INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber tegloverliggerbeton "316" G

Produktegenskaber

  • Cementbaseret
  • Forblandet

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber tegloverliggerbeton "316" G er en cementbaseret, forblandet tørmørtel bestående af basiscement, mikrosilica, 0-2 mm natursand og plastificerende additiver.

Produktet er fremstillet på basis af chromat-neutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til produktets som oplyst under Opbevaring.

Produktegenskaber

Vandtilsætning: Maks. 17 %
Trykstyrke: > 30 MPa efter 7 døgn (DS/EN 1015-11)
Åbningstid: Maks. 20 minutter  

Produktdata
Receptnr..: xxx7115
PR-nr.: 1198603

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Opbevaring

weber tegloverliggerbeton ”316” G skal frem til blanding opbevares tørt og i uåbnet emballage. Forudsat tør opbevaring kan produktet anvendes i 12 mdr. fra produktionsdato.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber tegloverliggerbeton "316" G anvendes til omstøbning af armering i tegloverliggere. weber tegloverliggerbeton "316" G er formuleret således, at den kan udstøbes i en meget flydende konsistens uden at separere.

Blanding

weber tegloverliggerbeton "316" G blandes i tvangsblander. Det anbefales at blande hele poser. Maks. vanddosering 17 %.

Udførelse

Udfræsningerne skal være støvfri og forvandet til svagt sugende tilstand. Armering skal være absolut fri for chlorider og rust.

Anvendelsesbegrænsninger

Temperaturen under blanding, udførelse og de første 20 modenhedstimer skal være over 5 °C.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret iht. DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2015 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.