 mm

Sandtype: Ovntørret sand

Vandtilsætning: Ca. 3,8 liter pr. 25 kg tørmørtel

Forbrug: Opmuring: Ca. 1,0 kg pr. mursten (dansk normalformat)

Holbarhed: 

  • Receptnr. 1201, 2252 og 2253: 12 måneder fra produktionsdato
  • Receptnr. 1093, 1154, 1176, 1202, 4214 og 4314: 24 måneder fra produktionsdato

 

 

Emballage

25 kg sæk
Bigbag
Bulk

Receptnr.: xxx1801-1829

DB-nr.: 5161813-14/5161816-22/5161824/1670013

PR-nr.: 1323750

Opbevaring

Tørt og uåbnet. Tåler frost.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber FM5® farvet funktionsmørtel anvendes til opmuring og fugning af teglsten, hvor minutsugningen er mellem 1 og 3 kg/m².

Blanding

Funktionsmørtlen blandes enten i tvangsblander eller horisontalblander. Tilsæt rent vand til ønsket murekonsistens - normalt svarende til ca. 15 vægt-%. Ved brug af tvangsblander er blandetiden 5–8 minutter. I horisontalblander afhænger blandetiden af blanderens kapacitet. Vandtilsætningen tilpasses - efter en indledende justering - automatisk, så mørtlen er klar til brug, når den forlader mundstykket. Bland ikke mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 60 minutter. Produktet kan genoprøres – dog uden tilsætning af yderligere vand. Som vinterforanstaltning kan benyttes op til 60 °C varmt blandevand.

Udførelse

Forarbejde
Benyt traditionelt murerværktøj. Sørg for, at tegl stenene er rene og tørre.

Opmuring
Mur med fyldte fuger og alligevel så rent, at afrensning kan undgås. Tryk fugerne, mens mørtlen stadig er plastisk. Det anbefales at trykke/komprimere fugerne med fugejern/kuglejern/fugepressejern eller lignede. Der må ikke benyttes træpind. Til rengøring af murværket efter opmuring/fugning anbefales anvendt en skuresvamp f.eks. Rubi eller Svalk. Brug ikke vand på skuresvampen. Murværket kan alternativt udkradses til 13 mm dybde og efterfølgende fuges.

Pudsning
Anvendt som pudsemørtel forudsættes traditionelt udkast, dog anbefales weber multi 280 som vedhæftningsforbedring på glat beton.

Efterbehandling
Senest ved arbejdets ophør skal der – under mørtlens afbinding og start af hærdning - afdækkes effektivt mod nedbør og frost og for hurtig udtørring. Se Murerhåndbogen (MURO), SBI-anvisning 64 og diverse pjecer fra Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg (Teknologisk Institut) samt "Afdækning af murværk og materialer" (BYGITEGL.DK). Se vejledning på www.weber.dk.

Anvendelsesbegrænsninger

Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for 60 minutter. Tilsætningsstoffer eller frysepunktssænkende midler, må ikke tilsættes. Ved temperaturer under 5 °C anvendes der i stedet varmt vand. Hvis blandetiden (på maks. 8 minutter) overskrides, kan det indvirke uheldigt på mørtlens brugs- og styrkeegenskaber. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand. Hvis det under opmuring konstateres, at der er for lidt tid til at korrigere og lodde murværket, eller hvis der på dage med ekstraordinær udtørring konstateres fuger, der smuldrer i overfladen, er dette som regel forbundet med, at teglstenene har en høj vandoptagelse. I disse situationer anbefaler Weber, at der skiftes til FM5® HM indfarvet.

Bemærkninger

Ved anvendelse af farvede funktionsmørtler er det særdeles vigtigt, at reglerne for afdækning af murværk under opførelse overholdes.

Det vil sige, at murværket skal tildækkes ved afbrydelse af arbejdet og ved arbejdstids ophør for at sikre mod fugt og frostskader. Uhensigtsmæssig fugtpåvirkning kan medføre hvidlige udfældninger, som dog aftager og ofte helt forsvinder over tid ved vejrligets påvirkninger.

Udfældninger er mest synlige på mørke farver.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2015 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S. Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25