INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber hydraulisk tyndpuds KKh 35/65/500 0-1 mm

DB-nr. 5144161

weber hydraulisk tyndpuds KKh 35/65/500 0-1 mm
weber hydraulisk tyndpuds KKh 35/65/500 0-1 mm

Produktegenskaber

  • Naturlig hydraulisk kalk (NHL)
  • Filtsemørtel til restaurering og byfornyelse
  • Smidig mørtel
  • Tilsæt kun vand

Weber hydraulisk tyndpudsemørtel KKh 35/65/500 0-1 mm anvendes som slutpuds på ældre ejendomme, der oprindeligt er muret/pudset i en hydraulisk kalkmørtel. Til nybyggeri kan mørtlen anvendes som slutpuds hvor der anvendes traditionel 2- eller 3-lags pudsopbygning i hydrauliske mørtler, eller til tyndpudsning af teglstensmurværk, udført som sækkeskuring, stenskuring, berapning eller filtsning.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Hydraulisk tyndpudsemørtel KKh 35/65/500 0-1 mm består af hydratkalk, naturlig hydraulisk kalk (NHL) og 0-1 mm ovntørret sand. Mørtlen skal kun tilsættes vand før brug.

Produktet fås i 32 standardfarver, og kan desuden indfarves efter kundens ønsker og behov.
Farverne kan ses under fanen ”Farver” og kan desuden ses i vores brochure ”Overfladebehandling af murværk”.
 

Produktegenskaber

Primære egenskaber
Mørteltype: Hydraulisk kalkmørtel
Blandingsforhold: KKh 35/65/500
Trykstyrke klasse: CS I
Brugsklar mørtel ca. 15 liter pr. sæk
Supplerende oplysninger
Vandtilsætning: Ca. 23 % (svarer til 5,8 liter pr. 25 kg tørmørtel)
Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter
Forbrug (ekskl. spild): Typisk ca. 2 kg/m² pr. mm lagtykkelse

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Emballage

  • 25 kg sæk

Varenr.

  • 2252835

DB-nr.

  • 5144161

PR-nr.

  • 1197256

Opbevaring

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato
Opbevaring: Tørt og uåbnet, hævet fra underlaget på paller. Tåler frost.

Udførelse

Anvendelsesområde

Renovering
Weber hydraulisk tyndpudsemørtel KKh 35/65/500 0-1 mm er en fabriksfremstillet, hydraulisk kalkmørtel. Mørtlen anvendes som slutpuds på ældre ejendomme, der oprindeligt er muret/pudset i en hydraulisk kalkmørtel.

Nybyggeri
Til nybyggeri kan mørtlen anvendes som slutpuds hvor der anvendes traditionel 2- eller 3-lags pudsopbygning i hydrauliske mørtler, eller til tyndpudsning af teglstensmurværk, udført som sækkeskuring, stenskuring, berapning eller filtsning. For information om blandingsforhold, anvendelsesområder, metoder m.v. i forbindelse med restaurering se publikationer fra Bevaringsafdelingen på Nationalmuseet samt SBI-anvisning 64, Kulturarvsstyrelsen Information om Bygningsbevaring og restaureringsafsnittet i Weber håndbogen.

Blanding

Bland mørtlen i tvangsblander. Tilsæt vand til ønsket konsistens, normalt ca. 23 vægt-%. Bland i min. 20 minutter, indtil konsistensen er homogen. Bland kun så meget mørtel, at den kan anvendes inden for ca. 60 minutter. Produktet kan genoprøres for at opretholde smidighed – dog må der ikke tilsættes yderligere vand.

Udførelse

Forarbejde
Er underlaget stærkt sugende, skal der forvandes grundigt – helst dagen forinden. Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort, herunder for saltudfældninger og begroninger. Såfremt tyndpudsning foretages på ældre murværk, anbefales en forsigtig lavtryksafrensning med tilsætning af sand og så lidt vand som muligt. Nyt murværk skal være opført af blødstrøgne teglsten, og arbejdet udført som normalt for blank mur, dvs. med fyldte og trykkede fuger.

Efterbehandling
Senest ved arbejdets ophør og før mørtlen binder af, og hærdning starter, skal der afdækkes effektivt mod nedbør og frost. I tørre perioder med varme og blæst skal pudslaget beskyt­tes mod for hurtig udtørring og eventuelt eftervandes. Udførlig arbejdsbeskrivelse frem­går af Weber håndbogen, SBI-anvisning 64, Murerhåndbogen (MURO) og anden branche­lit­teratur.

Anvendelsesbegrænsninger

Færdigblandet mørtel skal anvendes senest inden for 60 minutter. Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer må ikke tilsættes. Når mørtlen er blandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand. Hydraulisk kalkmørtel egner sig ikke til vinterarbejde udendørs og bør kun benyttes ved temperaturer over 5 °C. Tyndpudsning bør ikke vælges som løsning på udsatte konstruktioner og konstruktionsdele. Ved anvendelse på saltholdige underlag, hvor opløste salte føres ud til overfladen, kan der opstå skæmmende udfældninger og afskallinger.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25