INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber FM5® HM 1202 funktionsmørtel vinter

weber FM5® HM 1202 funktionsmørtel vinter

Produktegenskaber

  • Fabriksfremstillet tørmørtel
  • Skal kun tilsættes vand før brug

weber FM5® HM 1202 funktionsmørtel vinter anvendes som mure- og fugemørtel til opmuring af teglsten med høj minutsugning

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber FM 5® HM 1202 funktionsmørtel vinter er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder portlandcement, kalkfiller, konsistensforbedrende tilsætningsstoffer, frysepunktssænkende additiv samt 0-4 mm ovntørret sand. Sammensætningen sikrer væsentligt bedre materialeegenskaber end ved traditionelle mørteltyper, bl.a. i form af kortere blandetid.

Produktet er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til oplysning under Opbevaring.

Produktegenskaber

Deklarerede egenskaber for murværk af teglMørteltype: Funktionsmørtel
Trykstyrke fm: 5 MPa ( 50 %-fraktil)
Vedhæftningsstyrke fm,xk1: 0,25 MPa (5 %-fraktil)
For teglsten med minutsugning > 3,0 kg/m² eller hvor MØRTELVÆLGEREN er fremkommet med et sådant valg.

Styrker
Mørtlens deklarerede vedhæftningsstyrke fm,xk1 og teglstenens deklarerede trykstyrke fb er grundlaget for fastsættelse af murværkets
basisbøjningstrækstyrke fxk1 og fxk1 iht. DS/INF 167.

Supplerende oplysninger
Vandtilsætning: Ca. 16 % (svarer til ca. 4 liter pr. 25 kg tørmørtel)
Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Holdbarhed

  • 6 måneder fra produktionsdato.

Opbevaring

  • Tørt og uåbnet. Tåler frost.

Varenr.

  • 1850

PR-nr.

  • 1323750

Udførelse

Anvendelsesområde

weber FM 5® HM 1202 funktionsmørtel vinter anvendes som mure- og fugemørtel til opmuring af teglsten med høj minutsugning > 3,0 kg/m² eller hvor MØRTELVÆLGEREN fremkommer med et sådant valg.

Blanding

Funktionsmørtlen blandes enten i tvangsblander eller horisontalblander. Tilsæt rent vand til ønsket murekonsistens – normalt svarende til ca. 16 vægt-%. Ved brug af tvangsblander er blandetiden 5–8 minutter. I horisontalblander afhænger blandetiden af blanderens kapacitet. Vandtilsætningen tilpasses - efter en indledende justering - automatisk, så mørtlen er klar til brug, når den forlader mundstykket. Bland ikke mere mørtel, end der kan anvendes inden for ca. 60 min. Produktet kan genoprøres – dog uden tilsætning af yderligere vand.

Udførelse

Forarbejde
Benyt traditionelt murerværktøj. Sørg for, at byggestenene er rene og tørre.

Opmuring
Mur med fyldte fuger og alligevel så rent, at afsyring kan undgås. Tryk fugerne, mens mørtlen stadig er plastisk. Fugerne skal trykkes/komprimeres med fugepressejern. Til rengøring af murværket efter opmuring/fugning anbefales anvendt en skuresvamp. Brug ikke vand på skuresvampen. Murværket kan alternativt udkradses til 13 mm dybde og efterfølgende fuges.

Efterbehandling
Senest ved arbejdets ophør skal der - under mørtlens afbinding og start af hærdning - afdækkes effektivt mod nedbør og frost og for hurtig udtørring. Se Murerhåndbogen (MURO), SBI-anvisning 64 og diverse pjecer fra Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg (Teknologisk Institut).Evt. afsyring af traditionelt murværk må først ske, når mørtlen er afbundet. Afsyring bør ske med en svag opløsning af teknisk saltsyre (1:20). Vær særligt opmærksom på, at visse byggesten ikke tåler afsyring (se fabrikantens anvisninger og branchelitteratur).

Anvendelsesbegrænsninger

Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for 60 min. Tilsætningsstoffer eller yderligere frysepunktssænkende midler må ikke tilsættes. Mørtlen anbefales ved lufttemperaturer mellem ÷ 5 og + 10 °C. Hvis blandetiden (på maks. 8 min.) overskrides, kan det indvirke uheldigt på mørtlens brugs- og styrkeegenskaber. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand.

Bemærkninger

Ved anvendelse af farvede funktionsmørtler er det særdeles vigtigt, at reglerne for afdækning af murværk under opførelse overholdes.

Det vil sige, at murværket skal tildækkes ved afbrydelse af arbejdet og ved arbejdstids ophør for at sikre mod fugt og frostskader. Uhensigtsmæssig fugtpåvirkning kan medføre hvidlige udfældninger, som dog aftager og ofte helt forsvinder over tid ved vejrligets påvirkninger.

Udfældninger er mest synlige på mørke farver.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25