INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber colour

DB-nr. 1292944+57-60+62-65/1555387

weber colour
weber colour

Produktegenskaber

 • Stærk filtsemørtel til aggressivt miljø
 • God bearbejdelighed
 • God vedhæftning

weber colour anvendes som tyndpuds på underlag af teglsten, letbeton og beton samt som slutpuds på traditionel pudsopbygning. Weber colour kan påføres i lagtykkelser på op til 2 mm pr. arbejdsgang. Weber colour kan anvendes såvel indendørs som udendørs. Påført under rette forhold kan weber colour benyttes i alle eksponeringsklasser, ved tvivlstilfælde kontakt Weber.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber colour er en tørmørtel, der består af hvid portlandcement, plastificerende og klæbeforbedrende additiv, kalkfiller og 0-1 mm ovntørret sand samt vanduopløselige titan-, krom- og jernoxid-farvepigmenter.

Produktet er fremstillet på basis af cement med et indhold af vandopløseligt chromat mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement.

Produktegenskaber

Primære egenskaber
Mørteltype: Cementbaseret tyndpudsemørtel

Supplerende oplysninger
Vandtilsætning: Ca. 18 % (4,5 liter pr. 25 kg sæk)
Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter
Typisk forbrug: Ca. 1,8-2 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse

Dokument

Printvenlig version

Sikkerhedsdatablad 1

Ydeevnedeklaration (DoP)

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Mørteltype

 • Cementbaseret tyndpudsemørtel

Kornstørrelse/tilslagstype

 • 0-1 mm
 • Ovntørret kvartssand

Underlag

 • Tegl
 • Letklinkerbeton
 • Beton
 • Tidligere pudsede overflader

Farve

 • 9 standardfarver samt natur (ufarvet)

Eksponeringsklasse

 • MX4

Påvirkninger

 • Stærk

Lagtykkelse

 • Maks. 2 mm

Anvendelsestemperatur

 • Min. 5 °C hele døgnet

Vandtilsætning

 • 18 % (4,5 liter pr. 25 kg pose)

Brugstid

 • Efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter

Forbrug

 • Typisk 1,8-2,0 kg/m² pr. 1 mm lagtykkelse

Holdbarhed

 • 24 måneder fra produktionsdato, tørt og uåbnet

Emballage

 • 25 kg sæk

Varenr.

 • 2253161-3172

DB-nr.

 • 1292944+57-60+62-65
 • 1555387

PR-nr.

 • 1196069

Opbevaring

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato
Opbevaring: Tørt og uåbnet

Udførelse

Anvendelsesområde

weber colour anvendes som tyndpudsemørtel på underlag af teglsten, letklinkerbeton og beton samt som slutpuds på traditionel pudsopbygning. Weber colour kan påføres i lagtykkelser på op til 2 mm pr. arbejdsgang. Såfremt weber colour ønskes anvendt som slutpuds oven på grovpudsede overflader, skal styrken på det underliggende lag minimum være en KC 50/50/700. weber colour kan anvendes såvel indendørs som udendørs

Ved anvendelse af weber colour på isolerende facadesystemer (ETICS) bør man være opmærksom på, at produktet er egnet til formålet, men Weber anbefaler at anvende et pastaprodukt (fx weber.pas 481 top) til formålet, fordi pastaprodukterne er mere algehæmmende end weber colour.

Påført under rette forhold kan weber colour benyttes i eksponeringsklasse MX4, ved tvivlstilfælde kontakt Weber.

Blanding

weber colour blandes i lukket tvangsblander. Tilsæt 18 % vand til pulveret og bland i 10 minutter. Efter weber colour er blandet, skal den anvendes inden for 60 minutter og må ikke genoprøres med ekstra vand. Ved mindre portioner kan der blandes med boremaskine påsat piskeris.

Det anbefales at bruge sække med samme produktionsdato.

I dette produkt kan der i yderst sjældne tilfælde være overkorn (sandkorn større end den deklarerede størrelse). I disse tilfælde kan du kontakte Weber for ombytning af varer. 

Udførelse

Anvend mørtlen på tørre, sunde og rene mineralske un­derlag, fri for salte og kun ved temperaturer over 5 °C. Forvand for at regulere sugeevnen og sikre optimal vedhæftning. weber colour trækkes på med et stålbræt. Mørtlen påføres i et jævnt og tyndt lag. Overskydende mørtel skrabes af med kanten af stålbrættet. Vent til mørtlen er fingertør og filts uden eller med så lidt vand som muligt. Overfladen kan også færdigbehandles med en tør svamp. Arbejdet påbegyndes ovenfra for at undgå tilsmudsning af allerede færdiggjorte flader. Det tilstræbes, at hele vægfladen færdiggøres i en arbejdsgang for at undgå synlige pudseskel. Se i øvrigt vejledningen "Planlægning af tyndpudsning" for mere udførlige detaljer.

