INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber multi 280 hvid

DB-nr. 1456493

weber multi 280 hvid
weber multi 280 hvid

Produktegenskaber

 • Hæftemørtel
 • Armeringsmørtel
 • Til puds på glatte underlag

weber multi 280 hvid er en hæftemørtel, der kan anvendes på en lang række ikke sugende underlag såsom beton og andre glatte overflader. Kan med fordel anvendes sammen med weber.therm 397 armeringsnet på underlag, hvor der er risiko for revnedannelser, f.eks. ved materialeskift.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber multi 280 hvid er en specialmørtel baseret på cement, ovntørret sand og tilsætningsstoffer, som forbedrer vedhæftning og bearbejdelighed. weber multi 280 hvid kan benyttes sammen med weber.therm 397 Armeringsnet. weber multi 280 hvid er diffusionsåben.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

Mørtelgruppe

 • P III i henhold til DIN 18550

Byggematerialeklasse

 • A1, ikke brændbar

Lagtykkelse

 • 1-5 mm

Vandtilsætning

 • Ca. 5 l pr. sæk

Produktoversigt

Underlag

 • Tegl
 • Kalksandsten
 • Beton
 • Letklinkerblokke
 • Glatte underlag
 • Murværk af glatte maskinsten
 • Keramiske fliser
 • Leca® blokke

Forbrug pr. m²

 • Ca. 1,4 kg pr. mm lagtykkelse på plant underlag
 • Ved lagtykkelse på 5 mm ca. 7 kg

Blandingsforhold

 • Der tilsættes ca. 5 l vand pr. 25 kg

Lagtykkelse

 • 1-5 mm

Opbevaring

 • Tørt og uåbnet. Tåler frost

Holbarhed

 • 24 måneder fra produktionsdato

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 25 kg sæk

Varenr.

 • 2256308

DB-nr.

 • 1456493

Udførelse

Anvendelsesområde

weber multi 280 hvid anvendes f.eks. som:

 • Hæftemørtel på beton og andre glatte ikke sugende underlag (ikke egnet på porebeton)
 • Tyndpuds på beton
 • Tyndpuds på murværk af glatte maskinsten
 • Tyndpuds på sokler
 • Tynde pudslag på sokler ilagt armeringsnet (weber.therm 397)
 • Fyldning af 10-15 mm tilbagelagte fuger
 • Limning af studsfuger

Desuden er den velegnet til udformning af murstensmønstre på både beton, pudset underlag eller plademateriale.

Det anbefales altid at foretage en vedhæftningsprøve på kritiske underlag.

Forarbejde

Pudsunderlaget skal have god styrke og være tørt, rent og frit for løse partikler. Filmdannende skillemidler skal fjernes.

Blanding

weber multi 280 hvid blandes med almindelige blandepumper som f.eks. m-tec M 3, m-tec D20, Duomix samt med almindelig tvangsblander eller piskeris.

Udførelse

Som vedhæftningsforbedrer til grovpuds
Påfør produktet vandret med grov tandspartel. Næste pudslag påføres tidligst efter to dage.

Som underlag for tyndpuds, silikatpuds, silikatmaling, silikoneharpikspuds og silikoneharpiksmaling
Eventuelt sandblæst murværk skal vaskes grundigt, så mørtelrester og sandblæsningsmateriale er fjernet. Generelt skal murværket være bæredygtigt, rent, støvfrit og uden løse partikler. Dybe huller udsættes før pudsning med Weber-muremørtel. weber multi 280 hvid påføres murværket med sprøjtepudsmaskine eller manuelt og jævnes med stålbræt eller pudsebræt. Ved dybe, tilbageliggende fuger - maks. 15 mm - påhviler det den udførende at sørge for, at alle fuger er fyldte og komprimerede.
Hvis det skønnes, at fugen sætter sig, tilrådes det, at der vådt i vådt trækkes en ekstra gang hen over den behandlede overflade.

Armeringspuds + armeringsnet
Vi anbefaler, at der monteres en weber.therm 400/weber.therm 401-bundliste nederst på vægfladen. Denne kan sømmes eller skrues fast med rustfri søm/skruer eller fastklæbes med weber multi 280.
Der fastgøres weber.therm 313/391/392 hjørnelister ved hjørner og vinduesfalse. Endvidere fastklæbes der diagonalarmering ved hjørnerne ved dør- og vinduesåbninger, så risiko for revnedannelser i pudsen minimeres.
Dagen efter at ovenstående er udført, påføres første lag multi 280 hvid. Pudsen kan påføres manuelt eller med sprøjtepudsemaskine. Lagtykkelsen skal være ca. 5 mm. Der ilægges weber.therm 397 EF glasfiberarmeringsnet i den våde puds. Husk 10 cm overlapning ved samlingerne. Nettet glattes ind i den våde puds med stålbræt eller amerikaner.
Tidligst dagen efter påføres andet lag multi 280 hvid i ca. 2-3 mm lagtykkelse. Bemærk:
Den totale lagtykkelse bør være ca. 5 mm. Hvis større lagtykkelse ønskes, udføres denne som beskrevet ovenfor ad to gange med maks. 5 mm pr. arbejdsgang. Armeringsnettet skal da ligge i den yderste tredjedel af pudslaget. 
Når der anvendes løsninger med armering, er det vigtigt, at der anvendes tilbehør fra Weber. Det gælder både for armeringsnet, hjørnelister, startlister, sokkellister osv. Tilbehør og puds er designet til at arbejde sammen og sikrer optimal konstruktion. 

Tynde pudslag
Ved anvendelse som puds i maks lagtykkelse (ca. 5 mm) kan det, specielt på svagt/ikke sugende underlag, være nødvendigt at udføre opgaven som en 2-lags behandling.

Første dag påføres weber multi 280 hvid som grundingslag.
Tidligst næste dag påføres næste lag til den ønskede lagtykkelse.

Studsfuger på leca® blokke
Studsfugerne kan sammenlimes med 4-6 mm lagtykkelse. Dette kan udføres med tandspartel 8-12 mm.

På kløvede kalksandsten
weber multi 280 hvid påføres altid over to omgange.

Efterbehandling

I tørre og varme perioder skal pudsen beskyttes mod for hurtig udtørring og evt. eftervandes ved forstøvning med vand.
Den nypudsede overflade beskyttes mod nedbør.

Anvendelsesbegrænsninger

Ved anvendelse på saltholdige underlag, f.eks. gammelt murværk eller højtryksrenset murværk, hvor saltene transporteres ud i overfladen, kan der opstå skæmmende udfældninger og afskallinger. Såfremt arbejdet udføres på fugtigt murværk i vinterhalvåret, kan der opstå frostskader, da mørtlen ikke kan hærdne fuldstændigt. Det anbefales derfor kun at gennemføre opgaver med weber multi 280 hvid i sommerhalvåret. Alternativt etableres afdækning/opvarmning for at sikre, at optimale udførelsesbetingelser er til stede.

Bemærkninger

Søg rådgivning i tilfælde af tvivlsspørgsmål vedrørende forarbejdning eller særlige forhold. Der må ikke tilsættes fremmedstoffer. I øvrigt gælder bestemmelserne i DIN 18550.Bemærk: Temperaturen under udførelsen skal være minimum 5 °C hele døgnet, også i underlaget. Ved lave temperaturer og fugtigt vejr anbefales inddækning og eventuel opvarmning.

EHS

EHS

 • Miljøvenlige råvarer
 • Ingen opløsningsmidler
 • Kodenummer: 00-4 (1993)
 • PR-nummer: 1535999

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres via ekspeditionen eller findes på www.weber.dk.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25