INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber FM5® LM funktionsmørtel

DB-nr. 1679689

weber FM5® LM funktionsmørtel
weber FM5® LM funktionsmørtel

Produktegenskaber

  • Mørtel med gode bearbejdningsegenskaber
  • Klar til brug
  • Til sten med lav minutsugning

weber FM5® LM funktionsmørtel anvendes som mure- og fugemørtel til opmuring af teglsten med lav minutsugning < 1 kg/m2 eller hvor mørtelvælgeren fremkommer med et sådant valg.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

FM 5® Funktionsmørtel LM er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder portlandcement, kalkfiller, luftindblandende og konsistensforbedrende tilsætningsstoffer samt 0-4 mm ovntørret sand. Sammensætningen sikrer væsentligt bedre materialeegenskaber end ved traditionelle mørteltyper, bl.a. i form af kortere blandetid.Produktet er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til oplysning under pkt. Opbevaring.

Produktegenskaber

Deklarerede egenskaber for murværk af tegl. Mørteltype: Funktionsmørtel
Trykstyrke fm: 5 MPa ( 50 %-fraktil)
Vedhæftningsstyrke fm,xk1: 0,25 MPa (5 %-fraktil)
Styrker
Mørtlens deklarerede vedhæftningsstyrke fm,xk1 og teglstenens deklarerede trykstyrke fb er grundlaget for fastsættelse af murværkets
basisbøjningstrækstyrke fxk1 og fxk1 iht. DS/INF 167.
Supplerende oplysninger
Vandtilsætning: Ca. 12 % (svarer til ca. 3 liter pr. 25 kg tørmørtel)
Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 30 minutter

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Emballage

  • 25 kg sæk
  • Bulk
  • Varenr.: 1052
  • PR-nr.: 1305026
  • DB-nr.: 1679689

Opbevaring

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdatoOpbevaring: Tørt og uåbnet; tåler frost

Udførelse

Anvendelsesområde

FM 5® Funktionsmørtel LM anvendes som mure- og fugemørtel til opmuring af teglsten med lav minutsugning < 1 kg/m² eller hvor mørtelvælgeren fremkommer med et sådant valg.

Blanding

Funktionsmørtlen blandes enten i tvangsblander eller horisontalblander. Tilsæt rent vand til ønsket murekonsistens – normalt svarende til ca. 12 vægt-%. Ved brug af tvangsblander er blandetiden 5–8 minutter. I horisontalblander afhænger blandetiden af blanderens kapacitet. Vandtilsætningen tilpasses - efter en indledende justering - automatisk, så mørtlen er klar til brug, når den forlader mundstykket. Bland ikke mere mørtel, end der kan anvendes inden for ca. 30 minutter. Produktet kan genoprøres – dog uden tilsætning af yderligere vand. Som vinterforanstaltning kan benyttes op til 60 °C varmt blandevand.

Udførelse

Forarbejde
Benyt traditionelt murerværktøj. Sørg for, at byggestenene er rene og tørre.

Opmuring
Mur med fyldte fuger og alligevel så rent, at afsyring kan undgås. Tryk fugerne, mens mørtlen stadig er plastisk. Grundet stenens og mørtlens sammensætning må der forventes længere tørretid inden trykning af fuger. Tilrettelæg evt. arbejdet derefter. Fugerne skal trykkes/komprimeres med fugepressejern/fugejern/kuglejern. Se "De 10 bud" på www.weber.dk. Til rengøring af murværket efter opmuring/fugning anbefales anvendt en skuresvamp. Brug ikke vand på skuresvampen. Murværket kan alternativt udkradses til 13 mm dybde og efterfølgende fuges.

Efterbehandling
Senest ved arbejdets ophør skal der – under mørtlens afbinding og start af hærdning - afdækkes effektivt mod nedbør og frost og for hurtig udtørring. Se Murerhåndbogen (MURO), SBI-anvisning 64 og diverse pjecer fra Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg (Teknologisk Institut) samt "Afdækning af murværk og materialer" (BYGITEGL.DK). Evt. afsyring af traditionelt murværk må først ske, når mørtlen er afbundet. Afsyring bør ske med en svag opløsning af teknisk saltsyre (1:20). Vær særligt opmærksom på, at visse byggesten ikke tåler afsyring (se fabrikantens anvisninger og branchelitteratur).

Anvendelsesbegrænsninger

Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for 30 min. Tilsætningsstoffer eller frysepunktssænkende midler, må ikke tilsættes. Ved temperaturer under 5 °C anvendes der i stedet varmt vand. Hvis blandetiden (på maks. 8 min.) overskrides, kan det indvirke uheldigt på mørtlens brugs- og styrkeegenskaber. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25