På nyt murværk af teglsten anbefales blød­strøgne sten. Udfør arbejdet som normalt for blank mur med trykkede, fyld­te fuger. Før anvendelse skal murværket være fuldt hærdet og udtørret, og der må ikke være ud­fældninger.

På gammelt murværk som en etlags opbygning uden underpuds kan det være nødvendigt først at lavtryk­ssandblæse. Dette skal ske forsigtigt med så lidt vand som muligt, og efterfølgende skal murværket udtørre. Aktuel metode vælges ud fra underlagets beskaffenhed, vejrligets påvirkninger og ønsker til udseendet.

Er fugerne mere end 2-3 mm dybe, eller er murværket ujævnt og skal rettes op, skal der anvendes Grundingsmørtel eller weber multi 280 inden tyndpudsning. Mørtlen kan trækkes på f.eks. med stålbræt eller kastes på for at opnå endnu bedre vedhæftning.

Vælg metode ud fra underlagets beskaffenhed, vejrligets påvirkninger, krav til ønsket udseen­de m.v. Se Tegl 18, SBI-anvisning 64, Murerhåndbogen og Weber håndbogen.

Drift og vedligeholdelse

weber colour påført under de rette betingelser har normalt årelang holdbarhed. Ofte kræves ikke nogen ekstra vedligeholdelse ud over en opfriskning på sigt.

Der bør løbende foretages eftersyn for alge-, svampe- og mosbegroninger, mekaniske skader, revner/afskalninger, fugeskader, graffiti, fugtskjolder osv.

Generel rengøring
Vægflader kan afvaskes med blød børste og lunkent vand, evt. tilsat mild sæbe.

Alge-, svampe- og mosbegroninger
Disse kan typisk afvaskes ved samme metode som beskrevet under generel rengøring. Alternativt kan et egnet algedræbermiddel anvendes.

Undersøg, om der er en synlig grund til væksten. Eksempelvis træer, kratbegroning, opstigende fugt og konstruktive forhold (intet udhæng, manglende drypkant, utæt tagrende osv.).

Opfriskning
Før en eventuel opfriskning skal facaden være afrenset. Ligeledes bør man altid lave et prøvefelt, uanset hvilken af nedenstående løsninger der anvendes.

Samme produkt som oprindeligt anvendt kan anvendes igen, hvis samme udtryk ønskes. Evt. fugeaftegning vil dog blive udvisket pga. større lagtykkelse.

Overfladen kan evt. friskes op med en overstrygning med silikatlasur.

Hvis et mere homogent udtryk ønskes, kan facaden males med weber.ton 411 top, som er en miljøvenlig facademaling, der giver alger vanskelige vækstbetingelser og øger vedligeholdelsesintervallerne markant. Alternativt kan der males med weber silikatmaling.

Skjoldet udseende/udfældning
Hvidlige udfældninger afbørstes med tør, stiv kost. Forsøg ikke afrensning med vand eller afsyring.  

Anvendelsesbegrænsninger

I udførelsesfase og hærdeperiode skal temperaturen være min. 5 °C, og luftfugtigheden bør ikke være høj. Ønsker man produktet i mørke farver, er der risiko for hvidlige udfældninger og/eller hvidlige løbere, afhængigt af udførelsesmetode.

Ved anvendelse på saltholdige underlag (f.eks. gammelt murværk eller højtryksrenset mur­værk) kan der opstå skæmmende udfæld­ninger og frostafskallinger. Anvendes weber colour på betonunderlag, må det sikres, at der ikke er rester af formolier og frilægningsretardere m.m. på underlaget. Fugtigt underlag og uensartet sugende underlag samt uens vandmængder på filtsebrættet kan medføre farveforskelle i den hærdede overflade. Hvidlige udfældninger ses tydeligere, jo mørkere farven er.

I vinterhalvåret er der tillige risiko for frostskader, hvis murværket er fugtigt, når mørtlen påføres. Vi anbefaler derfor kun at benytte produktet i sommerhalvåret. Alternativt skal der etableres afdækning/opvarmning for at sikre acceptable udførelsesbetingelser.

weber colour må ikke udsættes for nedbør, før den er fuldt afhærdet, og den må ikke tilsættes frysepunktssæn­ken­de midler eller andre tilsætningsstoffer.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25