INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber multi 292/therm 302

DB-nr. 5264266

weber multi 292/therm 302
weber multi 292/therm 302

Produktegenskaber

 • Fiberforstærket letpuds
 • Armeringspuds
 • Klæbemørtel
 • Lavt forbrug pr. mm
 • Råhvid
 • Smidig
 • God bearbejdelighed

 

weber multi 292/weber.therm 302 anvendes som klæbemørtel til varmeisoleringssystemer af polystyrol og mineraluld fra Weber. Anvendes også til puds i tynde lag og som armeringspuds med ilagt glasfibernet weber.therm 397 over kritiske underlag som for eksempel gammel puds eller pudsede overflader med mindre revner.

 

 

 

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Weber multi 292/weber.therm 302 er en vandafvisende (ikke vandtæt), hvid fiberforstærket letmørtel fremstillet af hvid cement, ovntørret sand, klæbeforbedrende tilsætningsstoffer, specielle fibre og mineralsk let tilslag. Weber multi 292/weber.therm 302 er på grund af det lette tilslag god at arbejde med og har god rækkevne og er derfor økonomisk at anvende. Der spares 25-30 % mørtel i forhold til traditionelle pudsemørtler i samme lagtykkelse.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Tekniske data

 • Forarbejdningstemperatur: Undgå forarbejdning ved luft- og/eller objekttemperaturer under 5 °C og over 30 °C samt hvis der er udsigt til nattefrost
 • Materialeforbrug: 1 ton weber multi 292/weber.therm 302 giver ca. 900 l frisk mørtel
 • Rækkeevne: ca. 900 l/t
 • Lagtykkelse: Op til 8 mm
 • Udendørs anvendelse: Ja
 • Vandbehov: ca. 7 l pr. 25 kg sæk
 • Brandforhold: A1, ikke brændbar, DIN 4102
 • Vanddampgennemtrængelighed (µ): < 20
 • Trykstyrke: > 4 N/mm², DIN 18550

Produktoversigt

Forbrug

 • 1,1 kg/mm/m²

Lagtykkelse

 • Op til 8 mm

Fordele

 • Let at påføre
 • God vedhæftning
 • God bearbejdelighed
 • Stor rækkeevne

Opbevaring

 • Tørt og uåbnet. Tåler frost

Holdbarhed

 • 24 måneder fra produktionsdato

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

 • 25 kg sæk

Varenr.

 • 2256350

DB-nr.

 • 5264266

PR-nr.

 • 1932361

Udførelse

Anvendelsesområde

Anvendes som:

 • Klæbemørtel til varmeisoleringssystemer af polystyrol og mineraluld fra Weber.
 • Puds i tynde lag og som armeringspuds med ilagt glasfibernet weber.therm 397 over kritiske underlag som for eksempel gammel puds eller pudsede overflader med mindre revner.
 • Puds i tynde lag på fastsiddende, rengjort maling. Vedhæftningsprøve anbefales.
 • Puds i tynde lag på gipskartonplader (her grundes først med weber.prim 403), fibergipsplader, kalciumsilikatplader m.v. Der armeres over samlingerne med weber.therm 411 eller weber.therm 397.
 • Puds på porebeton.
 • Puds på træbeton.
 • Fugning omkring døre og vinduer.

I øvrigt på underlag, hvor weber multi 280 og weber.therm 261 EF er for stærke.

Når der anvendes løsninger med armering, er det vigtigt, at der anvendes tilbehør fra Weber. Det gælder både for armeringsnet, hjørnelister, startlister, sokkellister osv. Tilbehør og puds er designet til at arbejde sammen og sikrer optimal konstruktion, forudsat vores anvisninger følges.

