INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Muremørtel KC 35/65/650 Bakke 0-4 mm

DB-nr. 1549442

weber Muremørtel KC 35/65/650 Bakke 0-4 mm
weber Muremørtel KC 35/65/650 Bakke 0-4 mm

Produktegenskaber

  • Færdigblandet mørtel
  • Klar til brug
  • Tilsæt kun vand

Anvendes primært som muremørtel til opmuring af teglsten og kalksandsten.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Muremørtel KC 35/65/650 Bakke 0-4 mm er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder hydratkalk, portlandcement, 0-4 mm ovntørret bakkesand og luft- og konsistensgivende additiv. Produktet er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til oplysning under produktoversigt.

Produktegenskaber

Deklarerede egenskaber

Blandingsforhold: KC 35/65/650 + luft- og konsistensgivende additiv

Supplerende oplysninger

Vandtilsætning: Ca. 16 % (ca. 2,9 liter pr. 18 kg tørmørtel)
Brugsklar mørtel: ca. 11 liter pr. sæk
Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter

Styrker

I henhold til ydeevnedeklaration (DoP).

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Holdbarhed

  • 12 måneder fra produktionsdato.

 

Opbevaring

  • Tørt og uåbnet. Tåler frost.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

18 kg sæk
Bigbags a 1500 kg
Bulk

Receptnr.: xxx1008

DB-nr.: 1549442 (sæk)

PR-nr.: 1288537

 

Udførelse

Anvendelsesområde

Muremørtel KC 35/65/650 Bakke 0-4 mm anvendes primært som muremørtel til opmuring af teglsten og kalksandsten.

Blanding

Mørtlen blandes i tvangs- eller horisontalblander. Tilsæt vand til ønsket murekonsistens - normalt svarende til ca. 16 vægt-%. Blandetiden i tvangsblander er 5-8 minutter. I horisontalblander afhænger blandetiden af blanderens kapacitet. Vandtilsætningen på horisontalblander justeres på flowmeter indtil ønsket konsistens er opnået. Bland ikke mere mørtel, end der kan anvendes inden for ca. 60 minutter. Mørtlen kan genoprøres – dog uden yderligere tilsætning af vand. Som vinterforanstaltning kan op til 60 °C varmt blandevand anvendes.

Udførelse

Forarbejde

Benyt traditionelt murerværktøj. Teglsten skal være rene og tørre.

Opmuring

Mur med fyldte fuger og alligevel så rent, at afrensning kan undgås. Tryk fugerne, når mørtlen er tilpas afbundet. Kost murværket diagonalt for at fjerne eventuelle mørtelrester. Fugerne kan i stedet færdiggøres ved traditionel udkradsning (dybde min. 13 mm) og efterfølgende fugning.

Efterbehandling

Afdæk murværket effektivt mod nedbør og frost. Det skal ske senest ved arbejdets ophør, mens mørtlen afbinder og begynder hærdning. Se Murerhåndbogen (MURO), SBI-anvisning 64 og diverse pjecer fra Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg (Teknologisk Institut) samt "Afdækning af murværk og materialer" (BYGITEGL.DK). Se vejledning på www.weber.dk.

Anvendelsesbegrænsninger

Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for 60 minutter. Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer må ikke tilsættes. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2015 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25