INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber pumpbar limmørtel

DB-nr. 1633117

weber pumpbar limmørtel
weber pumpbar limmørtel

Produktegenskaber

  • Fabriksfremstillet tørmørtel
  • Skal kun tilsættes vand før brug

weber pumpbar limmørtel anvendes som limmørtel til opmuring af teglsten og letklinkerblokke.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber pumpbar limmørtel er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder portlandcement, kalkfiller, luftindblandende og konsistensforbedrende tilsætningsstoffer samt 0-2 mm ovntørret sand. Sammensætningen sikrer væsentligt bedre materialeegenskaber end ved traditionelle mørteltyper, bl.a. i form af kortere blandetid, forbedret bearbejdelighed og højere vedhæftningsstyrke.

Produktet er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til oplysning under Opbevaring.

Produktegenskaber

Deklarerede egenskaber for murværk af tegl
Mørteltype: Funktionsmørtel
Trykstyrke fm: 5 MPa (50 %-fraktil)
Vedhæftningsstyrke fm,xk1: 0,25 MPa (5 %-fraktil)
Jf. tabelværdi i DS/INF 167: 2010 for teglsten med minutsugning ml. 1,0 og 3,0 kg/m²

Styrker
Mørtlens deklarerede vedhæftningsstyrke fm,xk1 og teglstenens deklarerede trykstyrke fb er grundlaget for fastsættelse af murværkets basisbøjningstrækstyrke fxk1 og fxk2 iht. DS/INF 167:2010

Deklarerede egenskaber for murværk af letklinkerblokke
Mørteltype : Funktionsmørtel
Trykstyrke fm: 5 MPa (50 %-fraktil)

Styrker
Blokmurværks basisbøjningstrækstyrke er bestemt ved forsøg på Teknologisk Institut, Murværkscentret.

Supplerende oplysninger
Vandtilsætning: Ca. 15 % (svarer til ca. 3,75 liter pr. 25 kg tørmørtel)
Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Holdbarhed

  • 12 måneder fra produktionsdato

Opbevaring

  • Tørt og uåbnet. Tåler frost

Varenr.

  • 2251053

DB-nr.

  • 1633117

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber pumpbar limmørtel anvendes som limmørtel til opmuring af teglsten og letklinkerblokke.

Forarbejde

Benyt traditionelt murerværktøj eller mørtelslæde. Sørg for, at byggestenene er rene og tørre.

Blanding

Limmørtlen blandes enten i tvangsblander eller horisontalblander, hvorefter mørtlen overføres til pumpen. Weber anbefaler en S5-pumpe. Tilsæt rent vand til ønsket limkonsistens - normalt svarende til ca. 15 vægt-%. Ved brug af tvangsblander er blandetiden 5–8 minutter. I horisontalblander afhænger blandetiden af blanderens kapacitet. Vandtilsætningen tilpasses - efter en indledende justering - automatisk, så mørtlen er klar til brug, når den forlader mundstykket. Bland ikke mere mørtel, end der kan anvendes inden for ca. 60 minutter. Produktet kan genoprøres - dog uden tilsætning af yderligere vand. Som vinterforanstaltning kan benyttes op til 60 °C varmt blandevand.

Udførelse

Generelt:
For enden af pumpeslangen monteres en gaffelformet studs, som gør det muligt at påføre 2 limstriber på liggefladen af en flugt.

Særligt for letklinkerblokke:
Mørtlen påføres blokkene med tandspartel. Den endelige fugetykkelse skal være ca. 3 mm.

Særligt for Leca® Lock blokke:
weber pumpbar limmørtel kan påføres som angivet under Generelt, men den kan også påføres med en mørtelslæde. Fyld weber pumpbar limmørtel i mørtelslæden. Konsistensen skal være på en sådan måde, at limmørtlen løber kontinuerligt ud af mørtelslæden, uden at denne løber ned ad blokkene. Der skal dannes en stribe af limmørtel efter slæden i hele blokkens/murværkets længde. Genfyld mørtelslæden med weber pumpbar limmørtel inden den løber tom for at opnå en så jævn stribe som muligt. Limmørtelstriben skal have en tykkelse på 5-8 mm, inden næste skifte Leca® Lock blokke lægges i den våde limmørtel.

Efterbehandling

Senest ved arbejdets ophør skal der - under mørtlens afbinding og start af hærdning - afdækkes effektivt mod nedbør og frost og for hurtig udtørring. Se Murerhåndbogen (MURO), SBI-anvisning 64 og diverse pjecer fra Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg (Teknologisk Institut).Evt. afsyring af traditionelt murværk må først ske, når mørtlen er afbundet. Afsyring bør ske med en svag opløsning af teknisk saltsyre (1:20). Vær særligt opmærksom på, at visse byggesten ikke tåler afsyring (se fabrikantens anvisninger og branchelitteratur).

Anvendelsesbegrænsninger

Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for 60 min. Tilsætningsstoffer eller frysepunktssænkende midler må ikke tilsættes. Ved temperaturer under 5 °C anvendes der i stedet varmt vand. Hvis blandetiden (på maks. 8 min.) overskrides, kan det indvirke uheldigt på mørtlens brugs- og styrkeegenskaber. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25