Forberedelse

 • Underlaget skal være bæredygtigt, tilstrækkelig tørt og plant
 • Urenheder, støv og løse dele skal fjernes fra underlaget
 • Ved kritiske underlag skal der foretages en vedhæftningsprøve

Underlag

 • Tegl
 • Porebeton
 • Svag bæredygtig puds
 • Gipskartonplader
 • Fibergipsplader
 • Kalciumsilikatplader
 • Træbeton
 • Fastsiddende rengjort maling

Blanding

I tvangsblander, sprøjtepudsmaskiner og manuelt med kraftig boremaskine påsat piskeris. Blandes maksimum 6 minutter.

Påføring

Med almindelige sprøjtepudsmaskiner, blandepumper og blandepumper til de mobile mørtelværker SMP.

Tynde pudslag
Ved anvendelse som puds i tynde lag (4-8 mm) kan det, specielt på svagt/ikke sugende underlag, være nødvendigt at udføre opgaven som en 2-lags behandling.
Første dag påføres weber multi 292/weber.therm 302 som et grundingslag.
Tidligst næste dag påføres næste lag til den ønskede lagtykkelse.
Overfladen filtses, hvis den skal males, eller efterlades ru til færdigbehandling med indfarvet slutpuds.

Armeringspuds
Påfør materialet i en lagtykkelse på 4-5 mm, placer glasfiberarmeringsnet ved hjørnerne ved vinduer og døre og indstøb derefter Weber-armeringsnet, således at det dækker hele fladen. Armeringsnettet skal ligge i den yderste tredjedel af armeringslaget.
Dagen efter påføres 2-3 mm weber multi 292/weber.therm 302 , som efterfølgende pudses/filtses.
Den totale lagtykkelse bør være 6-8 mm.

Overfladebehandling
Kan overfladebehandles med alle Webers mineralske facadeprodukter samt Weber silikatpuds, silikatmaling, silikoneharpikspuds eller silikoneharpiksmaling.
Som overfladebehandling, hvor underlaget er ny porebeton, anbefales Webers silikatpuds, silikatmaling, silikoneharpikspuds eller silikoneharpiksmaling.

Puds på plademateriale
Kontakt Webers anvendelsestekniske afdeling.

Efterbehandling

I tørre og varme perioder skal pudsen beskyttes mod for hurtig udtørring og evt. eftervandes ved forstøvning med vand.Den nypudsede overflade beskyttes mod nedbør.Efter hærdning kan overfladen færdigbehandles med alle typer slutpuds- og malingprodukter samt med fliser.Slutpuds kan tidligst påføres efter 1 uges hærdetid.

Anvendelsesbegrænsninger

Ved anvendelse på saltholdige underlag, f.eks. gammelt murværk eller højtryksrenset murværk, hvor saltene transporteres ud i overfladen, kan der opstå skæmmende udfældninger og afskallinger. Såfremt arbejdet udføres på fugtigt murværk i vinterhalvåret, kan der opstå frostskader, da mørtlen ikke kan hærdne fuldstændigt. Det anbefales derfor kun at gennemføre opgaver med weber multi 292/weber.therm 302 i sommerhalvåret. Alternativt etableres afdækning/opvarmning for at sikre, at optimale udførelsesbetingelser er til stede.

Søg rådgivning i tilfælde af tvivlsspørgsmål vedrørende forarbejdning eller særlige forhold. Der må ikke tilsættes fremmedstoffer. I øvrigt gælder bestemmelserne i DIN 18550.Bemærk: Temperaturen under udførelsen skal være minimum 5 °C hele døgnet, også i underlaget. Ved lave temperaturer og fugtigt vejr anbefales inddækning og eventuel opvarmning.

EHS

EHS

 • Miljøvenlige råvarer
 • Ingen opløsningsmidler
 • Kodenummer: 00-4 (1993)

Sikkerhedshenvisning
Mørtel reagerer stærkt alkalisk sammen med vand, hvorfor hud og øjne skal beskyttes. Skyl grundigt med vand ved hudkontakt og søg straks læge i tilfælde af øjenkontakt.

Saint-Gobain Weber
Silovej 3, Karlstrup
2690 Karlslunde


Tlf.: 70 10 10 25