INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber tyndpudsmørtel, farvet

DB-nr. 5144158/5147016-18/7022-33/5147537

weber tyndpudsmørtel, farvet
weber tyndpudsmørtel, farvet

Produktegenskaber

 • Farvet tyndpudsmørtel til filtsning
 • Kan benyttes som pudsemørtel ved sækkeskuring, vandskuring, berapning og filtsning.
 • God bearbejdelighed
 • Skal kun tilsættes vand

weber tyndpudsmørtel, farvet anvendes som slutpuds ved en traditionel pudslagsopbyg­ning og som pudsemørtel ved sækkeskuring, vandskuring, berapning og filtsning.

Produktegenskaber

Produktbeskrivelse

weber tyndpudsmørtel, farvet er en tørmørtel, der består af hvid portlandcement, plastificerende additiv, hydratkalk, kalkfiller og 0-1 mm ovntørret sand samt vanduopløselige farvepigmenter. Mørtlen skal kun tilsættes vand før brug.

Produktet er fremstillet på basis af cement med et indhold af vandopløseligt chromat mindre end 2 mg pr. kg tør cement.

Produktegenskaber

Primære egenskaber
Mørteltype: Farvet tyndpudsmørtel
Blandingsforhold: KC 50/50/490

Supplerende oplysninger
Vandtilsætning: Ca. 18 % (4.5 liter pr. 25 kg sæk)
Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter
Typisk forbrug: Ca. 1,8-2 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse

Dokument

Send eller download dokumentation

Send eller download produktdokumentationer for dette produkt.

Tekniske data

Produktoversigt

Kornstørrelse/tilslagstype

 • 0-1 mm
 • Ovntørret kvartssand

Underlag

 • Tegl
 • Tidligere pudsede overflader
 • Letklinkerbeton

Farver

 • 50 standardfarver samt diverse specialfarver. Se farvekort

Eksponeringsklasse

 • MX 3.1

Påvirkninger

 • Middel

Lagtykkelse

 • Filtsning: 1-1,5 mm
 • Fuger: maks. dybde 3 mm

Anvendelsestemperatur

 • Min. 5 °C hele døgnet

Blandingsforhold

 • Ca. 18 vægt- % svarende til 4,5 liter pr. 25 kg sæk

Forbrug

 • Ca. 2 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse

Holdbarhed

 • 24 måneder fra produktionsdato

Opbevaring

 • Tørt og i uåbnet emballage, hævet fra underlaget på paller og med ventilation fra alle sider

Emballage

 • 25 kg sæk

Varenr.

 • 2253501-3599

DB-nr.

 • 5144158
 • 5147016-18/5147022-33
 • 5147537

PR-nr.

 • 1196050

Opbevaring

Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato
Opbevaring: Tørt og uåbnet, hævet fra underlaget på paller. Tåler frost

Udførelse

Anvendelsesområde

weber tyndpudsmørtel, farvet  anvendes som slutpuds ved en traditionel pudslagsopbyg­ning og som pudsemørtel ved sækkeskuring, vandskuring, berapning og filtsning. Hvis mørtlen benyttes alene (uden underliggende puds), bør konstrukti­o­nen ikke væ­re hårdere belastet end moderat miljøklasse. Holdbarheden er længst i passiv miljø­klas­se. Tyndpudsmørtel, farvet anvendes såvel indendørs som udendørs.

Blanding

Mørtlen kræver effektiv blanding. Tilsæt 18 % vand til mørtelpulveret og bland i min. 10 minutter i lukket tvangsblander. Efter mørtlen er blandet, skal den anvendes inden for 60 minutter og må ikke genoprøres med ekstra vand. Ved mindre portioner kan der blandes med boremaskine påsat piskeris.

Der skal anvendes sække med samme produktionsdato af hensyn til risiko for nuanceforskelle i farven.

I dette produkt kan der i yderst sjældne tilfælde være overkorn (sandkorn større end den deklarerede størrelse). I disse tilfælde kan du kontakte Weber for ombytning af varer. 

Udførelse

Anvend mørtlen på tørre, sunde, rene mineralske un­derlag, fri for salte. Forvand for at regulere sugeevnen og sikre optimal vedhæftning.

