INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Cempexo sokkelpuds

DB-nr. 1604471

weber Cempexo sokkelpuds
weber Cempexo sokkelpuds

Produktegenskaber

 • Pudsemørtel til sokler
 • Tilsættes kun vand før brug

weber Cempexo sokkelpuds er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber Cempexo sokkelpuds er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder portlandcement, kalkfiller, luftindblandende og konsistensforbedrende tilsætningsstoffer samt 0-2 mm ovntørret sand. Sammensætningen sikrer væsentligt bedre materialeegenskaber end ved traditionelle mørteltyper, bl.a. i form af kortere blandetid, forbedret bearbejdelighed og højere vedhæftningsstyrke til både svagt og stærkt sugende teglsten.

Produktet er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til oplysning under "Opbevaring". 

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

   
 Deklarerede egenskaber:
 Mørteltype  Funktionsmørtel
 Trykstyrke fm  5 MPa (50 %-fraktil)
 Supplerende oplysninger:
 Vandtilsætning  Ca. 15 % (svarer til ca. 3,5 liter pr. 25 kg tørmørtel)
 Brugstid efter blanding (ved 20 °C)  60 minutter

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 25 kg sæk

Varenr.

 • 2252050

DB-nr.

 • 1604471

Opbevaring

Holdbarhed 12 måneder fra produktionsdato ved tør opbevaring i uåbnet emballage. Tåler frost.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber Cempexo sokkelpuds anvendes til pudseopgaver på underlag af beton, teglsten og letklinkerblokke.

Forarbejde

 • Underlaget skal være rent, sundt og bæredygtigt og afrenset for belægninger som f.eks. plastik- og akrylmaling.
 • Eventuelle algebelægninger fjernes med algefjerner.
 • Bank svag og løstsiddende puds væk med hammer og mejsel, børst løse partikler af og forvand med rent vand.
 • Gammel og stærkt sugende beton skal forvandes grundigt dagen før.

Blanding

weber Cempexo sokkelpuds blandes med piskeris eller i tvangsblander. Tilsæt rent vand til ønsket murekonsistens - normalt ca. 3,5 liter pr. 25 kg sæk. Ved brug af tvangsblander er blandetiden 5–8 minutter. Ved manuel blanding blandes der, til mørtlen har en ensartet, klumpfri konsistens. Bland ikke mere mørtel, end der kan anvendes inden for ca. 60 minutter. Produktet kan genoprøres - dog uden tilsætning af yderligere vand. Som vinterforanstaltning kan benyttes op til 60 °C varmt blandevand. 

Udførelse

Der forudsættes traditionelt udkast, dog anbefales weber multi 280 som vedhæftningsforbedring på glat beton.

For at minimere risikoen for revner i pudslaget kan der ilægges weber sokkelarmeringsnet. Bemærk: Armeringsnettet skal ligge i den yderste tredjedel af pudslaget. Eventuelle overlapninger skal være mindst 10 cm. weber sokkelarmeringsnet kan leveres i størrelsen 0,33 x 25 m. Maks. lagtykkelse pr. arbejdsgang er 10 mm.

Efterbehandling

Senest ved arbejdets ophør skal der - under mørtlens afbinding og start af hærdning - afdækkes effektivt mod nedbør og frost og for hurtig udtørring. Se Murerhåndbogen (MURO), SBI-anvisning 64 og diverse pjecer fra Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg (Teknologisk Institut).

Bemærkninger

 • Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for 60 min.
 • Tilsætningsstoffer eller frysepunktssænkende midler må ikke tilsættes. Ved temperaturer under 5 °C anvendes der i stedet varmt vand.
 • Hvis blandetiden (på maks. 8 min.) overskrides, kan det indvirke uheldigt på mørtlens brugs- og styrkeegenskaber.
 • Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand.

EHS

EHS

 • Miljøvenlige råvarer
 • Ingen opløsningsmidler