INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Opmuring om vinteren - kan det lade sig gøre?

Er det muligt at opføre et holdbart og solidt muret byggeri om vinteren? Ja, med vores unikke vinteropmuringskoncept, der består af specialudviklede funktionsmørtler, færdige mobile mørtelværks anlæg og andet vintertilbehør, kan man effektivt gennemføre et holdbart, økonomisk og smukt kvalitetsbyggeri - selv under en hård vintersæson med masser af sne og frost.

* For denne mørteltype skal mellem 2/3 og 3/4 af vandet indsuges i murstenene, før der opnås en vis sikkerhed for, at der ikke opstår efterfølgende frostskader.

Mørteltype Vandindholdet (vægt-%) i færdig baljekonsistens:
   
Funktionsmørtler:  
FM5® Vinter 14%
FM5® 14%
FM5®, farvet 15%
FM2½® 14%
   
Andre mørtler:  
Muremørtel (KC-tørmørtel) ca. 16%
*Vådmørtel 20-24%
  • Som entreprenør skal man være meget opmærksom på at vælge de rigtige vinterforanstaltninger og den rigtige mørtel - allerede i tilbudsfasen.
  • Vi anbefaler vinterforanstaltninger, når temperaturen kommer under + 5 grader C. Officielt begynder vinterperioden den 1. november og slutter den 31. marts. 

Mørtler til vinteropmuring

Hos Weber fremstiller vi forskellige mørteltyper med hver sine unikke egenskaber - dvs. både vådmørtel/pladsfremstillede mørtler og tørmørtler i form af funktionsmørtler og muremørtler. Især tørmørtlerne - særligt funktionsmørtlerne – er specielt velegnede til vinterbyggeri.

Hvis der anvendes vådmørtler i vintermånederne

Når vintersæsonen begynder, ligger mange byggepladser stille på grund af sne og frost. Men det er der ingen grund til, for med vores vinteropmuringskoncept kan man nemt opmure i vintermånederne.

Kun vådmørtler, som blandes til KC 50/50/700 og KC 60/40/850, må tilsættes frysepunkts-sænkende middel. Der skal tilsættes minimum en og højst fire liter pr. 100 liter mørtel.

BEMÆRK!  Anvendes de maksimale fire liter frysepunktssænkende midler pr. 100 liter mørtel, sænkes mørtlens frysepunkt til ÷ 5 grader C. Dette giver en meget tynd/levende mørtel, som i praksis er svær at opmure med!
Vi leverer også vådmørtel med frysepunktssænkende middel. Indholdet her er en liter fryse-punktssænkende middel pr. 100 liter mørtel (transportsikring).

VIGTIGT!  Ifølge DS/INF 167 (2010) skal der ved anvendelse af frysepunktssænkende midler beregnes en reduktion på 20 % for alle mørtlens styrkeparametre. Vi anbefaler altid at benytte basiscement om vinteren - basiscementen har nemlig hurtigere styrkeudvikling end fx mestercement.

Generelt tilsættes alle tørmørtler (almindelige funktionsmørtler og muremørtler) +60 grader C varmt vand som vinterforanstaltning. Der må ikke tilsættes frysepunktssænkende midler i tørmørtel!

BEMÆRK! Ved brug af vores specielle funktionsmørtel til vinterbrug – FM5® Vinter – kan man anvende koldt vand. Det giver en hurtigere, billigere og nemmere opmuring!

VIGTIGT! Benyttes vådmørtel med frysepunktssænkende middel, skal vandindholdet være under syv vægtprocent, inden hærdning/karbonatisering begynder.

Mørteltemperatur har stor betydning for kvaliteten af byggeriet

Klik for at se tabel i større format.

Temperaturen på den færdigblandede mørtel bør mindst være + 10 grader C for at give tilstrækkelige hærdebetingelser.
Anvendes mørteltyper, som kræver varmt vand, kan man bruge skemaet herunder som tommelfingerregel med hensyn til mørteltemperatur.
En tørmørtel med fx en temperatur på ÷ 6 grader C opnår en temperatur på +18 grader C i baljekonsistens ved anvendelse af + 60 grader C varmt vand.

Vindafkøling - chill-faktor er også et afgørende resultatet for opmuringen

Klik for at se tabel i større format.

I forbindelse med både projektering og udførelse er det ikke kun valget af materialer, opbevaring/lagring, temperatur m.v., der skal tages højde for.
Også vindafkølingen - den såkaldte chill-faktor - skal man være opmærksom på, da den kan være meget afgørende for et godt resultat, når man opmurer om vinteren.
I skemaet herunder kan du se temperaturen ved forskellige vindhastigheder. En vindhastighed på kun 4 m/s (let vind) og en lufttemperatur på ÷ 5 grader C svarer til en afkølet lufttemperatur på ÷ 12 grader C!

Afsyring af murværk må ikke ske i frostvejr

Forkert afsyring om vinteren. Mørtelfugerne virker ”våde”/hygroskopiske. Rødfarvningen ved afsyringen indikerer, at mørtlens kalkdel ikke er fuldstændigt karbonatiseret/afhærdnet.

Afsyring af murværk må ikke foretages i perioder med udsigt til frost, da murværket vil opsuge vand fra afsyringsarbejdet (den fortyndede syre). Sker dette, er der stor risiko for frostafspræng-ninger af især mørtelfuger. 
Samtidig vil mørtelfugerne – ved for kraftig afsyring – efterfølgende suge vand til sig med risiko for  misfarvning. Vi anbefaler derfor at anvende en sten og en mørteltype (fx funktionsmørtel), hvor afsyring ikke er nødvendig.

Vi anbefaler, at man benytter vores MØRTELVÆLGER, så man sikrer et optimalt valg af mørtel til den valgte sten – også ved vinteropmuring! 

Brochure