På nyt murværk af teglsten skal blød­strøgne sten benyttes. Udfør arbejdet som normalt for blank mur med trykkede, fyld­te fuger. Før anvendelse skal murværket være fuldt hærdet og udtørret, og der må ikke være udblomstringer eller ud­fældninger.

På gammelt murværk kan det være nødvendigt først at lavtryk­ssandblæse. Dette skal ske forsigtigt med så lidt vand som muligt, og efterfølgende skal murværket udtørre. Er fugerne mere end 2-3 mm dybe, eller er murværket ujævnt og skal genoprettes, skal der anvendes Grundingsmørtel eller weber multi 280 inden tyndpudsning. Mørtlen kan trækkes på f.eks. med stålbræt eller kastes på for at opnå endnu bedre vedhæftning.

På eksisterende puds (ved udkast og grovpuds) kastes mørtlen på med pudseske eller trækkes på med stål- eller trækbræt.

Vælg metode ud fra underlagets beskaffenhed, vejrligets påvirkninger, krav til ønsket udseen­de m.v. Se Tegl 18, SBI-anvisning 64, Murerhåndbogen og Weber håndbogen.

Drift og vedligeholdelse

weber tyndpudsmørtel påført under de rette betingelser har normalt årelang holdbarhed. Ofte kræves ikke nogen ekstra vedligeholdelse ud over en opfriskning på sigt.

Der bør løbende foretages eftersyn for alge-, svampe- og mosbegroninger, mekaniske skader, revner/afskalninger, fugeskader, graffiti, fugtskjolder osv.

Generel rengøring
Vægflader kan afvaskes med blød børste og lunkent vand, evt. tilsat mild sæbe.

Alge-, svampe- og mosbegroninger
Disse kan typisk afvaskes ved samme metode som beskrevet under generel rengøring. Alternativt kan et egnet algedræbermiddel anvendes.

Undersøg, om der er en synlig grund til væksten. Eksempelvis træer, kratbegroning, opstigende fugt og konstruktive forhold (intet udhæng, manglende drypkant, utæt tagrende osv.).

Opfriskning
Før en eventuel opfriskning skal facaden være afrenset. Ligeledes bør man altid lave et prøvefelt, uanset hvilken af nedenstående løsninger der anvendes.

Samme produkt som oprindeligt anvendt kan anvendes igen, hvis samme udtryk ønskes. Evt. fugeaftegning vil dog blive udvisket pga. større lagtykkelse.

Overfladen kan evt. friskes op med en overstrygning med silikatlasur.

Hvis et mere homogent udtryk ønskes, kan facaden males med weber.ton 411 top, som er en miljøvenlig facademaling, der giver alger vanskelige vækstbetingelser og øger vedligeholdelsesintervallerne markant. Alternativt kan der males med weber silikatmaling.

Skjoldet udseende/udfældning
Hvidlige udfældninger afbørstes med tør, stiv kost. Forsøg ikke afrensning med vand eller afsyring. 

Anvendelsesbegrænsninger

I udførelsesfase og hærdeperiode skal temperaturen være min. 5 °C.

Ved anvendelse på saltholdige underlag (f.eks. gammelt murværk eller højtryksrenset mur­værk) kan der opstå skæmmende udfæld­ninger og frostafskallinger.

I vinterhalvåret er der risiko for frostskader, hvis murværket er fugtigt, når mørtlen påføres. Kalken kan ikke hærde, hvis fugtindholdet i konstruktionen er over 7 vægt-%. Vi anbefaler derfor kun at benytte produktet i sommerhalvåret. Alternativt skal der etableres afdækning/opvarmning for at sikre acceptable udførelsesbetingelser. For yderligere vejledning se ”Projektering og planlægning af tyndpuds” på www.weber.dk.

Mørtlen må ikke tilsættes frysepunktssæn­ken­de midler eller andre tilsætningsstoffer.

EHS

EHS

Saint-Gobain Weber A/S er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2000 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.

Saint-Gobain Weber A/S
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV

Tlf.: 70 10 10 25