INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber let muremørtel

DB-nr. 5386865

weber let muremørtel
weber let muremørtel

Produktegenskaber

  • Lav vægt - klar til brug
  • God bearbejdelighed
  • Tilsæt kun vand

weber let muremørtel er en fabriksfremstillet funktionsmørtel, der anvendes som mure- og fugemørtel til murværk af teglsten.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Let muremørtel består af portlandcement, kalkfiller, luft- og konsistensforbedrende tilsætningsstoffer, let tilslag samt ovntørret sand. Sammensætningen sikrer væsentligt bedre materialeegenskaber end ved traditionelle mørteltyper, forbedret bearbejdelighed og højere vedhæftningsstyrke. Tørmørtlen skal kun tilsættes vand før brug. Produktet er fremstillet på basis af chromat-neutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til oplysning under afsnittet Opbevaring.

Produktegenskaber

Deklarerede egenskaber
Mørteltype: Funktionsmørtel
Trykstyrke fm: 2.5 MPa (50%-fraktil)
Vedhæftningsstyrke fm,xk1: 0,20 MPa (5%-fraktil) for teglsten med minutsugning fra 1.0 til 3,0 kg/m² eller hvor mørtelvælgeren anbefaler benyttelse af weber let muremørtel.Supplerende oplysninger
Vandtilsætning: Ca. 19 % (svarer til ca. 3,4 liter pr. 18 kg tørmørtel)
Brugstid efter blanding (ved 20 oC): 60 minutterStyrker
Mørtlens deklarerede vedhæftningsstyrke fm,xk1 og teglstenens deklarerede trykstyrke fb er grundlaget for fastsættelse af murværkets basisbøjningstrækstyrke fxk1 og fxk1 iht. DS/INF 167.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Emballage

25 kg
Varenr.: 1040
PR-nr.: 1685276
DB-nr.: 5386865

Opbevaring

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato.

Opbevaring: Tørt og uåbnet. Tåler frost.

Udførelse

Anvendelsesområde

Let muremørtel er en fabriksfremstillet funktionsmørtel, der anvendes som mure- og fugemørtel til murværk af teglsten.

Blanding

Mørtlen kan blandes i tvangsblander. Tilsæt rent vand til ønsket murekonsistens – normalt ca. 19 vægt-%. Blandetiden er 5 min. i tvangsblander. Bland kun så meget mørtel, at det kan anvendes inden for ca. 60 minutter. Om nødvendigt kan mørtlen genoprøres – dog uden tilsætning af yderligere vand. Som vinter-foranstaltning kan varmt blandevand op til 60 °C benyttes.
Til større byggeopgaver leveres Let Muremørtel i silo med påmonteret horisontalblander.

Udførelse

Forarbejde
Benyt traditionelt murerværktøj. Sørg for, at teglstenene er rene og tørre.Opmuring
Mur med fyldte fuger og alligevel så rent, at afsyring kan undgås. Tryk fugerne, mens mørtlen stadig er plastisk. Det anbefales at trykke/komprimere fuger med et fugepressejern/fugejern/kuglejern. Der må ikke benyttes træpind. I stedet for traditionelt at koste fuger diagonalt med en græskost efter fugning anbefales anvendt skuresvamp – eks. Rubi/Svalk. Brug ikke vand på skuresvampen. Ved anvendelse af skuresvamp fjernes samtidig så meget mørtel på sten at det ofte ikke er nødvendigt at afsyre. (Også fordel ved anvendelse af sten der ikke må afsyres). Fugerne kan i stedet færdiggøres ved traditionel udkradsning (dybde min. 13 mm) og efterfølgende fugning.
Se i øvrigt ”De 10 Bud” vedrørende anvendelse af funktionsmørtel og Let Muremørtel.Efterbehanding
Afdæk effektivt mod nedbør, frost og for hurtig udtørring senest ved arbejdets ophør (før mørtlen binder af, og hærdning starter).
Evt. afsyring af murværket må først ske, når mørtlen er helt afbundet. Afsyring bør ske med en svag opløsning af teknisk saltsyre (1:20). Vær særligt opmærksom på, at visse byggesten ikke tåler afsyring (se fabrikantens anvisninger og branchelitteratur).

Anvendelsesbegrænsninger

Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for 60 min. Tilsætningsstoffer eller frysepunktssænkende midler, må ikke tilsættes. Ved temperaturer under 5 °C anvendes der i stedet varmt vand. Hvis blandetiden (på 5 min.) overskrides, kan det indvirke uheldigt på mørtlens brugs- og styrkeegenskaber. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand. Hvis det under opmuring konstateres, at der er for lidt tid til at korrigere og lodde murværket, eller hvis der på dage med ekstraordinær udtørring konstateres fuger, der smuldrer i overfladen, er dette som regel forbundet med, at teglstenene har en høj vandoptagelse. I disse situationer anbefaler Weber at der skiftes til FM 5® HM.

Benyt evt. mørtelvælgeren på www.weber.dk.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25