INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber multi 280 NOx Redux

DB-nr. 1889955

weber multi 280 NOx Redux
weber multi 280 NOx Redux

Produktegenskaber

 • Facadepuds til gavn for miljøet
 • Nedbryder NOx-partikler
 • Råhvid
 • Ekstrem god vedhæftning og bearbejdelighed

weber multi 280 NOx Redux er en hæftemørtel, der kan anvendes på en lang række ikke sugende underlag såsom beton og andre glatte overflader.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber multi 280 NOx Redux er en specialmørtel baseret på cement, ovntørret sand og tilsætningsstoffer, som forbedrer vedhæftning og bearbejdelighed. weber multi 280 NOx Redux er diffusionsåben.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

NOx reduceret kapacitet

 • 100 m² pudset facade svarende til mere end 2 træer eller mere end 5.000 kørte km/år (Euroklasse 6)

Mørtelgruppe

 • P III i henhold til DIN 18550

Trykstyrke

 • Min. 10 N/mm²

Byggematerialeklasse

 • A1, ikke brændbar

 

Produktoversigt

Underlag

 • Tegl
 • Kalksandsten
 • Beton
 • Glatte underlag
 • Murværk af glatte maskinsten
 • Keramiske fliser
 • Leca® blokke

Forbrug pr. m²

 • Ca. 1,4 kg pr. mm lagtykkelse

Blandingsforhold

 • Der tilsættes ca. 5 l vand pr. 25 kg

Lagtykkelse

 • 1-5 mm

Opbevaring

 • Tørt og uåbnet. Tåler frost

Holbarhed

 • 24 måneder fra produktionsdato

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

Sækkestørrelse

 • 25 kg sæk

Varenr.

 • 5200812526

DB-nr.

 • 1889955

Udførelse

Anvendelsesområde

weber multi 280 Nox Redux anvendes f.eks. som:

 • Tyndpudsning af facader (vandskuring, sækkeskuring, filtsning og berapning)
 • Udarbejdelse af murstensmønster
 • Armeret pudslag

Det anbefales altid at foretage en vedhæftningsprøve på kritiske underlag.

Forarbejde

Pudsunderlaget skal have god styrke og være tørt, rent og frit for løse partikler. Filmdannende skillemidler skal fjernes.

Blanding

weber multi 280 NOx Redux blandes med almindelige blandepumper som f.eks. m-tec M 3, m-tec D20, Duomix samt med almindelig tvangsblander eller piskeris.

Udførelse

Pudsen kan påføres manuelt eller med spøjtepudsemaskine.

Weber henviser til anvisninger under "pudsevejledninger" på hjemmesiden.

I tørre og varme perioder skal pudsen beskyttes mod for hurtig udtørring og evt. eftervandes ved forstøvning med vand. Den nypudsede overfalde beskyttes mod nedbør.

Armeringspuds + armeringsnet

Første lag armeringspuds kan med fordel bygges op i weber multi 280 grå, men der kan også anvendes weber multi 280 Nox Redux.

Første lag bygges op i ca. 4-5 mm lagtykkelse, hvori alle tilbehørskomponenter indarbejdes. Tidligst dagen efter påføres et lag weber multi 280 NOx Redux i ca. 2 mm. Laget skal dække nettet og stadig kunne bearbejdes til færdig overflade, uden at armeringsnettet kan anes igennem pudsen. Armeringsnettet skal altid ligge i den yderste tredjedel af pudslaget. Når der anvendes løsninger med armering, er det vigtigt, at der anvendes tilbehør fra Weber. Det gælder både for armeringsnet, hjørnelister, startlister, sokkellister osv. Tilbehør og puds er designet til at arbejde sammen og sikrer optimal konstruktion.

Tynde pudslag

Ved anvendelse som puds i maks. lagtykkelse (ca. 5 mm) kan det - specielt på svagt/ikke sugende underlag - være nødvendigt at udføre opgaven som en 2-lags behandling. Første dag påføres weber multi 280 som grundingslag. Tidligst næste dag påføres næste lag weber mulit 280 NOx Redux til den ønskede lagtykkelse.

På kløvede kalksandsten

weber multi 280 NOx Redux påføres altid over to omgange.

 

 

Efterbehandling

For at pudsen opretholder sine produktegenskaber med at nedbryde NOx fra luften, må pudsen ikke overfladebehandles, idet effekten da mistes.

Hvis facaden skal friskes op, så skal den pudses igen.

Facaden må gerne vaskes med vand og børste eller behandles med algedræber efter producentens anvisninger.

I tørre og varme perioder skal pudsen beskyttes mod for hurtig udtørring og evt. eftervandes ved forstøvning med vand. Den nypudsede overfalde beskyttes mod nedbør.

Anvendelsesbegrænsninger

Ved anvendelse på saltholdige underlag, f.eks. gammelt murværk eller højtryksrenset murværk, hvor saltene transporteres ud i overfladen, kan der opstå skæmmende udfældninger og afskallinger. Såfremt arbejdet udføres på fugtigt murværk i vinterhalvåret, kan der opstå frostskader, da mørtlen ikke kan hærdne fuldstændigt. Det anbefales derfor kun at gennemføre opgaver med weber multi 280 NOx Redux i sommerhalvåret. Alternativt etableres afdækning/opvarmning for at sikre, at optimale udførelsesbetingelser er til stede.

Bemærkninger

Søg rådgivning i tilfælde af tvivlsspørgsmål vedrørende forarbejdning eller særlige forhold. Der må ikke tilsættes fremmedstoffer. I øvrigt gælder bestemmelserne i DIN 18550. Bemærk: Temperaturen under udførelsen skal være minimum 5 °C hele døgnet, også i underlaget. Ved lave temperaturer og fugtigt vejr anbefales inddækning og eventuel opvarmning.

EHS

EHS

 • Miljøvenlige råvarer
 • Ingen opløsningsmidler
 • Kodenummer: 00-4 (1993)
 • PR-nummer: 4021870

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres via ekspeditionen eller findes på www.weber.dk.