INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Gode råd til holdbare pudsede sokler

Området på en sokkel ved overgangen til terræn er et udsat areal på bygningen. Sokler er nemlig generelt udsat for en række forskellige påvirkninger i form af slag, stød, tilsmudsning og fugt.

Forkert udførelse af en sokkelløsning kan i værste fald medføre fugtindtrængning og frostskader på sigt. Derimod vil god dræning rundt om bygningen og korrekt påføring af de rigtige produkter på soklen medføre en god og holdbar løsning. 

Et godt resultat kræver en tør sokkel

Sokkelpuds

Når en pudset overflade – som fx en sokkel -  er i kontakt med fugtig jord, kan der opsuges fugt (kapillæropsugning). Og med tiden kan lagret vand medføre frostsprængning, saltudslag eller revner. Dette kan give yderligere følgeskader med malingsslid (specielt ved dampdiffusionstætte malinger), afskalning af puds, vandindtrængning samt mos- og algevækst. Ovenstående er specielt en risiko på gamle murede teglstenssokler. 


Forudsætninger for en fugtsikker sokkel

Forudsætningerne for en god fugtsikring af sokler omhandler følgende punkter:

  1. Terrænet omkring soklen og murværket skal have tilstrækkeligt fald bort fra bygningen. Normalt anbefales et fald på minimum 1:40 (ved flisebelægning dog ned til 1:50), mindst tre meter ude fra bygningen.
  2. Tagvand skal ledes bort.
  3. Fundamenter/kælderydervægge skal have en god og velfungerende dræning, som skal vedligeholdes efter behov. Gode drænende materialer bør være løs Leca® 10-20, alternativt sten eller granitskærver. Laget skal have minimumtykkelse på 20 cm ind mod fundamentet/væggen. For at forhindre tilstopning af drænlaget bør man anbringe en fiberdug i overgangen mod jord.
  4. Der udføres vægdræn/omfangsdræn for at modvirke vandtryk på væg/fundament. 
  5. Langs sokler kan etableres et bælte af drænende materialer. Et sådant bælte langs soklen forhindrer tilsmudsning, vandopsugning og biologisk vækst. Bredden bør være ca. 20 cm.
  6. Der skal være tilstrækkelig tæthed mod nedbør og fugtindtrængning omkring døre og vinduer med korrekt udførte sålbænke.
  7. Et godt tagudhæng vil give god beskyttelse af facaden og bidrage til yderligere fugtsikring.