INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber KKh 35/65/500 0-4 mm Hydraulisk mørtel

DB-nr. 5144163

weber KKh 35/65/500 0-4 mm Hydraulisk mørtel
weber KKh 35/65/500 0-4 mm Hydraulisk mørtel

Produktegenskaber

  • Naturlig hydraulisk kalk (NHL)
  • Muremørtel til bygningsbevaring
  • Klar til brug
  • Tilsæt kun vand

Weber KKh 35/65/500 0-4 mm Hydraulisk mørtel anvendes til reparationsarbejde på ældre ejendomme, der oprindeligt er muret/­pudset i en hydraulisk kalkmørtel. Til nybyggeri kan mørtlen anvendes – i stedet for cementholdige mørtler – til lægning af indvendige tegl- og naturstensgulve samt til pudsning og fugning af facader.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

KKh 35/65/500 0-4 mm Hydraulisk mørtel er en fabriksfremstillet, hydraulisk mørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder hydratkalk, naturlig hydraulisk kalk (NHL) og 0-4 mm ovntørret sand.

Produktegenskaber

Primære egenskaber
Mørteltype: Hydraulisk kalkmørtel
Blandingsforhold: KKh 35/65/500
Trykstyrke klasse: CS I
Brugsklar mørtel ca. 15 liter pr. sæk


Supplerende oplysninger
Vandtilsætning: Ca. 18 % (svarer til 4,5 liter pr. 25 kg tørmørtel)
Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter
Forbrug (ekskl. spild): Typisk ca. 2 kg/m² pr. mm lagtykkelse

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Emballage

  • 25 kg sæk
  • 1500 kg bigbag

Varenr.

  • xxx2836

DB-nr.

  • 5144163 (sæk)

PR-nr.

  • 1198566

Opbevaring

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato
Opbevaring: Tørt og uåbnet, hævet fra underlaget på paller. Tåler frost.

Udførelse

Anvendelsesområde

Renovering
Weber KKh 35/65/500 0-4 mm Hydraulisk mørtel anvendes til reparationsarbejde på ældre ejendomme, der oprindeligt er muret/­pudset i en hydraulisk kalkmørtel.


Nybyggeri
Til nybyggeri kan mørtlen anvendes – i stedet for cementholdige mørtler – til lægning af indvendige tegl- og naturstensgulve samt til pudsning og fugning af facader.

For oplysninger om korrekt valg af blandingsforhold, anvendelsesområder, metoder m.v. se publikationer fra Bevaringsafdelingen på Nationalmuseet, bl.a. Informationsblad 2 A. Se endvidere SBI-anvisning 64, Kulturarvsstyrelsen Information om Bygningsbevaring og restaureringsafsnittet i Weber håndbogen.

Blanding

Mørtlen blandes i tvangsblander. Tilsæt vand til ønsket konsistens – normalt svarende til ca. 18 vægt-%. Bland i mindst 20-30 minutter, indtil mørtlen er homogen. Bland ikke mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 60 minutter. Mørtlen kan genoprøres – dog uden yderligere tilsætning af vand.

Udførelse

Forarbejde

Benyt traditionelt murerværktøj.

Opmuring

Mur med fyldte fuger og alligevel så rent, at afsyring kan undgås. Tryk fugerne, når mørtlen er tilpas afbundet. Kost murværket diagonalt for at fjerne eventuelle mørtelrester. Fugerne kan i stedet færdiggøres ved traditionel udkradsning (dybde min. 13 mm) og efterfølgende fugning.

Efterbehandling

Afdæk murværket effektivt mod nedbør og frost. Det skal ske senest ved arbejdets ophør, mens mørtlen afbinder og begynder hærdning. Se Murerhåndbogen (MURO), SBI-anvisning 64 og diverse pjecer fra Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg (Teknologisk Institut) samt "Afdækning af murværk og materialer" (BYGITEGL.DK).

Evt. afsyring af murværket må først ske, når mørtlen er afbundet. Afsyring bør ske med en svag opløsning af teknisk saltsyre (1:20). Vær særligt opmærksom på, at visse byggesten ikke tåler afsyring (se fabrikantens anvisninger og branchelitteratur).

Anvendelsesbegrænsninger

Færdigblandet mørtel skal senest anvendes inden for et par timer. Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer må ikke tilsættes. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand.

Mørtlen egner sig ikke til udendørs vinterarbejde – må kun benyttes ved temperaturer over 5 °C. Anvendes produktet som pudsemørtel, må lagtykkelsen maks. være 12 mm pr. arbejdsgang. Ved større lagtykkelse er der risiko for svind- og skridrevner.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25