INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Gullex murcement A

DB-nr. 5146882

weber Gullex murcement A
weber Gullex murcement A

Produktegenskaber

  • Plastificeret bindemiddel
  • Til mørtelfremstilling
  • Blandes med sand

 

weber Gullex murcement A anvendes som bindemiddel til byggepladsfremstilling af mure-, fuge- og pudsemørtler, hvor konstruktionsdelen ikke skal opfylde specifikke normkrav.

 

 

 

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber Gullex murcement A består af portlandcement, kalkfiller samt luftindblandende tilsætningsstoffer. Luftindblandingen sikrer en god frostbestandighed i den afhærdede mørtel.weber  Gullex murcement A skal udelukkende blandes med sand og vand før brug.

Produktet er fremstillet på basis af chromat-neutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til produktets som oplyst under Opbevaring.

Produktegenskaber

Primære egenskaber
Produkttype: Murcement (bindemiddel)

Supplerende oplysninger
Vandtilsætning: Maks. 12,5 % (3 liter pr. 25 kg tørmørtel)
Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter

Blandingsforhold

Vægtandele
(murcement/sand)
Volumenandele

Ca. liter sand pr. 25 kg
weber Gullex murcement A

100/350 1:3 65
100/600 1:5 110
100/900 1:7 165

Styrker
Hvis der stilles krav til deklareret mørtelstyrke og vedhæftningsstyrke iht. DS 414:2005 anbefales i stedet anvendt FM 2½ eller FM 5 ufarvet.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Emballage

PR-nr.: 1807835
Varenr: 2256011
DB-nr.: 5146882

Opbevaring

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato
Opbevaring: Tørt og uåbnet.

Udførelse

Anvendelsesområde

weber Gullex murcement A anvendes som bindemiddel til byggepladsfremstilling af mure-, fuge- og pudsemørtler, hvor konstruktionsdelen ikke skal opfylde specifikke normkrav.

Blanding

weber Gullex Murcement A-mørtel kan blandes både manuelt i spand og i tromle- eller fritfaldsblander. Først fyldes noget vand i beholderen, derefter tilsættes weber Gullex murcement A og endelig sand til ønsket blandingsforhold. Til sidst justeres mørtlens konsistens med den fornødne mængde vand. Benyttes der tvangsblander, tørblandes weber Gullex murcement A og sand før tilsætning af vand. Vandmængden kan variere med sandets fugtindhold, dets kornkurve og anvendelsesområdet for den færdige mørtel. Der skal normalt efterblandes i mindst 5 minutter.

Udførelse

Opmuring
Benyt traditionelt murerværktøj. Mursten skal være rene og tørre. Mur med fyldte fuger og alligevel så rent, at afsyring kan undgås. Tryk fugerne når mørtlen er tilpas afbundet. Kost murværket diagonalt for at fjerne eventuelle mørtelrester. Ved særlige krav til murværkets holdbarhed, kan fugerne i stedet færdiggøres ved traditionel udkradsning (dybde min. 13 mm) og efterfølgende fugning.

Pudsning
Stærkt sugende underlag skal forvandes grundigt - helst dagen forinden. Pudsearbejdet foregår traditionelt ved at kaste mørtlen på med murske, eller ved at trække mørtlen på underlaget med stål- eller trækkebræt. Afret i stok og lod med kardæsk, retholt og loddestok. Riv pudsen sammen med trækkebræt, lunkepudser eller rivebræt.

Efterbehandling
Afdæk murværket effektivt mod nedbør og frost, dette skal ske senest ved arbejdets ophør, mens mørtlen afbinder og begynder hærdning. I tørre perioder (varme, blæst) skal pudslaget beskyt­tes mod for hurtig udtørring og eventuelt eftervandes. For udførlig arbejdsbeskrivelse se Weber håndbogen, SBI-anvisning 64, Murerhåndbogen (MURO) og anden branche­lit­teratur.

Anvendelsesbegrænsninger

Der må ikke tilsættes frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer.

Sandet skal være rent og fri for humus. Kornkurven, kornstørrelses-fordelingen og sandmængden skal tilpasses den aktuelle opgave. Ved udførelse og i hærdeperioden skal temperaturen være over 5 °C.

Såfremt udendørs, blankt murværk ønskes afsyret, skal mørtlen forinden være hærdet. Derefter foretages afsyring med en svag opløsning af teknisk saltsyre (1:20 eller svagere). Vær særligt opmærksom på, at visse byggesten ikke tåler afsyring, hvorfor der henvises til fabrikantens anvisninger og branchelitteratur.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25