INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Armeringspuds med weber multi 280

PUDSOPBYGNING

Underlag
Gammel puds eller murværk skal være bæredygtigt, rent, støvfrit og uden løse partikler. Dybe huller udsættes før pudsning med weber-muremørtel.

Grunding

I varmt og tørt vejr med høje temperaturer kan man, hvis mørtlen tørrer for hurtigt, udføre en forvanding med rent vandværksvand.

Udførelse

Vi anbefaler, at der monteres en weber.therm 400-bundliste nederst på vægfladen. Denne kan sømmes eller skrues fast med rustfri søm/skruer eller fastklæbes med weber multi 280.

<-- Se illustration.

Der fastgøres weber.therm 391/392-hjørnelister ved hjørner og vinduesfalse. Endvidere fastklæbes der diagonalarmering ved hjørnerne ved dør- og vinduesåbninger, så risiko for revnedannelser i pudsen minimeres.   

<-- Se illustration her til venstre.   

Dagen efter at ovenstående er udført, påføres første lag weber multi 280. Pudsen kan påføres manuelt eller med sprøjtepudsemaskine. Lagtykkelsen skal være ca. 5 mm. Der ilægges weber.therm 397 EF-glasfiberarmeringsnet i den våde puds. Husk 10 cm overlapning ved samlingerne. Nettet glattes ind i den våde puds med stålbræt eller amerikaner.   

Tidligst dagen efter påføres andet lag weber multi 280 i ca. 2-3 mm lagtykkelse. Overfladen færdiggøres med ru overflade, hvis der efterfølgende skal anvendes en slutpuds. Hvis der ønskes afsluttet med en malet overflade, afsluttes med en filtsning af pudsen.   

Bemærk: Den totale lagtykkelse bør være ca. 6-7 mm. Hvis større lagtykkelse ønskes, udføres denne som beskrevet ovenfor ad to gange med maks. 5 mm pr. arbejdsgang. Armeringsnettet skal da ligge i den yderste 1/3 del af pudslaget.

Overfladebehandling

Efter pudsens hærdning, typisk en dag pr. mm ved + 20 °C, kan der overfladebehandles. Der afsluttes med et af følgende produkter:   

Maling: 

Slutpuds med farve: 

Udførelse i øvrigt iht. Webers produktblade, se www.weber.dk. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at Saint-Gobain Weber A/S ikke påtager sig ansvaret for projektering eller udførelse, da dette er uden for Saint-Gobain Weber A/S' ansvarsområde. Der henvises i øvrigt til Saint-Gobains Weber A/S' almindelige salgs- og leveringsbetingelser, herunder særligt pkt. 7.4.