INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber 6,6 % strandmørtel 0-2 mm

weber 6,6 % strandmørtel 0-2 mm
weber 6,6 % strandmørtel 0-2 mm

Produktegenskaber

  • Vådmørtel til pudsning
  • Til fugning efter traditionel udkradsning
  • Tilsæt cement

 

weber 6,6 % strandmørtel 0-2 mm anvendes som pudse- og fugemørtel. Mørtlen kan også anvendes til fugning af murværk efter traditionel udkradsning. Produktet tilsættes cement i varierende mængder, afhængigt af opgavens art og aktuelle påvirkninger.

 

 

 

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

6,6 % strandmørtel 0-2 mm er en våd kalkmørtel blandet i forholdet 100 kg kalkhydrat til 1415 kg 0-2 mm strandsand.

Produktegenskaber

Primære egenskaber:
Mørteltype: Kalkmørtel (vådmørtel)
Blandingsforhold: K 100/1450

Supplerende oplysninger:
Se i øvrigt Weber Håndbogen

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Emballage

PR-nr.: 1195306
Varenr: XX2567

DB-nr.:
5031412/5024579/
5031393/5156663

Opbevaring

Holdbarhed: 6 måneder fra produktionsdato
Opbevaring: Frostfrit og beskyttet mod udtørring

Udførelse

Anvendelsesområde

Weber 6,6 % strandmørtel 0-2 mm anvendes som pudse- og fugemørtel.

Underlagets forbehandling og pudslagets samlede opbygning vurderes individuelt ud fra opgavens beliggenhed, miljøpåvirkninger og krav til holdbarhed. Se Weber håndbogen, SBI-anvisning 64, Murerhåndbogen (MURO) og anden branche­lit­teratur.

Mørtlen kan også anvendes til fugning af murværk efter traditionel udkradsning.

Produktet tilsættes cement i varierende mængder, afhængigt af opgavens art og aktuelle påvirkninger.

Blanding

Mørtlen blandes i tvangsblander. Tilsæt rent vand og cement til ønsket ­konsistens og blandingsforhold. Bland til mørtlen er homogen, dog maks. i 15 minutter. Bland ikke mere mørtel, end der kan anvendes inden for ca. 60 minutter.

Udførelse

Pudsning udendørs

Forarbejde
Stærkt sugende underlag skal forvandes grundigt - helst dagen forinden.

Udkast
Mørtlen kastes på med murske og jævnes let med pudsebræt. Dagen efter kan det egentlige pudsearbejde udføres.

Puds
Pudsearbejdet foregår traditionelt ved at kaste mørtlen på med murske eller ved at trække den på underlaget med stål- eller trækbræt. Afret i stok og lod med kardæsk, retholt og loddestok. Riv pudsen sammen med trækbræt, lunkepudser eller rivebræt.

Efterbehandling
Afdæk murværket effektivt mod nedbør og frost ved arbejdets ophør, mens mørtlen afbinder og begynder hærdning. I tørre perioder (varme, blæst) skal pudslaget beskyt­tes mod for hurtig udtørring og eventuelt eftervandes. For udførlig arbejdsbeskrivelse se Weber håndbogen, SBI-anvisning 64, Murerhåndbogen (MURO) og anden branche­lit­teratur.

Fugning udendørs

Forarbejde
Stærkt sugende underlag skal forvandes grundigt - helst dagen forinden.

Fugning
Fugerne skal som minimum være 13 mm dybe. Mørtlen sættes ud i fugerne med en fugeske og komprimeres mens mørtlen stadig er plastisk. Udførlig arbejdsbeskrivelse fremgår af Murerfagets Byggeblad nr. 29, Murerhåndbogen (MURO) samt SBI anvisning nr. 64.

Efterbehandling
Før evt. afsyring af murværket skal mørtlen først være tilstrækkeligt hærdnet. Afsyring bør ske med en svag opløsning af teknisk saltsyre (1:20). Vær særligt opmærksom på, at visse byggesten ikke tåler afsyring (se fabrikantens anvisninger og branchelitteratur). I tørre perioder eftervandes murværket dagen efter fugningen.

Anvendelsesbegrænsninger

Temperatu­ren under pudse- og fugearbejde skal være over 5 °C – også i underlaget. Der må ikke iblandes tilsætningsstoffer. Såfremt cementmængden ikke overstiger 55 % af den samlede bindemiddelmængde, er det tilladt at tilsætte fry­sepunktssænkende middel.

Tilsæt mindst 1 liter og højst 4 liter pr. 100 liter mørtel. Ved pudseopgaver skal lagtykkelser over 8 mm pr. arbejdsgang undgås, da dette medfører risiko for dårlig vedhæftning samt svind- og skridrevner.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25