INFORMATION OM BRUG AF COOKIES PÅ WEBER.DK
Cookies hjælper os med at levere den bedste mulige weboplevelse til dig. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du samtidigt vores brug af cookies. Læs mere om brugen af cookies her

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Udvendig puds på nye porebetonblokke

- Vejledning til udvendig puds på nye porebetonblokke.

Underlag
Underlaget skal være tørt, det vil sige blokkene skal have haft mulighed for at udtørre efter opstillingen. Blokkene må ikke være våde som følge af vejrliget. Endvidere skal overfladerne være rene, støvfri og bæredygtige. Større afskalninger og huller repareres før pudsningen med weber multi 292/weber.therm 302.  

Huller dybere end 10 mm udføres ad flere omgange.

Grunding

Grunding er ikke nødvendig, idet en vis sugeevne er ønskelig for mørtlens optørring. I varmt og tørt vejr med høje temperaturer kan man, hvis mørtlen tørrer for hurtigt, udføre en let forvanding med rent vandværksvand.

Udførelse

Vi anbefaler, at der monteres en weber.therm 400-bundliste nederst på blokkene. Denne kan sømmes eller skrues fast med rustfri søm/skruer eller fastklæbes med weber multi 292/weber.therm 302.  

Der fastgøres weber.therm 391/392-hjørnelister ved hjørner og vinduesfalse. Endvidere fastklæbes der diagonalarmering ved hjørnerne ved dør- og vinduesåbninger, så risiko for revnedannelser i pudsen minimeres.  

Se tegninger her til højre.

Dagen efter at ovenstående er udført, påføres første lag weber multi 292/weber.therm 302. Pudsen kan påføres manuelt eller med sprøjtepudsemaskine. Lagtykkelsen skal være ca. 5 mm. Der ilægges weber.therm 397 EF-glasfiberarmeringsnet i den våde puds. Husk 10 cm overlapning ved netsamlingerne.  

Tidligst dagen efter påføres andet lag weber multi 292/weber.therm 302 i ca. 3 mm lagtykkelse. Overfladen færdiggøres med ru overflade, hvis der efterfølgende skal anvendes en slutpuds. Hvis der ønskes afsluttet med en malet overflade, afsluttes med en filtsning af pudsen.  

Bemærk: Den totale lagtykkelse skal være minimum 8 mm. Hvis større lagtykkelse ønskes, udføres denne som beskrevet ovenfor ad to gange med maks. 10 mm pr. arbejdsgang.

Overfladebehandling

Efter pudsens hærdning, typisk en dag pr. mm ved + 20 °C, kan der overfladebehandles. Der afsluttes med et af følgende produkter, som er vandafvisende, og som derfor vil mindske risikoen for fugtindtrængning i underlaget:   

Maling: 

Slutpuds med farve: 

Udførelse i øvrigt iht. Webers produktblade, se www.weber.dk. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at Saint-Gobain Weber A/S ikke påtager sig ansvaret for projektering eller udførelse, da dette er uden for Saint-Gobain Weber A/S' ansvarsområde. Der henvises i øvrigt til Saint-Gobains Weber A/S' almindelige salgs- og leveringsbetingelser, herunder særligt pkt. 7.4.