INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber grundingsmørtel

DB-nr.: 5104473

weber grundingsmørtel
weber grundingsmørtel

Produktegenskaber

  • Til forbehandling af ujævnt murværk
  • God bearbejdelighed
  • Tilsæt kun vand

 

Grundingsmørtel er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug.

 

 

 

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Grundingsmørtel består af hydratkalk, portlandcement, plastificerende tilsætningsstof, kalkfiller og 0-2 mm ovntørret sand.

Produktet er fremstillet på basis af chromat-neutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til produktets som oplyst under punkt 7. Opbevaring.

Produktegenskaber

Primære egenskaber
Mørteltype: Kalkcementmørtel
Blandingsforhold: KC 50/50/440

Supplerende oplysninger:
Vandtilsætning: 18-22 % (svarer til 4,5-5,5 liter pr. 25 kg tørmørtel)
Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 1 time
Forbrug (ekskl. spild): Typisk ca. 1,6 kg/m² pr. mm lagtykkelse

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Emballage

25 kg sæk
PR-nr.: 1279120
Varenr.: XX2042
DB-nr.: 5104473

Opbevaring

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato
Opbevaring: Tørt og uåbnet, hævet fra underlaget på paller. Tåler frost.

Udførelse

Anvendelsesområde

Grundingsmørtel er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug.

Mørtlen anvendes:

  • Som grundingslag på murværk, der skal tyndpudses.
  • Hvor underlaget kræver en forbehandling f.eks. ved udfyldning af tilbageliggende fuger, reparation af afskalninger af pudsede overflader, der er blevet ujævne efter afrensning (f.eks. sandblæsning).

Blanding

Mørtlen blandes i tvangsblander. Tilsæt vand indtil konsistensen er som ønsket - normalt ca. 20 % af vægten. Bland i mindst 15 min., indtil blandingen er jævn. Bland kun så meget mørtel, at det kan anvendes inden for 60 min. Om nødvendigt kan mørtlen genoprøres, men uden at tilsætte vand.

Udførelse

Forarbejde
Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for saltudfældninger, begroninger m.v. Ødelagte og revnede mursten udskiftes. Ved stærkt sugende underlag skal der forvandes grundigt - helst dagen før – og umiddelbart inden pudsningen forvandes let igen.

Påføring
Mørtlen kan enten trækkes på (f.eks. med stålbræt) eller for endnu bedre vedhæftning kan den kastes på. Vælg metode efter underlagets beskaffenhed og ønsker til murværkets udseende.

Ved dybe og tilbageliggende fuger er det vigtigt, at hele fugens tværsnit er fyldt ud. Det kan derfor være nødvendigt at komprimere mørtlen med fugeske. Sørg for at filtse Grundingsmørtlen helt ind til underlaget.

Efterbehandling
Murværket skal afdækkes effektivt mod nedbør og frost. Dette skal ske senest ved arbejdets ophør, mens mørtlen binder af og hærdning starter. I tørre perioder (varme, blæst) skal grundingslaget beskyt­tes mod for hurtig udtørring og eventuelt eftervandes. Udførlig arbejdsbeskrivelse frem­går af Weber håndbogen, SBI-anvisning 64, Murerhåndbogen (MURO) og anden branche­lit­teratur.

Anvendelsesbegrænsninger

Specielt ved opretning af pudsede overflader må lagtykkelsen ikke overskride 2 mm. Færdigblandet mørtel skal anvendes senest inden for 60 min. Fry­sepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer må ikke tilsættes. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilføres binde­mid­ler, tilslagsmaterialer eller vand. Ved udførslen bør temperaturen være over 5 °C - også i underlaget.

Pudsede overflader kræver normalt hyppigere vedligeholdelse end ubehandlet, blankt murværk. Anvendes mørtlen på saltholdige underlag, f.eks. gammelt eller højtryksrenset murværk, hvor saltene transporteres ud i overfladen, kan der opstå skæmmende udfældninger og afskalninger.

Anvendes mørtlen på fugtigt murværk – i vinterhalvåret – kan der opstå frostskader, fordi mørtlen ikke kan hærde fuldstændigt. Tyndpudsning anbefales derfor kun i sommerhalvåret, med mindre der etableres afdækning/opvarmning, som kan sikre optimale udførelsesbetingelser. For særlig vejledning læs anvisningen "Projektering og planlægning af tyndpuds" på www.weber.dk

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25