INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber FM5® funktionsmørtel

DB-nr. 5104467

weber FM5® funktionsmørtel
weber FM5® funktionsmørtel

Produktegenskaber

  • Mørtel med gode bearbejdningsegenskaber
  • God frostbestandighed
  • Stor vedhæftningsstyrke

 

weber FM 5® funktionsmørtel anvendes som mure- og fugemørtel til opmuring af teglsten og kalksandsten. Kan anvendes til pudseopgaver på underlag af beton og teglsten.

 

 

 

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber FM 5® funktionsmørtel er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder portlandcement, kalkfiller, luftindblandende og konsistensforbedrende tilsætningsstoffer samt 0-4 mm ovntørret sand. Sammensætningen sikrer væsentligt bedre materialeegenskaber end ved traditionelle mørteltyper bl.a. i form af kortere blandetid, forbedret bearbejdelighed og højere vedhæftningsstyrke.
Produktet er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til oplysning under afsnittet Opbevaring.

Produktegenskaber

Deklarerede egenskaber for murværk af tegl

Mørteltype: Funktionsmørtel

Trykstyrke fm: 5 MPa (50 %-fraktil)

Vedhæftningsstyrke fm,xk1: 0,25 MPa (5 %-fraktil)  for mursten med minutsugning mellem 1 og 3 kg/m²

Styrker
Mørtlens deklarerede vedhæftningsstyrke fm,xk1 og teglstenens deklarerede trykstyrke fb er grundlaget for fastsættelse af murværkets basisbøjningstrækstyrke fxk1 og fxk2 iht. DS/INF 167 og DS/EN 1996-1-1 DK NA.

Supplerende oplysninger

Vandtilsætning: Ca. 14 % (svarer til ca. 3,5 liter pr. 25 kg tørmørtel)

Brugsklar mørtel: Ca. 15 liter pr. sæk

Brugstid efter blanding (ved 20 oC): 60 minutter

 

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Receptnr.: 

  • xxx1050

DB-nr.

  • 5104467

PR-nr.

  • 1305026

 

 

Opbevaring

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato

Opbevaring: Tørt og uåbnet; tåler frost

Udførelse

Anvendelsesområde

weber FM 5® funktionsmørtel anvendes som mure- og fugemørtel til opmuring af teglsten og kalksandsten.
Kan anvendes til pudseopgaver på underlag af beton og teglsten.

Blanding

Funktionsmørtlen blandes enten i tvangsblander eller horisontalblander. Tilsæt rent vand til ønsket murekonsistens; normalt svarende til ca. 14 vægt-%. Ved brug af tvangsblander er blandetiden 5-8 minutter. I horisontalblander afhænger blandetiden af blanderens kapacitet. Vandtilsætningen tilpasses - efter en indledende justering - automatisk, så mørtlen er klar til brug, når den forlader mundstykket. Bland ikke mere mørtel, end der kan anvendes inden for ca. 60 minutter. Produktet kan genoprøres dog uden tilsætning af yderligere vand. Som vinterforanstaltning kan benyttes op til 60 °C varmt blandevand.

Udførelse

Forarbejde
Benyt traditionelt murerværktøj. Sørg for at byggestenene er rene og tørre.

Opmuring
Mur med fyldte fuger og alligevel så rent at afrensning kan undgås. Tryk fugerne mens mørtlen stadigvæk er plastisk. Det anbefales at trykke/komprimere fugerne med fugejern/kuglejern/fugepressejern eller lignede. Der må ikke benyttes træpind. Se "De 10 bud" på www.weber.dk. Til rengøring af murværket efter opmuring/fugning anbefales anvendt en skuresvamp f.eks. Rubi eller Svalk. Brug ikke vand på skuresvampen. Murværket kan alternativt udkradses til 13 mm dybde og efterfølgende fuges.

Pudsning
Anvendt som pudsemørtel forudsættes traditionelt udkast; dog anbefales weber multi 280 som vedhæftningsforbedring på glat beton.

Efterbehandling
Senest ved arbejdets ophør skal der – under mørtlens afbinding og start af hærdning - afdækkes effektivt mod nedbør og frost og for hurtig udtørring. Se Murerhåndbogen (MURO), SBI-anvisning 64 og diverse pjecer fra Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg (Teknologisk Institut) samt "Afdækning af murværk og materialer" (BYGITEGL.DK).

Anvendelsesbegrænsninger

Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for 60 minutter. Tilsætningsstoffer eller frysepunktssænkende midler må ikke tilsættes. Ved temperaturer under 5 °C anvendes der i stedet varmt vand. Hvis blandetiden (på maks. 8 minutter) overskrides, kan det indvirke uheldigt på mørtlens brugs- og styrkeegenskaber. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand. Hvis det under opmuring konstateres, at der er for lidt tid til at korrigere og lodde murværket, eller hvis der på dage med ekstraordinær udtørring konstateres fuger, der smuldrer i overfladen, er dette som regel forbundet med, at teglstenene har en høj vandoptagelse. I disse situationer anbefaler Weber, at der skiftes til FM 5® HM.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001:2015 og DS/EN ISO 9001:2015 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25