INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber filtsemørtel bakke 0-1 mm

DB-nr. 5935919

weber filtsemørtel bakke 0-1 mm
weber filtsemørtel bakke 0-1 mm

Produktegenskaber

  • Mørtel til filtsning
  • God bearbejdelighed
  • Tilsæt kun vand

Weber filtsemørtel anvendes som slutpuds ved en traditionel pudsopbyg­ning og som pudsemørtel ved sækkeskuring, vandskuring, berapning og filtsning.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

Filtsemørtel er en tørmørtel, der består af portlandcement, plastificerende additiv, hydratkalk, kalkfiller og 0-1 mm ovntørret sand. Mørtlen skal kun tilsættes vand før brug.

Produktet er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til oplysning i HurtigGuiden.

Produktegenskaber

Primære egenskaber
Mørteltype: Kalkcementmørtel
Blandingsforhold: KC 50/50/250

Supplerende oplysninger
Vandtilsætning: 20 % (svarer til 4,5-5 liter pr. 25 kg tørmørtel)
Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 1 time
Forbrug (ekskl. spild): Typisk ca. 2 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Emballage

25 kg sæk
PR-nr.: 1269598
Varenr.: xx2023
DB-nr.: 5935919

Opbevaring

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato
Opbevaring: Tørt og uåbnet; hævet fra underlaget på paller. Tåler frost

Udførelse

Anvendelsesområde

Weber filtsemørtel anvendes som slutpuds ved en traditionel pudsopbyg­ning og som pudsemørtel ved sækkeskuring, vandskuring, berapning og filtsning. Hvis mørtlen benyttes alene (uden underliggende puds) bør konstrukti­o­nen ikke være hårdere belastet end moderat miljøklasse. Holdbarheden er længst i passiv miljøklasse.

Blanding

Mørtlen blandes i lukket tvangsblander. Tilsæt 20 % vand til mørtelpulveret og bland i min. 10 min. Efter mørtlen er blandet, skal den anvendes inden for 60 min., og må ikke genoprøres med ekstra vand. Ved mindre portioner kan der blandes med boremaskine påsat piskeris.

Udførelse

Anvend mørtlen på tørre, sunde, rene mineralske un­derlag, fri for salte. Forvand for at regulere sugeevnen og sikre optimal vedhæftning.

På nyt murværk af teglsten skal blød­strøgne sten benyttes. Udfør arbejdet som normalt for blank mur med trykkede, fyld­te fuger. Før anvendelse skal murværket være fuldt hærdet og udtørret og der må ikke være udblomstringer eller ud­fældninger.

På gammelt murværk kan det være nødvendigt først at lavtryk­ssandblæse. Dette skal ske forsigtigt med så lidt vand som muligt og efterfølgende skal murværket udtørre. Er fugerne mere end 3 mm dybe eller er murværket ujævnt og skal genoprettes, skal der anvendes Grundingsmørtel inden tyndpudsning. Mørtlen kan trækkes på f.eks. med stålbræt eller kastes på for at opnå endnu bedre vedhæftning.

På eksisterende puds (ved udkast og grovpuds) kastes mørtlen på med pudseske eller trækkes på med stål- eller trækbræt.

Vælg metode ud fra underlagets beskaffenhed, vejrligets påvirkninger og krav til ønsket udseen­de. Se Tegl 18, SBI-anvisning 64, Murerhåndbogen og Weber håndbogen.

Anvendelsesbegrænsninger

I udførelsesfase og hærdeperiode skal temperaturen være min. 5 °C.

Ved anvendelse på saltholdige underlag (f.eks. gammelt murværk eller højtryksrenset mur­værk) kan der opstå skæmmende udfæld­ninger og efterfølgende afskallinger. I vinterhalvåret er der risiko for frostskader, hvis murværket er fugtigt, når mørtlen påføres. Kalken kan ikke hærde, hvis fugtindholdet i konstruktionen er over 7 vægt-%. Vi anbefaler derfor kun at benytte produktet i sommerhalvåret. Alternativt skal der etableres afdækning/opvarmning for at sikre acceptable udførelsesbetingelser. For yderligere vejledning se: ”Projektering og planlægning af tyndpuds” på www.weber.dk.

Mørtlen må ikke tilsættes frysepunktssæn­ken­de midler eller andre tilsætningsstoffer.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25