INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber 7,7 % bakkemørtel 0-4 mm

weber 7,7 % bakkemørtel 0-4 mm
weber 7,7 % bakkemørtel 0-4 mm

Produktegenskaber

  • Pudse- og fugemørtel
  • Tilsæt cement

 

weber 7,7 % bakkemørtel 0-4 mm anvendes som pudse- og fugemørtel. Afhængigt af opgavens art og aktuelle påvirkninger kan der iblandes varierende cementmængder. Produktet kan også anvendes uden cementtilsætning til pudseopgaver i passiv miljøklasse - dvs. indendørs i tørre og opvarmede lokaler.

 

 

 

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Weber 7,7 % bakkemørtel 0-4 mm er en våd kalkmørtel med blandingsforholdet 100 kg kalkhydrat til 1200 kg 0-4 mm bakkesand.

Produktegenskaber

Primære egenskaber:
Mørteltype: Kalkmørtel (vådmørtel)
Blandingsforhold: K 100/1200

Supplerende oplysninger:
Se i øvrigt Weber Håndbogen

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Emballage

PR-nr.: 1195306
Varenr: XX1177

DB-nr.:
5031402/5023949/
5031377/5156681

Opbevaring

weber 7,7 % Bakkemørtel 0-4 mm skal beskyttes mod udtørring. Forudsat en sådan opbevaring kan produktet anvendes i 6 mdr. fra produktionsdato.

Udførelse

Anvendelsesområde

Weber 7,7 % bakkemørtel 0-4 mm anvendes som pudse- og fugemørtel. Afhængigt af opgavens art og aktuelle påvirkninger kan der iblandes varierende cementmængder. Produktet kan også anvendes uden cementtilsætning til pudseopgaver i passiv miljøklasse - dvs. indendørs i tørre og opvarmede lokaler.

Blanding

Mørtlen blandes i tvangsblander, og der tilsættes rent vand og evt. cement til ønsket brugs­konsistens og blandingsforhold. Der blandes, til homogen blanding opnås.

Udførelse

Der anvendes traditionelt murerværktøj.

Pudsning udendørs
Stærkt sugende underlag skal forvandes grundigt - helst dagen forinden. Senest ved arbejdets ophør - under mørtlens afbinding og start af hærdning - skal der afdæk­kes effektivt mod nedbør og frost. I tørre perioder (varme, blæst) skal pudslaget beskyt­tes mod for hurtig udtørring og eventuelt eftervandes.

Udførlig arbejdsbeskrivelse frem­går af Weber Håndbogen, SBI-anvisning 64, Murerhåndbogen (MURO) og anden bran­­chelitteratur.

Fugning udendørs
Såfremt murværket ønskes afsyret, skal mørtlen forinden være hærdnet. Derfter foretages afsyring med en svag opløsning af teknisk saltsyre (1:20 eller svagere). Vær særligt opmærksom på, at visse byggesten ikke tåler afsyring, hvorfor der henvises til fabrikantens anvisninger og branchelitteratur.

Anvendelsesbegrænsninger

Der må ikke iblandes tilsætningsstoffer. Dog må ethanol (denatureret sprit) benyttes som fry­sepunktssænkende middel, såfremt cementmængden ikke overstiger 55 % af den samlede bindemiddelmængde. Der tilsættes mindst 1 liter og højst 4 liter pr. 100 liter mørtel. Temperatu­ren under pudse- og fugearbejde tilstræbes at være over 5 °C - også i underlaget. Lagtykkelser over 12 mm pr. arbejdsgang medfører risiko for dårlig vedhæftning samt svind- og skridrevner.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25